Sprint naar content
Project

Waardegedreven eHealth

De totstandkoming van een evaluatiemodel rondom kwaliteit, toegankelijkheid en kosten van leefstijlmonitoring voor mensen die thuis leven met dementie.

Wat houdt het project in?

Het betreft de totstandkoming van een evaluatiemodel rondom kwaliteit, toegankelijkheid en kosten van leefstijlmonitoring voor mensen die thuis leven met dementie. De focus van ons onderzoek ligt op ‘toegankelijkheid’, en met name de acceptatie door zorgprofessionals van deze module. Het werken met leefstijlmonitoring betekent anders werken door zorgprofessionals en een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden. Het deel project ‘toegankelijkheid’ is gepland te starten in mei 2019.

Doel van het project

Het doel van dit project is om het niveau van pilots, proeftuinen en labs te overstijgen en te komen tot groei en aanpassing van de organisatie van zorg, zodat in de toekomst de cliënt optimaal gebruik kan gaan maken van eHealth. Hierbij werd een Kostenmodule (EUR), Kwaliteitsmodule (Vilans) en een toegankelijkheidsmodule ontwikkeld (Tranzo met Fontys Paramedisch).

Kennisteam

Foto van persoon

Prof. Dr. E.J.M. (Eveline) Wouters

Lector Health Innovations & Technology | Fontys Paramedisch

Foto van persoon

A.M. (Inge) Braspenning

Docent-onderzoeker

Partners

  • Vilans
  • CZ
  • Universiteit Tilburg
  • Gemeente Breda
  • Erasmus Universiteit

Hierbij is de Tranzo participatie vervuld door een post-doc en een docent-onderzoeker van Fontys Paramedisch, die samen alle interviews hebben uitgevoerd.


Contact

Foto van persoon

Prof. Dr. E.J.M. (Eveline) Wouters

Lector Health Innovations & Technology | Fontys Paramedisch