Sprint naar content

Commissie Ethiek van Onderzoek

Mens en maatschappij

De Fontys Commissie Ethiek van onderzoek van het domein Mens en maatschappij adviseert onderzoekers, begeleiders/ docenten (en hun studenten) en overige medewerkers van het betrokken domein binnen Fontys, over de ethische aspecten van de door hen ingediende onderzoeksvoorstellen.

De commissie behandelt individuele onderzoeksvoorstellen en brengt daartoe gevraagd advies uit. Een belangrijk onderdeel daarbij is de WMO-plichtigheid. De primaire taak van de Commissie is het voorkomen van uitvoering van WMO- plichtige onderzoeksvoorstellen zonder de daarvoor wettelijk verplichte toetsing. Daarnaast adviseert de Commissie, waar nodig, voorstellen aan te passen waardoor uitvoering van onderzoek op ethisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden.

Sfeerafbeelding Fontys