Sprint naar content
Project

STIFF

STIFF: Minder valpartijen door sterkere korte voetspieren?

STIFF staat voor STrengthening the Intrinsic Foot Flexor muscles. Op basis van de literatuur lijkt het erop dat het sterker maken van de spieren aan de onderzijde van de voet (intrinsieke voetspieren) ten goede komt aan balans en het lopen. Een verminderde balans en veranderde manier van lopen zijn de voornaamste voorspellers van vallen bij ouderen.

Vallen is een veelvoorkomend probleem bij ouderen en heeft grote maatschappelijke impact. Ouderen, bij wie de kracht van de intrinsieke voetspieren afgenomen is, hebben mogelijk baat bij een oefenprogramma om de intrinsieke voetspieren te versterken. Het doel van dit onderzoeksproject is om tot betere valpreventie te komen voor deze doelgroep. Dit willen we bereiken door een beter inzicht te krijgen in de rol van de intrinsieke voetspieren bij balans en het lopen bij ouderen.

In 2019/2020 hebben we de betrouwbaarheid onderzocht van de methode die we gebruiken om iets te zeggen over de kracht die de intrinsieke voetspieren zouden moeten kunnen leveren. Deze methode bestaat uit het bepalen van de grootte van deze spieren met echografie. Uit deze studie concludeerden we dat zelfs een draagbaar echo-apparaat betrouwbaar genoeg is om veranderingen in spiergrootte vast te kunnen stellen bij zowel jongere als oudere mensen.

In 2020/2021 hebben we een systematisch literatuuronderzoek gedaan naar het effect van interventies die erop gericht zijn de intrinsieke voetspieren te versterken, op valgerelateerde uitkomstmaten. Er zijn studies die laten zien dat de voetfunctie bij het lopen verbetert net als de dynamische balans, maar het bewijs hiervoor is onzeker. We concludeerden dat er behoefte is aan studies van hoge kwaliteit bij een studiepopulatie die bestaat uit genoeg oudere volwassenen.

In 2021/2022 hebben we onderzocht wat de voetspieractivatie was bij verschillende voetoefeningen. Hieruit bleek dat functionele oefeningen minimaal tot dezelfde spieractivatie leidt in vergelijking met geïsoleerde voetoefeningen. Dit is een interessante bevinding, omdat functionele oefeningen makkelijker uit te voeren zijn, beter in te passen zijn in dagelijkse routines en ook nog eens nuttiger zijn om activiteiten in het dagelijks leven te verbeteren.

In 2022 zijn we gestart met de laatste studie van het project: een interventieonderzoek waarin we het effect onderzoeken van een voetoefentraining op de dynamische balans en het lopen bij oudere volwassenen. De deelnemers werven we bij functionele beweegprogramma’s voor ouderen. Momenteel hebben we 14 deelnemers geïncludeerd en we hebben er nog 38 nodig. De deelnemers die de training hebben gevolgd, nodigen we uit voor een interview om de ervaringen met de training te delen. Met de inzichten uit deze studies hopen we een steentje bij te dragen aan de effectiviteit van beweegprogramma’s ter preventie van vallen.

Kennisteam

Foto van persoon

A.A.M. (Lydia) Willemse

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Prof. Dr. E.J.M. (Eveline) Wouters

Lector Health Innovations & Technology | Fontys Paramedisch
Foto van persoon

Dr. M.F. (Martijn) Pisters

Lector Empowering Healthy Behaviour (onderdeel van lectoraat HIT)
Foto van persoon

B.M.P. (Benedicte) Vanwanseele

Docentonderzoeker

Partners

  • Tranzo (Tilburg University)
  • KU Leuven    Contact

    Foto van persoon

    A.A.M. (Lydia) Willemse

    Docent-onderzoeker