Sprint naar content
Project

Wijstijd

Wijstijd: Op een toegankelijke manier mensen met dementie ondersteunen in hun dagstructuur en dagelijkse activiteiten.

Wat houdt het project in?

Het aantal mensen met dementie dat zelfstandig woont neemt toe, en daarmee de druk op ons zorgstelsel om hen te ondersteunen in zelfredzaamheid. Technologie kan daarbij een belangrijke rol spelen. Een belangrijke voorwaarde voor langer en goed thuis blijven wonen is het behoud van een goede dagstructuur. Mantelzorgers én zorgprofessionals geven aan meerwaarde te zien in technologie om die dagstructuur te bevorderen. Het is belangrijk dat daarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden.

Het ontwerp ‘Wijstijd’, ontwikkeld bij Vitalis WoonZorg Groep, voldoet aan een aantal van deze criteria. Het is een systeem om op een toegankelijke manier mensen met dementie te ondersteunen in hun dagstructuur en dagelijkse activiteiten. Dit onderzoek richt zich op het nog passender maken ervan en waar nodig verbeteren. Samen met de gebruikers, hun mantelzorgers, zorgprofessionals en ontwikkelaars van ICT in een kleinschalig ontwerptraject.

Het project bestaat uit drie stappen:

 • Ontwikkelen van een tweede prototype van Wijstijd.
 • Evalueren van Wijstijd in het veld, in samenwerking met Vitalis WoonZorg Groep en met studenten.
 • Vertalen van inzichten en kennis in een concreet (her)ontwerpvoorstel.

Resultaten

Centraal in dit onderzoek staan de vragen of Wijstijd bijdraagt aan:

 • Persoonlijke voorkeuren, passende interface, functionaliteiten en/of wenselijke verschijningsvorm.
 • Simpel en intuïtief gebruik, door mensen met dementie en mantelzorg.
 • Flexibiliteit in inzet van mantelzorg, professionals en feedback

Beoogde resultaten zijn:

 1. Een tweede prototype van de Wijstijd.
 2. Evaluaties van dit product in de thuissituatie, met mensen met dementie, mantelzorgers en zorgprofessionals, als best practice voor de zorg.
 3. Conceptuele verbeteringen voor het ontwerp, op basis van evaluaties.
 4. Een academisch artikel op basis van deze resultaten in een erkend blad of presentatie op een conferentie.
 5. Een concreet plan richting een subsidieaanvraag om technologie in te zetten bij mensen thuis, op basis van deze ervaringen

Kennisteam

Foto van persoon

Dr. ir. R.G.A.(Rens) Brankaert

Lector Warm technology and design (onderdeel van lectoraat HIT)

Partners

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys


Contact

Foto van persoon

Dr. ir. R.G.A.(Rens) Brankaert

Lector Warm technology and design (onderdeel van lectoraat HIT)