Sprint naar content
Foto van persoon

Docentonderzoeker

drs. L.H.A. (Lydia) van Dinteren


Contact

Foto van persoon

drs. L.H.A. (Lydia) van Dinteren

Docentonderzoeker

Expertise over de kennisthema's

 • Community Development
 • DE STAP naar gezonder
 • Etnografisch onderzoek

Lopende projecten

Voor het lectoraat ben ik gestart met een combinatie van etnografisch onderzoek en actieonderzoek, waarbij ik me onderdompel in Lakerlopen om zicht te krijgen op hoe er
samengeleefd wordt in de wijk, wat er speelt en waar kansen en behoeften liggen op het gebied van participatie, leefbaarheid, het omgaan met polarisatie in de maatschappij, inclusie en sociale cohesie. Het onderzoek biedt daarnaast de
mogelijkheid om ervaring op te doen met community development vanuit een informele rol en geeft inzicht in de meerwaarde hiervan. 

Concreet zijn de doelen van het onderzoek kennis en inzicht vergroten met betrekking tot:

 • Processen van (samen)leven in de wijk (de sociale basis) door contacten met
  bewoners
 • Participatie
 • Versterken van verbindingen
 • Leggen van contacten tussen bewoners en professionals
 • Realiseren van samenwerking tussen bewoners onderling en tussen bewoners en professionals (en organisaties) om gezamenlijk interventies te doen
 • Breder agenderen van thema's die spelen in de wijk