Sprint naar content
Lectoraat van Duurzaamheid en circulariteit / Gezonde en inclusieve samenleving / Enabling technologies

Sociale veerkracht

Als lectoraat Sociale Veerkracht van Fontys Sociale Studies zijn we een logische kennispartner voor maatschappelijke organisaties, docenten en studenten. Daarnaast werken we samen met universiteiten, overheden, zorg- en welzijnsaanbieders, burgers, zakelijke relaties en andere (inter)nationale spelers in het maatschappelijk domein. Door samen te werken komen we tot overkoepelende inzichten over het wat, hoe en het waarom van specifieke maatschappelijke vraagstukken die spelen in Noord-Brabant. Centrale thema's in onze projecten zijn: maatschappelijke inclusie, democratisering, burgerschap en community development.

Over het lectoraat

Onze experts en onderzoekers werken integer, objectief en vanuit een kritische vragende houding. We hebben een intrinsieke drijfveer om een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van burgers, organisaties en overheden. Daarbij geldt een ‘samen leren – samen innoveren’ cultuur. Vanuit deze unieke positie kunnen we een actuele inhoudelijke bijdrage leveren aan maatschappelijke onderwerpen. Nu en in de toekomst.


Lector

Foto van persoon

Dr. M. (Maja) Ročak

Lector Sociale Veerkracht

Maja Ročak (1981) studeerde Sociaal werk aan de Universiteit van Zagreb. Ze behaalde masterdiploma’s in European Comparative Social Studies en Social Science Research Methods. Zij deed haar promotieonderzoek naar stedelijke krimp en sociaal kapitaal bij de Radboud Universiteit. Maja werkte in het VK als sociaal werker in de kinderbescherming en in de ouderenzorg. Sinds 2009 werkt ze als onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie bij Zuyd Hogeschool waar zij onderzoek doet naar sociale duurzaamheid, (bottom-up)gebiedstransformaties en vertrouwen. Per 1 januari 2022 is ze benoemd als lector Sociale Veerkracht bij Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Lector

Foto van persoon

Dr. M. (Mariël) van Pelt

Lector Sociale Veerkracht

Mariël van Pelt (1972) studeerde Politicologie aan de Radboud Universiteit. Daar deed ze ook haar promotieonderzoek naar wat masteropleidingen Sociaal Werk bijdragen aan de professionalisering van het sociaal werk. Vanaf 1998 werkt ze als docent en vanaf 2002 als hoofddocent bij de sociaal werk opleidingen. Eerst bij MWD en CMV bij de hogeschool Den Bosch (nu Avans) en sinds 2001 bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In 2006 werd ze projectleider van de ontwikkeling en bekostigingsaanvraag van de Master Social Work opleiding. Van 2008 – 2016 was zij opleidingscoördinator en hoofddocent bij deze opleiding en van 2017-2021 hoofddocent en programmaleider van de Research & Improvement lijn.

In 2017 maakte Mariël deels de overstap naar Movisie, het landelijk kenniscentrum voor de aanpak van sociale vraagstukken. Momenteel werkt Mariël van Pelt als expert Professionalisering en Sociaal Werk bij Movisie. Dit werk combineert ze met het lectorschap Sociale Veerkacht.


Kennisteam

Foto van persoon

S. (Stef) Dingemans

Docentonderzoeker

Foto van persoon

drs. L.H.A. (Lydia) van Dinteren

Docentonderzoeker

Foto van persoon

B.P. (Bram) Gootjes

Docentonderzoeker

Foto van persoon

A.M.H. (Arno) Kierkels

Docentonderzoeker

Foto van persoon

H.L.A.W. (Hanneke) van Lieshout

Docentonderzoeker

Foto van persoon

M.L.M.I. (Malissa) Meertens

Projectleider

Foto van persoon

S.J. (Sabina) Meiling

Docentonderzoeker

Foto van persoon

I.F. (Iris) Middendorp

Docentonderzoeker

Foto van persoon

R. (Rolinka) Plug-Haak

Managementassistent onderzoek

Foto van persoon

J. (Jitske) van der Sanden

Docentonderzoeker

Foto van persoon

N. (Neeltje) Spit

Docentonderzoeker

Foto van persoon

R.C. (Rachel) van Tellingen-Klaver

Docentonderzoeker

Foto van persoon

drs. M.I.E. (Mariëlle) Verhagen

Docentonderzoeker

Foto van persoon

Dr. R.J.M. (Renske) van der Zwet

Senior onderzoeker

Foto van persoon

Dr. M. (Mariël) van Pelt

Lector Sociale Veerkracht

Foto van persoon

Dr. M. (Maja) Ročak

Lector Sociale Veerkracht

Onderzoeksprojecten

 • Werkplaats Sociaal Domein

  De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys is een project waarin het lectoraat Sociale Veerkracht samen met partners in de regio Tilburg-Eindhoven-Helmond werkt aan urgente sociale vraagstukken.


  Status
  Lopend
 • WSD Ouderen

  Het WSD project focust op het versterken van de ondersteuning en zorg voor zelfstandig wonende ouderen door samenzorg met technologie.


  Status
  Lopend
 • Jongensprostitutie

  Sociale veerkracht Afgerond Project Jongensprostitutie Over het project Partners Publicaties Contact Onderdeel van: Sociale veerkracht Wat houdt het project in? Dit is een onderzoek dat resulteert in een handelingsrepertoire voor het vinden, binden en behouden van jongens actief in de prostitutie. Periode 2021-2022 Resultaat De rapportage kun je hieronder vinden bij publicaties.


  Status
  Afgerond
 • Project welbevinden intern

  Sociale veerkracht Afgerond Project Project welbevinden intern Over het project Partners Contact Onderdeel van: Sociale veerkracht Wat houdt het project in? Studenten ten tijden van corona, wat vraagt dat van studenten en docenten? In dit onderzoek halen we hun verhalen op en vertalen we deze naar implicaties voor de onderwijspraktijk.  Periode 2020-2022 Resultaat Studentenwelzijn is een onderwerp


  Status
  Afgerond


Kierkels, A., & Ročak, M. (2024). Ik wil eigenlijk gewoon waardering. Beleidsparticipatie door licht verstandelijk beperkten in Eindhoven. Eindhoven: Fontys Sociale Studies.
Ročak, M., & Van Pelt, M. (Eindred.) (2024). Impressie workshops Social Work Future Proof 2024. Werkplaats Sociaal Domein 2023-2026. Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

Dingemans, S. (2024). De potentie van de professionele werkplaats Werkplaats Sociaal Domein 2023-2026. Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

Middendorp I., Brinkman, L., Barten, C., Rocak, M., & Andriessen, I. (2023). Inclusieve publieke ruimte voor jongeren. Eindhoven: CoE Inclusive Society - Lectoraat Sociale Veerkracht & Lectoraat Diversiteit en (ortho-)pedagogisch handelen.

Ročak, M., Van Pelt, M., & Van der Sanden, J. (Eindred.) (2023). Thematafels Sociale Veerkracht. Werkplaats Sociaal Domein 2023-2026. Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

Heinrichs, E., & Feringa, D. (2023). No Shhhame: een doelmatigheidsstudie. Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

Assink, S., Verhagen, M., & Feringa, D. (2023). Preventieve aanpak partnergeweld. Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

publicaties tussen 2016 t/m 2022 zijn mede gefinancierd door VWS

Verhagen, M., Middendorp, I., Assink, S., & Feringa, D. (2022). Pleegzorg beweegt: op zoek naar kansen voor innovatie en ontwikkeling (rapportage). Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

Verhagen, M., Middendorp, I., Assink, S., & Feringa, D. (2022). Pleegzorg beweegt: op zoek naar kansen voor innovatie en ontwikkeling (factsheet). Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

Van Overbeek, S., & Feringa, D. (2022). Inclusieve waardecreatie voor een circulaire samenleving. Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

Spit, N. (2022, 25 november). Samenlevingsopbouw onder druk: continuïteit vraagt om rebellie. Sociale Vraagstukken. https://www.socialevraagstukken.nl/samenlevingsopbouw-onder-druk-continuiteit-vraagt-om-rebellie/

De Brabander, R., Hofs, J., de Jong, J., Kuiper, C., Ročak, M., & van Pelt, M. (2022). Oproep tot actie: Pleidooi voor een eco-sociale benadering van sociaal werk. Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

Van Pelt, M., & Ročak, M. (2022). Werken aan sociale veerkracht: het belang van samenlevingsopbouw en politiserend werken. Sozio. https://www.sozio.nl/in-voorbereiding--sozio-special-sociale-veerkracht/1030896.

Assink, S., Verhagen, Mariëlle., & Feringa, D. (2022). Ouderenmishandeling: een verborgen wereld. Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

Van Lieshout, H., & Feringa, D. (2022). Samensturing in de maatschappelijke opvang. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Van der Sanden, J., Peels, F., & Feringa, D. (2022). 'Het gaat niet om wat je kunt, maar om wie je bent'. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Van der Sanden, J., Peels, F., & Feringa, D. (2022). Verschil maken voor de jeugd in een complex jeugd(hulp)systeem (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Van der Sanden, J., Peels, F., & Feringa, D. (2022). Verschil maken voor de jeugd in een complex jeugd(hulp)systeem (factsheet). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Keijl, T. (2022). 'Soms moet je over de rand van die waterval springen'. Movisie. 'Soms moet je over de rand van die waterval springen' | Movisie.

Verhagen, M., Feringa, D., & Spit, N. (2022). Vrouwen- en gezinsopvang: de klantreis als uitgangspunt voor integrale beleidsontwikkeling. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Heinrichs, E., & Feringa, D. (2022). Vinden, Binden, Behouden. Attitudeprofiel voor professionals die (willen) werken met jongens in de prostitutie. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Assink, S., & Feringa, D. (2022). Regionaal Expertteam Jeugd. Cirkel van invloed en samenwerking met partners in de regio (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Assink, S., & Feringa, D. (2022). Regionaal Expertteam Jeugd. Cirkel van invloed en samenwerking met partners in de regio (factsheet). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Heinrichs, E. (2021). Werkboek/toolkit intervisie: vroegsignalering van burn-out klachten bij professionals in het sociale domein. Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

Van der Sanden, J., Peels, F., & Feringa, D. (2021). De pandemie legt een vergrootglas op de jeugdhulp. Werkplaatsen Sociaal Domein magazine, 46–49. https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/publicatie/magazine-op-afstand-nabij

Dekker, P., Boonstoppel, E., Hurenkamp, M., Middendorp, I., & Tonkens, E. (2020). Dealen met de grote wereld. Sociaal en Cultureel planbureau. https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/12/21/dealen-met-de-grote-wereld

Van Tellingen-Klaver, R., Assink, S., & Feringa, D. (2021). Regionaal Expertteam Jeugd (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Van Tellingen-Klaver, R., Assink, S., & Feringa, D. (2021). Regionaal Expertteam Jeugd (factsheet). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Overbeek, S. van., & Feringa, D. (2021). Hulp voor en door medewerkers in regio Venlo (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Overbeek, S., & Feringa, D. (2021). Hulp voor en door medewerkers in regio Venlo (samenvatting). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Heinrichs, E. (2021). Burn-out klachten bij (beginnende) professionals in het sociale domein. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies, masterthesis - Master Healthy Ageing Professional.

Feringa, D., Schnitzer, J., & Dam, S., van der. (2021). Succeselementen integrale wijkaanpak. Een kwalitatieve evaluatie van het project 'Jeugdzorg op de juiste plek'. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

van der Sanden, J., Peels, F., & Feringa, D. (2021). Kind centraal in de jeugdhulpverlening. Tijdschrift Positieve Psychologie, 2, p. 44-50.

Peels, F., Sanden, J. van der, & Feringa, D. (2021). Bijzonder Domein Jeugd geeft kinderen weer een plekje in de maatschappij. Interview. Eindhoven: Innovation Origins. https://innovationorigins.com/nl/bijzonder-domein-jeugd-geeft-kinderen-en-jongeren-weer-een-eigen-plekje-in-de-maatschappij/

Evenboer, E., Wienen, B., Feringa, D., Metselaar, J., & van Hattum, M. (2020). 'Serious gaming' voor professionals in spe. Werk in uitvoering, 3, 35-37.

Middendorp, I., Feringa, D., & Kierkels, A. (2020). Maatschappelijke inclusie en international spouses: aandacht voor bonding om verlies van kapitaal op termijn te voorkomen. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Verhagen, M., & Feringa, D. (2020). Integraal samenwerken vraagt wederkerigheid tussen aggregatieniveaus. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Welten, J. (2020). Werkkaart 'Samen de handen ineen voor een multiproboleem'. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

2019

Gootjes, B., & Claassens, H. (2019). Naastenbetrokkenheid binnen de GGZ bezien vanuit de erkenningsfilosofie van Honneth, Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 28(6), pp.46–57

Gootjes, B., & Feringa, D. (2019). It takes a village to innovate. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies – Werkplaats Sociaal Domein.

van Lieshout, H. (2019). Aansluiting vinden bij en ondersteuning bieden aan Poolse arbeidsmigranten in Nederland (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

van Lieshout, H. (2019). Aansluiting vinden bij en ondersteuning bieden aan Poolse arbeidsmigranten in Nederland (factsheet). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Mols, J. (2019). Nei Skoen: Herstelbeweging in Helmond (Eindrapport onderzoeksproject). Eindhoven: Lectoraat Sociale Veerkracht, Fontys Hogeschool Sociale Studies.

2018

Doelen, M., Rintjema, L., & Linders, L. (2018). Evaluatie Programma Versterken Opvoedondersteuning Sociale Basis. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies. [interne publicatie]

Heinrichs, E., Van Zilfhout, P. (2018). Levensverhalen, Over Keuze, Toeval en Lot, Opgetekend door studenten van Fontys Hogeschool Sociale Studies. Eindhoven: Fontys Sociale Studies

Gootjes, B. (2018). Burn-out vertelt ons meer over de samenleving dan over de patiënt. Toepassing van het denken van Ian Hacking op de Burn-out. In: Sociale Vraagstukken, 15-10-2018.

Laat, P, de., & Meussen, H. (2018). Rapportage Samenlevingsopbouw. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies. [interne publicatie]

Linders, L. (2018) Sociaal Werk gaat om andere mensen. Werken aan sociale reflexiviteit in sociaal werk [Essay]. Eindhoven, Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Linders, L., & Verharen, L. (2018). Missie Sociaal Werk. In Platform Lectoren Sociaal Werk (Ed.), Denken over professionaliteit sociaal werk. Gevonden 25 maart 2020: https://lectorensociaalwerk.nl/wp-content/uploads/2018/05/20180412-Missie-Sociaal-Werk.pdf

Mols, J. (2018). Netwerkgericht werken bij Neos (Eindrapport deelproject ReflexieLab Neos). Eindhoven, Werklpaats Sociaal Domein Noord-Brabant/ Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Mols, J. (2018). Complementaire samenwerking, of rollenstrijd? (Eindrapport deelproject ReflexieLab Ervaringsdeskundigheid). Eindhoven, Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant/Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Peels, F., Rintjema, L., Verhagen, M. & Linders, L. (2018). Jongeren met LVB niet louter cliënt; een volwassen aanpak. Eindhoven; Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Sanden, J. van der (2018). De verborgen gebreken van buurtinitiatieven. Te raadplegen op: https://www.socialevraagstukken.nl/de-verborgen-gebreken-van-buurtinitiatieven

Verhagen, M. (2018, september). eindrapportage deelproject WeHelpen. Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work & Lumens [interne publicatie].

2017

Heinrichs, E., Aalbers, H., Van Zilfhout, P. (2017), Rapport deelproject Verkenning van sociale reflexiviteit. Interne publicatie. Eindhoven: Fontys Sociale Studies- Lectoraat Brede Bachelor Sociale Werk - Reflexielab

Feringa, D., Peels, F., Sanden, J. van der & Linders, L. (2017). Mishandeld kind verdwijnt naar achtergrond. in Beek, K. van, Steketee, M., Doorn, L. van & Ham, M. (red), 1 op de 4 kindermishandeling een publiek probleem, p107 - 121. Amsterdam: Van Gennep. 

Feringa, D. & Tonkens, E., (2017). How the participation style in local youth councils contributes to the civic engagement of young people. Journal of Social Intervention: Theory and Practice. 26(2), pp.43–59. DOI: http://doi.org

Mols, J. (2017). Delen van Cultuur. Een onderzoek naar het bevorderen van de participatie van allochtone burgers in lotgenotengroepen (Onderzoeksrapport). Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys. Eindhoven.

Sanden, J., Feringa, D., Peels, F., Linders, L. (2017). Kind verdwijnt naar achtergrond (Magzine). Eindhoven; Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Sanden, J., Feringa, D., Peels, F., Linders, L. (2017). Kind verdwijnt naar achtergrond (Factsheet). Eindhoven; Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Verhagen, M. (2017, juli). Tussenrapportage deelproject WeHelpen. Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work & Lumens [interne publicatie].

Zilfhout, van P. (2017). Hoofdstukbijdragen in: Wouters, E., Aarts, A. (red.) (2017). Ethiek van praktijkgericht onderzoek, Bohn Stafleu van Loghum, Houten.

2016

Claassens, H. (2016). Implementatie van naastenparticipatie. Nieuwsbrief GGZ Oost Brabant.

Claassens, H. (2016). Naastenparticipatie in de GGZ. [Factsheet GGZ]. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies

Heinrichs, E., Van Zilfhout, P. (2016). Levensverhalen, Over Keuze, Toeval en Lot, Opgetekend door studenten van Fontys Hogeschool Sociale Studies. Eindhoven: Fontys Sociale Studies

Feringa, D. (2016). Democratisch burgerschap kun je leren. Versvak

Feringa, D., Sanden, J. van der & Peels, F. (2016). Jeugdhulpverlening: ‘Ik hoop en bid dat het beter wordt’.

Feringa, D., Sanden, J., van der, & Peels, F. (2016). Jeugdhulpverlening, landschap van uiteenlopende emoties. In L. Linders, D. Feringa, M. Potting en M. Jager-Vreugdenhil (red). Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat. Amsterdam: Van Gennep.

Lieshout, H. (2016). Eén en één is vijf: de kracht van samenwerking met ervaringsdeskundigen in onderzoek. In: Hove, H. van, Schippers, A., Cardol, M. & De Schauwer, E. (red.) (2016). Disability Studies in de Lage Landen (pp. 266-276). Antwerpen/ Apeldoorn: Garant Uitgevers N.V.

Linders, L., & Feringa, D. (2016). Doe-het-zelf-zorg. Over de kunst van het laten. Maatwerk, 3.

Linders, L., Feringa, D. Potting, M. & Jager-Vreugdenhil, M. (red) (2016). Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat. Amsterdam: Van Gennep.

Linders, L., Feringa, D., Potting, M. & Jager-Vreugdenhil, M. (2016). Professionals zijn in verwarring over de veranderende verzorgingsstaat. Sociale vraagstukken.

Linders, L., Feringa, D., Potting, M., & Jager-Vreugdenhil, M. (2016). Professionals behoeven vertrouwen. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken(3), 44-45.

Linders, L. (2016). Evaluatierapport mantelzorg gemeente Tilburg. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies. [interne publicatie].

Mols, J. (2016). Eigen Kracht Groepen. Het Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg. [Factsheet]. Eindhoven: Fontys Hoegschool Sociale Studies. [interne publicatie]

Sanden, J., van der, Feringa, D., & Peels, F. (2016). Jeugdhulpverlening in beroering. Juichende en sceptische professionals. In A.J. Kruiter, F. Bredewold, en M. Ham (red). Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Amsterdam: Van Gennep. 

Verhagen, M. (2016). Dilemma’s van inzet vrijwilligers als methodiek in de zorg. In: L. Linders, D. Feringa, M. Potting, M. Jager-Vreugdenhil (red.). Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat (p. 27-41). Amsterdam: Van Gennep.

Zilfhout, van, P. (2016). Ruimte voor reflectie: sociale rechtvaardigheid in tijden van transitie in: Linders, L., Feringa, D., Potting, M., Jager-Vreugdenhil, M. (red) (2016). Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat. Amsterdam: Van Gennep

2015

Claassens, H. (2015) In een klap mantelzorger (pp 50-53). In Linders & Feringa, Stilstaan om vooruit te komen

Feringa, D., Sanden, J., van der, Peels, F., & Linders, L. (2015) Jeugdhulpverlening in opschudding (magazine). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Feringa, D., Sanden, J., van der, Peels, F., & Linders, L. (2015) Jeugdhulpverlening in opschudding (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Linders, L. & Feringa, D. (2015). Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning. Utrecht: Movisie.

Linders, L., & Feringa, D. (2015). Sociaal reflecteren voor de nieuwe social worker. Sociale vraagstukken

Mols, J. (2015). De sociale professional in de Praktijk van Lotgenotencontact. In L. Linders & D. Feringa. (Red.), Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (pp. 80-84). Utrecht: Movisie.

Verhagen, M. (2015). De breiclub van buurtbewoonsters in een wijksteunpunt. In: L. Linders, D. Feringa (red.). Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (p. 40-45). Utrecht: Movisie.

2014

Bredewold, F. H., & Linders, L. (2014) De schuldige ontvanger en de gefrustreerde gever. Over de onlosmakelijke band tussen vertrouwen en wederkerigheid in zorg- en hulpverlening. In S. Verhagen, L. Linders & M. Ham (Eds.), Verlossing van schuld en boete. Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen. Amsterdam: Tijdschrift voor sociale vraagstukken | Uitgeverij Van Gennep.

Claassens, H. (2014) ‘Ground control tot major Tom ...’ In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. (red. L. Linders & D. Feringa) 

Dinteren, L. van & Feringa, D. (december 2014) ‘Verwarring rondom eigen kracht bij professionals.’ Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Dinteren, L. van (2014) ‘Focus op eigen kracht. Pionieren in een generalistisch wijkteam.’ In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. (red. L. Linders & D. Feringa) 

Feringa, D. (2014) Burgerschap als ambacht. Jongerenraden in Nederland. Eburon

Feringa, D. (2014) Jongerenraden zijn waardevol voor burgerschap.Tijdschrift Sociale Vraagstukken March 2014

Feringa, D. (2014). Kansen voor gemeenten om jongerenraden te benutten. Cascade, 11, blz 10-13. Feringa, D., & Mols, J. (2014) Lotgenotengroepen: balanceren tussen bemoeienis en loslaten. Sociale Vraagstukken. Gevonden 12 december 2014:http://www.socialevraagstukken.nl/sociale-praktijk/lotgenotengroepen-balanceren-tussen-bemoeienis-en-loslaten/

Linders, L., & Feringa, D. (red) (2014) De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. Utrecht: Movisie. Linders, L. (2014) Vrijwilligers professionaliseren. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, zomer(2), 14.

Linders L. (2014) Eigen kracht is als een kameleon. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, voorjaar(1), 14.

Linders, L. (2014). De dynamiek van Social Work. Het gewone onder een vergrootglas. Eindhoven: Fontys Hogescholen. Mols, J. (2014) ‘Dilemma's in de Praktijk van Lotgenotencontact’. In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. (red. L. Linders & D. Feringa) Utrecht: Movisie

Mols, J., & Feringa, D. (2014). Lotgenotengroepen: balanceren tussen bemoeienis en loslaten. Sociale vraagstukken

Stortelder, M. (2014) ‘Kantelen in een veranderende context.’ In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. (red. L. Linders & D. Feringa) Utrecht: Movisie

Verhagen, S., Linders, L., & Ham, M. (Eds.). (2014) Verlossing van schuld en boete. Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen. Amsterdam Tijdschrift voor sociale vraagstukken | Uitgeverij Van Gennep

Verhagen, M. (2014) ‘Binding door aandacht en waardering. Samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in een wijksteunpunt.’ In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van tranesitie. (red. L. Linders & D. Feringa) 

2013

Dinteren, L., Feringa D. & Linders, L. (2013) De generalist als kapitaal. Een groeimodel voor een basismethodiek voor de generalist van WIJeindhoven. Eindhoven.

Feringa, D. (2013) Representatie in gemeentelijke adviesorganen voor jongeren. Conference paper at 'Dag van de Sociologie', Nijmegen, the Netherlands 2013

Linders, L., Wouters, E. & Tamrouti, I. (2013) Van mantelzorg heb je niet respijt. Eindhoven; Fontys Hogeschool Sociale Studies

Linders, L. (2013) Wijkteams zijn geen haarlemmerolie. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, Najaar(3), 14.

Linders, L. (2013) De sociale professional als onderzoeker. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukkken, Zomer (2), 14. 

Agenda

 

Samenwerkingspartners

Werkplaatsen Sociaal Domein

Overheden

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gemeente Eindhoven

Gemeente Helmond
Gemeente Tilburg

Zorg- en welzijnaanbieders

Combinatie jeugdzorg

GGD Brabant-Zuidoost

GGzE

Lumens

WijEindhoven

Lev Groep

NEO Nieuw Perspectief

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Kennis- en onderwijsinstellingen

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Private partners


Contact

Lector

Lector

Events

Foto van persoon

Dr. M. (Maja) Ročak

Lector Sociale Veerkracht

Foto van persoon

Dr. M. (Mariël) van Pelt

Lector Sociale Veerkracht

Foto van persoon

R. (Rolinka) Plug-Haak

Managementassistent onderzoek