Sprint naar content
Project

Big Chemistry Robotlab

Een laboratorium voor chemisch onderzoek dat volledig geautomatiseerd kan opereren: dat is het doel van het project Big Chemistry Robotlab. Het Fontyslectoraat High tech embedded software doet onderzoek hoe robotica en kunstmatige intelligentie deze geautomatiseerde werkzaamheden in dit chemielab kunnen uitvoeren. Het Big Chemistry Robotlab is onderdeel van het Nationale Groeifondsproject Zelfdenkende moleculaire systemen.

Wat houdt het project in?

Op de Novia Tech Campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen komt een modern chemielab te staan. In dit lab worden baanbrekende materialen en stoffen ontwikkeld. In dit lab gebeurt zoveel mogelijk automatisch, robots spelen daarbij een grote rol. Ook kunstmatige intelligentie (AI) helpt bij de uitvoering van deze geautomatiseerde werkzaamheden. Het Fontyslectoraat High tech embedded software neemt dit onderdeel, van het overkoepelende project 'Robotlab: de revolutie van zelfdenkende moleculaire systemen', voor haar rekening.

Automatiseren van een labomgeving

Teade Punter is als lector High tech Embedded Software nauw betrokken bij het project: “Chemisch onderzoek bestaat vaak uit veel repetitieve handelingen, bijvoorbeeld om kenmerken van een substantie in kaart te brengen. Je ziet automatisering op dit gebied al terug in de vorm van specifieke chemie ‘fabriekjes’. Een recente trend is het gebruik van robots, die chemietaken overnemen. Daarnaast is er AI die de strategie van de experimenten kan bepalen. De combinatie van robots en AI maken dat de experimenten veel flexibeler worden." Doel van de Fontysonderzoekers is om met praktijkgericht onderzoek deze trends te versnellen. En vaste en mobiele robots te ontwikkelen die het lab vergaand automatiseren. De data die tijdens chemische expertimenten verzameld wordt, helpt om nieuwe expertimenten sneller en beter uit te voeren (recommender system).

Projectdoelstelling

Centraal in het onderzoeksplan staat de bouw van een robotlab, waarin chemisch onderzoek, hoogwaardige technologie (robotica) en kunstmatige intelligentie (big data + zelflerende systemen) worden gecombineerd.

Periode

Januari 2024 - 2031

Resultaat

Het project moet zorgen voor een Big Chemistry Robotlab waarin alle processen geautomatiseerd en op elkaar zijn aangesloten. Daardoor kan er in zo’n lab veel meer en veel beter geëxperimenteerd worden. Ook is er een betere controle op die experimenten. Door de AI-componenten in het lab is de ontwikkeling van nieuwe chemische producten of formuleringen meer op big data en systematische analyse gebaseerd. Intuïtie en trial-and-error spelen een minder grote rol. Kortom: de chemie-experimenten die in dit lab plaatsvinden, zijn sneller, beter en betrouwbaarder.

Video

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Video Big Chemistry Robotlab

In deze video legt Wilhelm Huck van de Radboud Universiteit het doel van het Big Chemistry Robotlab uit. Bron: Radboud Universiteit

Partners

De uitvoering van het Robotlab komt te liggen in de stichting Big Chemistry die de brede samenwerking van kennisinstituten vertegenwoordigd. Vanuit de overheid zijn het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en NWO direct betrokken. Voor de bouw van het Robotlab zal nauw worden samengewerkt met bedrijven gevestigd op de Brainport Campus Eindhoven en de NovioTech Campus in Nijmegen. Internationaal zal dit programma aansluiten bij de Max Planck Gesellschaft in Duitsland.


Contact

Foto van persoon

R.M.M. (Rob) Bouw

Projectleider

Foto van persoon

Dr.ir. H.T. (Teade) Punter

Lector High Tech Embedded Software
Foto van persoon

Dr. P. (Peter) Lambooij

Senior onderzoeker