Sprint naar content
Foto van persoon

Lector High Tech Embedded Software

Dr.ir. H.T. (Teade) Punter

Dr. Ir. Teade Punter (4 december 1965)  is lector High Tech Embedded Software (HTES) en docent ICT & Technology bij Fontys Hogeschool ICT. Teade is in 1991 afgestudeerd aan de Universiteit Twente als wijsgerig ingenieur. Hij is in 2001 gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven op onderzoek naar software certificatie. Proefschrift: ‘Doelgericht beoordelen van software’, promotoren waren: Prof. Dr. Th. Bemelmans en Prof. Dr. Ir. A.C. Brombacher. 

Teade heeft diverse praktijkgericht onderzoeken opgezet, aangestuurd en uitgevoerd op het gebied van de software- en de system engineering, zoals ITEA Twins (2004) over Hardware Software cosimulatie en RAAK MKB Let’s Move project (2017) over fleetmanagement in de robotica.

Als cursusteamleider bij de studierichting Technische Informatica aan de Open Universiteit (1992 tot 1996) is een methodologie voor informatiesysteem analyse en ontwerp opgesteld. Dit resulteerde in een aanpak voor method engineering.

In zijn promotieonderzoek (1996 tot 2000), aan de TU Eindhoven, voornamelijk uitgevoerd bij KEMA Nederland en Schlumberger, zijn diverse methodes voor het bepalen van software kwaliteit, zoals software metrics en auditing, onderzocht. Op basis hiervan is een model voorgesteld hoe software beoordelingen meer doelgericht in te richten.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Lectoralerede Teade Punter

Sfeerimpressie, 2018

Bij het Fraunhofer Institut Experimentelles Software Engineering (FhG IESE) (2000 tot 2004) is als groepsleider van de Software Quality en Measurement group gewerkt aan het verbeteren van software product en proces beoordelingen. Ook onderzocht hij hoe software kwaliteit te meten, waarbij de focus heeft gelegen op meetprogramma’s voor kleine software bedrijven. Verder is een methode voor subcontractor assessments opgesteld en is gewerkt aan verdere fundering van empirical software engineering. Tenslotte is een methode ontwikkelt en toegepast bij Deutsche Telekom voor het beoordelen van onderwijsprogramma’s in bedrijven.

Bij de Technische Universiteit Eindhoven is als consultant gewerkt aan het bruikbaar inzetten van formele methoden, zoals mCRL, in de high-tech industrie. Er is onderzoek gestart naar het bruikbaar maken van (wetenschappelijke) onderzoek voor de industrie (technology transfer). Voor ASML is een meegewerkt aan het opstellen van modeltransformatie om modelgebaseerd te gaan ontwikkelen.

Bij het Embedded Systems Institute werkte Teade als kennismanager en als research fellow bij TNO-ESI (2007 tot 2015) gewerkt aan diverse onderwerpen: evolvability van systeem architectuur bij Philips Medical, Design Framework voor het bijhouden van architectuur- en ontwerpbeslissingen in complexe systemen, zichtbaar maken van technische risico’s (mbv zgn. Risk Cause and Effect Chains). Er is een aanpak gedefinieerd voor het voorspelbaarder maken van systeem integratie bij ASML.

Teade is tevens lid van de stuurgroep van de Nederlandse Testdag.


Placeholder for Fontys video
Eigenlijk ben ik gewoon een timmerman
Teade Punter in Bron, lees het artikel

Onderzoeksprojecten

- Indoor Positioning

- IoT Measurement Air Scrubber

- RIF Robocup Team

- Mobile agrobots

- Cybersecurity workshop

- Humans & Cobots

- Modeling & learning

- Smart Infra

- Greenhouse sensorgrid

- Cybersecurity for robots

- Cybersecurity for IoT

- Smart Tactical Robots

- Smart Predictable Robots

- Sensing the Beehive

- Let's Move IT

- "How to model a soccer robot?"

- Interaction module

- Robot arm


Publicaties

Teade Punter (2018), Software voor slimme systemen, een systeemvisie op de softwareontwikkeling van (mobiele) robots en sensornetwerken, Lezing

Download Bestand (PDF)


Contact

Foto van persoon

Dr.ir. H.T. (Teade) Punter

Lector High Tech Embedded Software