Sprint naar content
Lectoraat van Enabling technologies

High tech embedded software

Het lectoraat ‘High Tech Embedded Software’ van Fontys Hogeschool ICT houdt zich bezig met onderzoek naar methodes en technieken voor het verbeteren van de software ontwikkeling voor slimme high tech embedded systems.

Over het lectoraat

Software ontwikkeling staat centraal in de ontwikkeling van Cyber Physical systems (CPS) embedded systemen. Software is dan de integrerende discipline die rekening houdt met en invloed dient te nemen op de andere disciplines. Het is immers de software die ‘embedded’ is in de systemen, het is niet los verkrijgbaar. Embedded systemen spelen een belangrijke rol in de economie van de regio Zuid-Nederland. De regio is de hot spot in Nederland op het gebied van innovatie. Het lectoraat High Tech Embedded Software (HTES) van Fontys Hogeschool ICT doet onderzoek naar het verbeteren van de software ontwikkeling ervan door zich te richten op mobiele robotica en digital twinning.

Samenwerking en toepassingsgebieden

Het lectoraat werkt graag samen met bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en burgers om de relevante maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Het lectoraat voert daarvoor de volgende onderzoekslijnen uit, waaraan onderzoeksprojecten zijn gekoppeld: lopen op het gebied van:

 • Duurzame maakindustrie – Smart industry/Industrie4.0 – met bedrijven Brainport Industries, TNO, Universiteit Twente en TU Eindhoven.

  • gebruik en vertrouwen rondom data (Digitale fabriek en NXT Gen Autonome fabriek)
  • disassembly van producten (Sustainable Smart Industry-Disassembly)
  • inspectierobot (Monitoring robot)
 • Robotlab voor de supramoleculaire chemie – met Radboud Universiteit, Technische Universiteit Eindhoven, Rijksuniversiteit Groningen, Amolf en bedrijven Coast.
 • Persoonlijke en toegankelijke gezondheidszorg – met Catharina Ziekenhuis en Vitalis.

  • robots voor de zorg / Robot4Care (Digital Twin Academy)
  • bezorgrobot (Robot is Geen Superbesmetter)
 • Duurzame land- en akkerbouw – met Greentechport Noord-Brabant.

Het lectoraat opereert actief in het Centre of Expertise High Tech Systemen & Materialen en in het Kenniscentrum AI for Society.

Systeemdenken

Het lectoraat kijkt in haar multidisciplinaire onderzoek met een software engineering en system engineering bril naar dergelijke systemen. Het heeft daarbij aandacht voor architectuur en met name integratie aspecten, en ziet het modelleren als de ICT-aanpak om beide systeemaspecten verder te brengen. Bij het modelleren richt het lectoraat zich op digital twinning en design patterns.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Onderzoeksvragen

In haar onderzoek richt het lectoraat zich op mobiele robots als een type Cyber Physical System. Daarbij wordt ervaring opgedaan met diverse aspecten van autonoom rijdende voertuigen, zoals navigatie en planning. De centrale onderzoeksvraag richt zich op het modelleren van robot gedrag. Daarbij gaat het er enerzijds om, dit gedrag robuust te maken voor onverwachte events, zoals verstoringen, en het gedrag ook aan te kunnen passen op basis van nieuwe wensen en inzichten. Anderzijds gaat het over de vraag hoe robotgedrag gemodelleerd wordt, om robots onderling met elkaar te laten samenwerken, en om robots en mensen samen taken uit te laten voeren.

Voor het maken van autonome robots zijn ook sensoren van belang. Dit om de robot ogen en oren te geven. Sensornetwerken voor het positioneren, en daarmee de aansturing, van autonome mobiele robots, vormen dan ook de interesse van het HTES lectoraat. Daarnaast komt de interesse in sensornetwerken voort uit het belang van data en AI voor digital twins. Het lectoraat kijkt daarvoor naar diverse systemen –van machines uit de maakindustrie tot aan bio-systemen. In elk van deze systemen vormen data de basis om te ‘twinnen’.

Methodieken en technieken

De Methodologie van het HTES lectoraat is ontwerpgericht en sluit aan op evidence-based software engineering. Het lectoraat doet dit op verschillende manieren, zoals het maken van prototypes, het uitvoeren van (meet)experimenten, en het evalueren van methodes en tools in case studies. Methoden en technieken waarmee op deze wijze wordt geleerd zijn onder andere:

 • Behavior trees - als modelleerwijze om gedrag in autonome robots te realiseren.
 • Reinforcement learning - voor action selection om gedrag aan te leren bij autonome robots.
 • Digital twin technieken - zoals de asset administration shell

Het onderzoek wordt uitgevoerd door docent-onderzoekers vaak in samenhang met studenten, volgens het principe van Challenge-based learning, wat wij ook aanduiden als Research-based learning. Het lectoraat verdiept zich met studenten en docenten via samenwerkingen met bedrijven en maatschappelijke organisaties in diverse vraagstukken. We doen dit bij de bedrijven zelf, maar ook bij Fontys ICT Innovationlab op Strijp TQ en R10 in Eindhoven en in P8 op Stappegoor in Tilburg. Daarbij zetten we labs voor onderzoeksvraagstellingen op.

Portfolio


Onderzoeksprojecten

 • RaakPro – DurableCase – samenwerkende robots
 • RaakMKB – Safeclai – safety architectuur voor ‘low speed’ robots
 • RegioDeal – Digitale fabriek – gebruik van data in Smart Industry
 • Interreg EMR – Digital Twin Academy – digital twinning voor Robot4Care, Smart Industry, Tuinbouw en Luchtkwaliteit in steden.
 • NGF2 Zelfdenkende Moleculaire Systemen (ZMS) – Robotlab – Robots, system AI, data & system integratie
 • NGF2 NXTGEN Smart Industry – data, robots, twinning, system integration
 • SIA Op weg naar Europa - Digitizing Europe with Fontys (DEF) – ontwikkeling projectaanpak voor Europese samenwerking
 • SIA Lectoren Platform Sustainable Smart Industry – Disassembly – ontwikkeling lectoren netwerk en leeromgeving rondom disassembly

 • RaakMKB Let’s Move IT – planning van vervoerrobots
 • RaakMKB Close Encounters – cobots
 • RaakMKB Scout – meten met sensoren in de tuinbouw
 • OPZuid Smart Infra – ontwikkeling IoT opleidingsprogramma voor infrastructuur sector
 • NWA Intersect – cybersecurity van IoT
 • Kiem Automotion – positioning of robots
 • Kiem Cybersecurity Smart Industry
 • Smart Industry Fieldlab – Cybersecurity Workshop


Lector

Foto van persoon

Dr.ir. H.T. (Teade) Punter

Lector High Tech Embedded Software

Dr. Ir. Teade Punter (1965)  is lector High Tech Embedded Software (HTES) en docent ICT & Technology bij Fontys Hogeschool ICT.


Kennisteam

Foto van persoon

E.A.M. (Erik) van Alphen

Docentonderzoeker

Foto van persoon

S. (Suzana) Andova

Docentonderzoeker

Foto van persoon

R.P.M. (René) Bakx

Docentonderzoeker

Foto van persoon

M.L. (Mark) Beks

Docentonderzoeker

Foto van persoon

J. (Joeri) van Belle

Docentonderzoeker

J.R. (Jeffrey) Cornelissen

J.R. (Jeffrey) Cornelissen

Docent-onderzoeker

Foto van persoon

K. (Karin) Dieleman

Docentonderzoeker
Foto van persoon

P.T.M. (Peter) Dingemans

Docentonderzoeker

Foto van persoon

J.J. (Jan) Dobbelsteen

Docentonderzoeker
Foto van persoon

R. (Renáta) Frenken-Liskova

Docentonderzoeker
Foto van persoon

H.H. (Herman) Jurjus

Docentonderzoeker

Foto van persoon

L.W.C. (Bart) van Gennip

Docentonderzoeker

Foto van persoon

J.H.J. (Joris) Geurts

Docentonderzoeker

Foto van persoon

L.P.J. (Lennart) de Graaf

Docentonderzoeker

Foto van persoon

J.A.T.M. (José) Huisman

Docentonderzoeker

Foto van persoon

P. (Peter) Lambooij

Docentonderzoeker
Foto van persoon

T.A. (Tom) Langhorst

Docentonderzoeker

Foto van persoon

S.M. (Simona) Orzan

Docentonderzoeker

Foto van persoon

Dr.ir. H.T. (Teade) Punter

Lector High Tech Embedded Software

Foto van persoon

J.C. (Hans) van Stam

Docentonderzoeker

Foto van persoon

Cees van Tilborg

Projectleider & docentonderzoeker

Foto van persoon

V. (Veerle) Schepers

Docentonderzoeker


Publicaties

Teade Punter (2018), Software voor slimme systemen, een systeemvisie op de softwareontwikkeling van (mobiele) robots en sensornetwerken, Lezing

Download Bestand (PDF)

Portfolio

Papers, articles & book

Reports

 • Punter, T., E. Dortmans, R. Bakx, K. Dieleman. Planning of mobile robots with various capabilities and their Testing Ground. Final Report RAAK MKB Let's Move IT project. 30 September 2020.
 • Dortmans, E., S. Alers, M. Bergman, T. Punter. Intelligence for Robots (I4R): An Applied Research Proposal on AI in Robots. Final Report CoE HTSM Intelligence4Robots project. 26 January 2020.
 • Punter, T., J. van Belle, M. Christiaans, O. Figaroa, B. Michielsen, B. Paszkowski. Developing a sensorgrid for a tomato greenhouse. Final Report RAAK MKB Scout project. 31 August 2019.
 • Punter, T., C. Schellekens, R. Mélotte, T. Broumels, L. Lakeman, J. Vos.Cybersecurity of robots in the Smart Industry (in Dutch). Final Report KIEM project HTS.03.008. 15 July 2019.

Presentations

 • Erik van Alphen & Teade Punter. Healthcare Innovation with Robot4Care Digital Twin. Presentation at ICT Open 2023, in Digital Transformation Technology and Health Informatics track. Utrecht. 20 April 2023
 • Eric Dortmans. RIF-team status. Robocup MSL Workshop Eindhoven. 16-17 December 2022.
 • Teatske van der Zijpp & Teade Punter, Robots in Care - from task to relation. ICT in Practice, Eindhoven. 21 October 2022.
 • Dimitri van de Kelft & Teade Punter. Roadmap Centre of Expertise High Tech Systems & Materials. Meeting CTO-clubs on Connection industry and education/research, Eindhoven. 20 October
 • Teade Punter. Praktijkgericht agro onderzoek met het hbo. ZLTO Alliantiefabriek - robotisering en tech in de agrarische sector, 's Hertogenbosch. 21 September 2022.
 • Teade Punter.A primer on digital twins - what, why and how?Digital Twin Academy Webinar for FH Aachen. 20 April 2022.
 • Jean-Paul Close & Teade Punter. How can citizens improve air quality?… in Eindhoven and in your city. Opening session for Internation Student Week. Eindhoven. 28th March 2022.
 • Teade Punter. Air Quality Monitoring with IoT - guest lecture for Mega international eductional program. 22nd April 2021.
 • Teade Punter. Robot software - overview presentation on research group. Online Presentation atICT in Practice. 4th of February 2021.
 • Eric Dortmans. Embodied Intelligence - on modeling robot behavior by applying behavior trees to enable human robot cooperation. Online Presentation atICT in Practice. 4th of February 2021.
 • Teade Punter. Status update RIF team. Online Presentation at10th Robocup MSL International Workshop. 12th December 2020.
 • Teade Punter. Software for Smart Systems. Online Presentation atASQ Fontys 2020. 3rd November 2020.
 • Teade Punter. How Smart Industry? Presentation at ICT in Practice. Eindhoven. 7th February 2020.
 • Teade Punter. Soccer Robots by Software Engineers. Presentation at 9th RoboCup MSL International Workshop. Eindhoven. 22th - 24th November 2019.
 • Suzana Andova, Eric Dortmans, Teade Punter.Modeling - models and learning. Presentation at Model Driven Engineering - Innovation Platform. Eindhoven. 28th of October 2019.
 • Teade Punter.Data for Smart Systems. Keynote presentation at Opening of Data Value Center Smart Industry. Eindhoven. 17th of October 2019.
 • Teade Punter. Engineering AI software for robotics. EU ECSEL Workshop on Autonomous Collaborative Systems. Eindhoven. 26th of September 2019.
 • Teade Punter. Smart Tactical Robots. Presentation at Brainport Industry day - Robot and Autonomous Systems unit of Dutch Royal Army. Oirschot. 24th of September 2019.
 • Eric Dortmans.Robot AI – How to teach my robot?Presentation at ICT in Practice. Eindhoven. 22nd of March 2019.
 • Eric Dortmans.How to model soccer robot software?– A comparison of approaches. Presentation at ICT Open 2019. Hilversum. 19th March 2019.
 • Teade Punter. My (first) robot twin - On digital twins for system development. Keynote presentation at ASQ Fontys Dutch Technology Week.Eindhoven. 4th June 2018.
 • Teade Punter. How to develop robot software? Presentation at ICT in Practice Symposium of Fontys Hogeschool ICT. Eindhoven. 8th of March 2018.
 • Teade Punter. About the ICT in Practice 2018 theme. Opening ICT in Practice Symposium of Fontys Hogeschool ICT. Eindhoven. 8th of March 2018.

Workshops, interviews & blogs

Demonstrators

 • Erik van Alphen. Robot Acties in de Zorg (ROAZ).Demonstrator of robot4care at ASQ Fontys 2020. 3rd November 2020.
 • Teade Punter. GamesIoT. Demonstrator of IoT-based measurement system for airscrubber effectiveness at ASQ Fontys 2020. 3rd November 2020.
 • Teade Punter, Thom vd Akker, Iwona Sikorska. Smart Tactical Robots. Demonstrator at Visit of Stuurgroep ‘Samenwerken Rijkoverheid met Hoger onderwijs’. 15th of January 2020.
 • Teade Punter. Smart Predictable Robots project - A Test environment for human pose recognition. Demonstrator at ICT in Practice. Eindhoven. 22nd of March 2019.

Prototypes

 • Egg picking robot with Hendrix Genetics, 2019.
 • RIF Soccer robot for Robocup MSL, 2018 - 2022.
 • Monitoring robot with HERE Technologies, Sorama & MWLC - 2020 - 2021.
 • Smart Tactical Robot with RAS unit of Dutch army, 2019 - 2021.
 • IoT Measurement system for Airscrubber, with Romicon, 2020 - 2021.
 • IoT Measurement system for Airquality, 2021.
 • Robot is geen superbesmetter (RIGS) robot with TSG, VDL-ETG, Fourtress & Bavaria, 2020 - 2022
 • Digital Twin for Mechatronic Transfer System with Fontys Engineering, 2021 - 2022

Course material

 • Cees van Tilborg, Teade Punter, Renata Frenken, Jan Dobbelsteen, Simona Orzan, Robin Agterberg en Arno Vos - Smart Infrastructure - een curriculum en onderwijsmodules voor een post-HBO opleiding. Opleidingsprogramma voor Smart Infra / Astrin academy. 2018 - 2021.
 • Casper Schellekens, Vincent Denneman, Peter Hoogenberg, Teade Punter - Zelf aan de slag - workshop voor cybersecurity in de smart industry. 2019.

Contact

Foto van persoon

Dr.ir. H.T. (Teade) Punter

Lector High Tech Embedded Software