Sprint naar content

Mentaal welzijn

Overige psychische klachten

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je niet lekker in je vel zit. Ook als jouw probleem/klacht niet apart is benoemd, heb je natuurlijk recht op hulp en ondersteuning. 

Maak een afspraak met een studentenpsycholoog als je van gedachten wilt wisselen over het niet lekker in je vel zitten. Vormen jouw psychische klachten een belemmering voor je studievoortgang, maak dan een afspraak met een studentendecaan.

Trainingen 

Bekijk het trainingsaanbod om te zien of er een training wordt aangeboden die bij jouw persoonlijke ontwikkeling past.