Sprint naar content
Project

De diabetische voet

De diabetische voet: Evalueren en verbeteren van de drukontlastende eigenschappen van schoenvoorzieningen voor kwetsbare diabetespatiënten met behulp van innovatieve technologieën.

Wat houdt het project in?

Voetulcera zijn een ernstig probleem bij diabetes, omdat ze de kans verhogen op een infectie of zelfs amputatie van (een deel van) de voet. Maar ook omdat ze leiden tot een lagere gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven en hoge kosten voor behandeling. Voetdeformiteiten en hoge druk op de voetzoolzijde zijn belangrijke risicofactoren in het ontstaan van zulke voetulcera. Ter preventie wordt in de dagelijkse praktijk vaak orthopedisch maatschoeisel voorgeschreven aan diabetespatiënten met een hoog risico op een voetulcus, om de druk op risicolocaties te verminderen en voetulcera te voorkomen. Echter, de wetenschappelijke literatuur is niet eenduidig over de effectiviteit van het schoeisel in het voorkomen van ulcera, wat mogelijk mede wordt veroorzaakt door het ontbreken van een indicatie van de drukontlastende kwaliteit van het schoeisel. We weten inmiddels dat het mogelijk is (recidieve) voetulcera terug te dringen door schoeisel aan te passen op geleide van voetdrukmetingen in de schoen. Een innovatieve technologie die we bij Fontys inmiddels tot onze beschikking hebben.

Waar het ontwerpen van preventieve hulpmiddelen tot voor kort voornamelijk werd gedaan op basis van ervaring van de maatnemers (trial-and-error), is de roep om meer standaardisatie van maakwijzen (en daarmee uniformiteit van de eindproducten) steeds meer aanwezig. De huidige schoenvoorschrijver ontkomt niet meer aan digitaal aanmeten en objectieve evaluatie.

Binnen deze onderzoekslijn worden verschillende hulpmiddelen en maakmethodes geëvalueerd. Het gebruik van technologieën staat hierbij centraal, zoals het doen van dynamische voetdrukmetingen in de schoenen, 2d-/3d-gangbeeldanalyse en 3d-scanning en printing. De onderzoeken vinden veelal plaats in opdracht van en in samenwerking met opdrachtgevers uit het werkveld van de opleidingen Podotherapie en Mens & Techniek - Orthopedische (Schoen) Technologie. Niet alleen richten we ons op de creatie van orthopedisch maatwerk, ook evalueren we (semi-)orthopedische voorzieningen en/of alternatief schoeisel met als doel het beschermen van voeten.

Voorbeelden van projecten zijn:

 • De Diabetesschoen (met Rondom Podotherapie)
 • Wallin shoes (met Pododirect)
 • Pro Flex comfort shoes (met Pododirect)

Kennisteam

Foto van persoon

M.L.J. (Mark) Arts

Docentonderzoeker

Partners

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys


Publicaties onderzoeker

  Arts, MLJ, Waaijman, R, de Haart, M, Keukenkamp, R, Nollet, F, Bus, SA, 2012. Offloading effect of therapeutic footwear in patients with diabetic neuropathy at high risk for plantar foot ulceration. Diabet. Med. 29 (12), 1534-41.

  Arts, MLJ & Bus, SA, 2011. Twelve steps per foot are recommended for valid and reliable in-shoe plantar pressure data in neuropathic diabetic patients wearing custom made footwear. Clin. Biomech. (Bristol,Avon) 26, 880-884.

  Arts, MLJ, Waaijman, R, de Haart, M, Keukenkamp, R, Nollet, F, Bus, SA, 2012. Offloading effect of therapeutic footwear in patients with diabetic neuropathy at high risk for plantar foot ulceration. Diabet. Med. 29 (12), 1534-41.

  Waaijman, R, Arts, MLJ, Haspels, R, Busch-Westbroek, TE, Nollet, F, Bus, SA, 2012. Pressure-reduction and preservation in custom-made footwear of patients with diabetes and a history of plantar foot ulceration. Diabet. Med. 29 (12), 1542-9.

  Bus, SA, Waaijman, R, Arts, MLJ, Manning, H, 2009. The efficacy of a vacuum-cushioned cast replacement system in reducing plantar forefoot pressures in diabetic patients. Clin. Biomech. (Bristol, Avon) 24 (5), 459-64.

  Arts, MLJ, de Haart, M, Bus, SA, Bakker, JPJ, Hacking, HGA, Nollet, F. Perceived usability and use of custom-made footwear in diabetic patients at high risk for foot ulceration. J. of Rehabil. Med. Submitted.

  Arts, MLJ, Kwa, VI, Dahmen, R, 2008. High satisfaction with an individualised stroke care programme after hospitalisation of patients with a TIA or minor stroke: a pilot study. Cerebrovasc. Dis 25, 566-571.


  Contact

  Foto van persoon

  M.L.J. (Mark) Arts

  Docentonderzoeker