Sprint naar content
Project

Wearables en stress: technologie voor gezondheid en welzijn

Wearable technologie is de laatste jaren volwassen geworden. Smartwatches, fitness trackers, slimme ringen en borstbanden kunnen veel meten, zoals hartslag, huidgeleiding en beweging. Deze data vertellen ons iets over het stressniveau van een persoon. Hiermee kunnen we de zorg en het welzijn van mensen ondersteunen.

Wat houdt het programma in?

Stress is een term die we vaak horen in het dagelijks leven. Er is geen eenduidige definitie van stress, de term stress wordt verschillend gebruikt en toegepast, zowel in de praktijk als in onderzoek. Stress is niet altijd negatief. Het kan positieve effecten hebben op de lichamelijke en mentale gezondheid. Echter, wanneer stress te intens of langdurig wordt, kan het negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid en tot psychische en/of lichamelijke gezondheidsklachten leiden. Voorbeelden hiervan zijn functionele somatische syndromen (zoals chronische pijn, fibromyalgie, prikkelbare darm syndroom en chronisch vermoeidheidssyndroom), angststoornissen, depressie en burn-out. Ook kan stress leiden tot onbegrepen gedrag (zoals agitatie, agressie en angst), bijvoorbeeld bij mensen met dementie.

De manier waarop stress ervaren wordt verschilt van persoon tot persoon: bij een ritje in de achtbaan waar de fysiologische stressreactie (bijvoorbeeld een verhoging in hartslag) tussen twee personen hetzelfde kan zijn, kan de ene persoon het als een negatieve ervaring beschouwen en de andere persoon het leuk vinden. Ook de gevolgen van stressoren die als negatief worden ervaren (bijvoorbeeld werkdruk) verschillen tussen personen en zelfs binnen een persoon over de tijd. Bij niet iedereen leidt dezelfde stressor tot gezondheidsklachten. Dus alhoewel intense en/of langdurige stress kan leiden tot lichamelijke en mentale gezondheidsklachten, is de specifieke relatie tussen stressoren, stress en gezondheidsklachten individueel bepaald. Dit houdt ook in dat wanneer er sprake is van stressmanagement, bijvoorbeeld om gezondheidsklachten te voorkomen of behandelen, dit gepersonaliseerd moet worden: ‘one size fits all’ gaat hier niet op. Echter, de huidige innovaties die inzage kunnen geven in het stressniveau, en daarmee kunnen helpen met stressmanagement, zijn niet afgestemd op specifieke patiëntgroepen, op zelfmanagement van personen met een complexe zorgvraag, of groepen die op een andere uitzonderlijke manier met hun fysieke en mentale gezondheid bezig zijn zoals topsporters. Hiervoor is maatwerk nodig.

Eerder onderzoek, o.a. door studenten van Fontys Hogeschool, heeft aangetoond dat een wearable de potentie heeft om stressmanagement te ondersteunen. Stakeholders (mensen met stress gerelateerde klachten en/of hun (in)formele verzorgers) staan open voor het gebruik van wearables, mits er aan bepaalde randvoorwaarden is voldaan. Technisch is het mogelijk belangrijke data te ontsluiten, real-time te verwerken door het gebruik van slimme algoritmes, en terug te geven aan de eindgebruiker. Er zijn echter nog veel vragen rondom de toepassing van wearables in stressmanagement en gezondheidszorg. Bijvoorbeeld: hoe kunnen wearables gebruikt worden om de zorg te ondersteunen bij stress-gerelateerde klachten? Welke informatie wil een eindgebruiker hebben? Welke doorontwikkelingen zijn er nodig? Welke wet- en regelgeving is precies van toepassing? Om deze vragen te kunnen beantwoorden werken we samen met complementaire expertises, waarin onder andere gezondheidszorg, ICT en juridische expertises samenkomen. Naast kennisinstituten zijn ook zorginstellingen en MKB’s (softwarebedrijven) nauw betrokken.

Dit programma is onder andere gesteund vanuit SIA postdoc (2019-2020), Fontys TEC (for society) thema Health (2019), Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials (HTSM) (2020-2021)
, ZonMW MDI (2021-2022), SIA RAAK MKB (2022-2024) en het Fontys kenniscentrum A.I. (2022 tot heden).

Methodiek

Samen met verschillende Fontyslectoraten, zorginstellingen en bedrijven onderzoeken we welke wearables geschikt zijn voor verschillende zorgcontexten, hoe we het beste welke data kunnen ontsluiten en real-time terug kunnen geven aan de eindgebruiker in een zorgcontext, en hoe een gebruiksklare applicatie ingericht kan worden voor de klinische praktijk. Hierin zijn niet alleen technische aspecten belangrijk, maar ook juridische aspecten en technologie acceptatie (sociale innovatie) spelen een belangrijke rol.

De wearable moet technisch betrouwbaar en valide kunnen meten. Niet alleen de sensor zelf, maar ook de context heeft hier invloed op. Sommige wearables kunnen in specifieke contexten niet zo goed meten, waar ze dit in een andere situatie wel kunnen. Daarnaast moet de ruwe data die de wearable meet beschikbaar zijn om te kunnen streamen naar een dataplatform. Het dataplatform moet zo ontworpen zijn, dat verschillende wearables hierop aangesloten kunnen worden en data real-time verwerkt kan worden. Als er AI (artificial intelligence) algoritmes worden gebruikt voor de stressdetectie is het van belang dat deze betrouwbaar zijn en de beslissingen uitlegbaar zijn aan de gebruiker. Deze algoritmes moeten geïmplementeerd verwerkt worden in het dataplatform. Vervolgens moet de verwerkte data (de uitkomst van de geïmplementeerde algoritmes) gevisualiseerd kunnen worden voor de eindgebruiker, op een manier die aansluit bij de gebruikerseisen.

Tijdens het ontwikkelen van zorgoplossingen is het belangrijk om de wetgeving daarin al mee te nemen. Het gaat hierbij onder andere om het waarborgen van fundamentele mensenrechten, zoals het recht op privacy en het recht op gegevensbescherming. Ook is bijvoorbeeld het aansprakelijkheidsrecht relevant, waarin het naleven van de Medical Device Regulation (‘MDR’) en de (concept) AI verordening belangrijk zijn.

Veel veelbelovende technologieën worden niet geadopteerd in de zorg. Een van de grootste obstakels is het gebrek aan acceptatie door stakeholders, zoals door de cliënten zelf, maar ook de zorgprofessionals (behandelaars) en mantelzorgers. Verschillende factoren spelen een rol in de acceptatie van een technologie. Deze factoren worden meegenomen in dit onderzoeksproject. De wearable en de software moeten geaccepteerd worden door de stakeholders en moeten passen in het betreffende zorgproces. Uit eerder onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat een persoon tussen verschillende wearables kan kiezen. Ook de manier van metingen uitlezen (de ‘user interface’ van de software) en de ervaren gebruikersvriendelijkheid is belangrijk voor de zorgprofessionals: als deze niet aansluiten bij de manier waarop zij deze metingen gebruiken, zal de technologie in de praktijk niet bruikbaar zijn.


Samenwerking

Met het oog op bovenstaande overwegingen (sociaal, technisch en juridisch) zijn al deze expertises betrokken bij dit onderzoeksprogramma. Samen met de eindgebruikers, softwareontwikkelaars en juridische experts wordt er onderzoek gedaan naar oplossingen voor het meten van het stressniveau. De afgelopen jaren is er met studenten van onder andere Fontys ICT, Fontys Paramedisch en de Juridische Hogeschool Avans-Fontys onderzoek uitgevoerd naar bijvoorbeeld welke wearables er onder welke omstandigheden valide stress-gerelateerde metingen verricht kunnen worden, wat de wensen van stakeholders zijn met betrekking tot wearables en user interfaces, en welke wetgeving van toepassing is.

Door de samenstelling van het consortium ontstaan nieuwe en nauwere connecties tussen bedrijven, zorginstellingen en onderzoeksinstellingen. Op deze manier stimuleren we zorginnovaties en maken we oplossingen toegankelijk.

Kennisteam

Het kennisteam bestaat uit een aantal lectoren en docent-onderzoekers van verschillende opleidingen.

Aanspreekpunt
Foto van persoon

Dr. M.W.H. (Manon) Peeters-Schaap

Senior onderzoeker en projectleider ‘van sensoren naar zorg’ | Fontys Paramedisch
overige projectleden:

Aanspreekpunt
Foto van persoon

Dr. P.M. (Petra) Heck

Senior onderzoeker AI Engineering | Fontys ICT
overige projectleden:

Aanspreekpunt
Foto van persoon

Dr. N. (Noortje) Lavrijssen

Docent-onderzoeker Recht & Digitale Technologie | Juridische Hogeschool Avans - Fontys
overige projectleden:


Publicaties

- Lavrijssen, N., Cuijpers, C., & Păun, M. (2024). Het labyrint van toestemming in (para-)medische onderzoeksprojecten - Een blik op de WGBO, AVG en MDR – deel 2. ICT&health, 1, 26-29.

- Lavrijssen, N., Cuijpers, C., & Păun, M. (2023). Het labyrint van toestemming in (para-)medische onderzoeksprojecten - Een blik op de WGBO, AVG en MDR – deel 1. ICT&health, 6, 52-53.

- Klimek, A., Mannheim, I., Schouten, G., Wouters, E. J., & Peeters, M. W. H. (2023). Wearables measuring electrodermal activity to assess perceived stress in care: a scoping reviewActa Neuropsychiatrica, 1-11.

- Peeters, M. W.H., & Heck, P. (2022). Van sensoren naar zorg: meer inzicht helpt bij aanpak stress. ICT & Health, 2, 14-16.

- Peeters, M. W. H., Schouten, G., & Wouters, E. J. (2022). Technical comment on Krupić, D., Žuro, B., & Corr, PJ (2021). Anxiety and threat magnification in subjective and physiological responses of fear of heights induced by virtual reality. Personality and Individual Differences, 169, 109720., 111457.

- Delft, N. A. V., Peeters, M.W.H., & Snaphaan, L. (2021). Biodynamic Lighting and Functional Disability: A Single-Case Experimental Design in Three Community Dwelling People with Dementia.,(20), 9433.

- Peeters, M. W. H., Schouten, G., & Wouters, E. J. M. (2021). Wearables for residents of nursing homes with dementia and challenging behaviour: Values, attitudes, and needs. Gerontechnology, 20(2), 1-13.

- Peeters, M. W. H., van Dordrecht, M., & Wouters, E. (2018). Wearables in de psychogeriatrie verminderen onbegrepen gedrag. ICT & Health, 2, 52-53.Partners

Samen met partners (zorginstellingen, bedrijven en kennisinstellingen) doen we onderzoek naar het toepassen van wearables voor het meten van stress. Partners helpen mee met het opstellen van relevante onderzoeksvragen, leveren een bijdrage aan de begeleiding van studenten die aan de slag gaan met deze onderzoeksvragen, en zijn betrokken bij subsidietrajecten. Bij dit programma zijn verschillende partners betrokken, zoals:


Contact

Voor vragen kan er contact opgenomen met de projectleider (Manon Peeters-Schaap), of met iemand anders van het kennisteam.

Foto van persoon

Dr. M.W.H. (Manon) Peeters-Schaap

Senior onderzoeker en projectleider ‘van sensoren naar zorg’ | Fontys Paramedisch