Sprint naar content
Project

2SHIFT: eerlijke kansen op een gezond leven

De ambitie van 2SHIFT is het vergroten van eerlijke kansen op gezond leven voor iedereen. 2SHIFT staat voor Societies and Systems for Health, Inclusiveness and Fairness in Transition. Het Sprong-project is een samenwerking tussen HAN University of Applied Sciences en Fontys Hogeschool.

Wat houdt het project in?

2SHIFT zet in op de noodzaak van sectoroverstijgende inclusieve samenwerking met vier fieldlabs: twee dorpen en twee wijken in stedelijke gebieden. De stap naar gezonder (Vitaal in Brainport) en Gemert, Bakel, Uden zijn fieldlabs in de regio van Fontys. Twee Universities of Applied Sciences (HAN en Fontys) werken samen met ruim 35 werkveldpartners aan deze missie, die mede mogelijk wordt gemaakt met een SPRONG-subsidie van het Regieorgaan SIA.

Samenwerking

Om impact in onderwijs en praktijk te realiseren wordt samengewerkt met studenten, docenten én inwoners, professionals, bestuurders en beleidsmakers uit wonen, zorg en gemeenten én landelijk kennispartners (de zogeheten quadruple helix). We gaan elkaar versterken en van elkaar leren, waardoor we een sterkere onderzoeksgroep worden.

Binnen 2SHIFT wordt ook nauw samengewerkt tussen Fontys Centre of Expertise Health en Fontys Centre of Expertise Inclusive Society.

Van start!

Op 13 november 2023 vond de kick-off plaats van het project 2SHIFT. Meer dan 60 deelnemers van HAN, Fontys en daarbuiten, zochten elkaar vol enthousiasme op en deelden hun dromen, toekomstvisies en ervaringen. Lees het nieuwsartikel en bekijk het korte videoverslag.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Kick-off 2SHIFT

Op 13 november 2023 vond de kickoff plaats van 2SHIFT plaats. Het programma draaide om kennismaken, kennis uitwisselen en netwerken. Bekijk hier de wrap-up video.

Projectdoelstelling

Bestaande kennis en nieuwe kennis worden samengebracht en ontwikkeld in een Learning Community. De onderzoeksinfrastructuur en –cultuur wordt hierin versterkt. Over acht jaar is 2SHIFT een (inter)nationaal erkende onderzoeksgroep die verschil maakt. In lokale fieldlabs werken informele en formele actoren (inwoners, professionals, bestuurders en beleidsmakers) samen aan centrale vraagstukken die bijdragen aan een krachtige gemeenschap.

Periode

Het project loopt van 2023 tot en met 2026 (eerste periode) en van 2027 tot en met 2030 (tweede periode).


Contact

Foto van persoon

Dr. M. (Mariël) van Pelt

Lector Sociale Veerkracht