Sprint naar content
Project

WildlifeNL: digitaliseren van wildlife management in Nederland

Hoe gaan we in een dichtbevolkt land als Nederland om met de interactie tussen mens en natuur? We zijn ons steeds bewuster van de kwetsbaarheid van het natuurlijke ecosysteem. Biodiversiteit is hard terug uitgegaan, dus we zijn blij als ooit verdwenen diersoorten hun herintrede doen in ons land.

Onderdeel van:

Denk aan de wolf, wiens komst niet voor iedereen positief nieuws is. Maar ook de clash tussen natuur- en recreatiegebied, waar de interactie tussen mens en dier lang niet altijd positief is. Het WildlifeNL project houdt zich bezig met deze vragen, en ziet een duurzame digitalisering van wildlife management als een oplossing voor de toekomst.

Duurzamere relaties met de natuur dankzij smart technology  

Het project WildlifeNL is ontstaan via een NWO-aanvraag via de route voor consortia onder te titel: ‘The Dutch Wildlife Comeback: Dynamic co-management of humanwildlife interactions in the Netherlands (WildlifeNL)’. Er is een groot partnernetwerk betrokken bij het project dus, waarin met een frisse blik gekeken wordt naar de relatie tussen mens en dier en het belang (en behoud) van biodiversiteit. Onze huidige aanpak van wildlife management roept namelijk veel vragen op, maar ook frictie bij de lasten van beleidskeuzes moeten dragen. Denk daarbij aan omwonenden van natuurgebieden, bijvoorbeeld veehouderijen die de wolf als een bedreiging zien.

De insteek van het project is dat smart technology hierbij een belangrijke rol kan spelen. Het kan ons helpen het perspectief op wildlife management te veranderen, inzicht te geven, en mogelijkheden creëren voor nieuwe middelen om conflicten te vermijden. Technologie kan mogelijk ook helpen om beter te begrijpen wat voor gedrag dieren vertonen, wat dit motiveert of welke regelmatigheden er bestaan. Inzichten die cruciaal kunnen zijn voor betere beleidsvoering.

De onderzoeksvragen die het consortium wil beantwoorden zijn de volgende::

 • Wat betekenen mensen en natuur voor elkaar, en hoe zou de ideale relatie eruitzien tussen de twee?
 • Waarom is biodiversiteit belangrijk, en hoe beschermen we het?
 • Wat is het ‘ongelijkheid/oneerlijkheid’-probleem, en hoe kunnen we de samenleving hierin rechtvaardiger maken?
 • Kunnen we big data en big data verzameling gebruiken om waarden te definiëren, inzicht te generen en antwoorden te krijgen?
 • Hoe en waarom doen dieren wat ze doen?

Fontys ICT zal zich vooral bezighouden met de laatste twee vragen, waar smart technology en data een grote impact heeft.

Generale toepassing:

Een digitalisering van wildlife management kan veel mogelijkheden bieden voor een beter internationaal management. Grensoverstijgend (samen)werken kan veel bestaande problemen met het huidige beleid oplossen, maar ook de algehele kwaliteit verbeteren.

Onderzoeksperiode:

2023 - 2030


Methodiek & Bevindingen

Het project bevat een uiteenlopende set werkpakketten, welke samen moeten zorgen voor een beter inzicht in de natuurbeheer dankzij het co-designen, co-creëren en co-testen van smart technologies, communicatie strategieën en beheermethoden. Daarnaast is het doel gesteld om een ethisch framework te ontwikkelen voor een duurzamere human-wildlife co-existentie.

Fontys zal zich vooral bezig houden met werkpakket 2, wat zich richt op het ontwikkelen van een big data platform, verbonden met smart tools, welke bij zullen dragen en inzicht geven voor een verandering in wildlife management. De eerste stap hierin is het ontwikkelen van een dataplatform, waarvoor het bestaande open source platform EarthRanger verkend zal worden.

Voor de verdere ontwikkeling van het platform en applicaties zal gebruik gemaakt worden van de Research Through Design (RtD) approach. Deze aanpak past het beste bij een ontwikkelingsproces voor een multi-user omgeving met veel complexiteit, zoals van toepassing is bij WildlifeNL. Hierin is de werkgroep ook afhankelijk van bevindingen en conclusies/aanbevelingen vanuit de andere werkpakketten over nieuwe technologieën en inzichten in mens-dier interacties en gedrag. Door in design te blijven bijsturen, is de verwachting dat hier ook nieuwe inzichten uit voortkomen over designprocessen in een mens-dier stakeholder setting.

Tijdens vooronderzoek zijn al een aantal applicaties ontwikkeld door Fontys studenten, die het concept vormgeven van data-driven inzicht in wildlife management.


Partners

 • Natuurmonumenten
 • PWN
 • ARK Nature
 • Smart Parks
 • Copernicus Institute / Universiteit van Utrecht
 • Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies / Swedish University of Agricultural Sciences
 • Instituut Science in Society / Radboud Universiteit
 • Fontys University of Applied Sciences
 • Staatsbosbeheer
 • Regionaal Landschap Kempen en Maasland
 • Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Bij12

Onderzoeksteam

 • Dr. Ir. Gerard Schouten, Fontys ICT
 • Bas Michielsen, Fontys ICT
 • Monique Vissers, Fontys ICT