Sprint naar content

Eenzaamheid

Wat is het? 

De één vindt het heerlijk om even een tijdje alleen te zijn, en de ander verzamelt het liefst zo veel mogelijk mensen om zich heen. Hoe sterk je de behoefte voelt om contact te hebben met anderen verschilt erg tussen mensen. Maar wanneer je te weinig contact en verbinding ervaart met belangrijke anderen om je heen en dat gemis houdt langere tijd aan, kan er een gevoel van eenzaamheid ontstaan.  

We maken onderscheid tussen emotionele en fysieke eenzaamheid (sociaal isolement). Bij emotionele eenzaamheid lukt het niet om verbinding te maken met anderen, op emotioneel vlak. Soms heb je het gevoel dat anderen je niet (zullen) begrijpen. We spreken van fysieke eenzaamheid of sociaal isolement wanneer iemand geen of nauwelijks sociale contacten heeft, bijvoorbeeld door een verhuizing. Uiteraard kunnen beide vormen ook samen voorkomen.    

Wat kun je zelf doen? 

Wanneer je merkt dat je je eenzaam voelt, is de eerste vraag die je jezelf kunt stellen: is het een tekort aan mensen om me heen of vind ik het moeilijk om echt contact te maken? Of misschien beide?  

In het eerste geval kan het helpen om je actief te omringen met anderen. Een gedeelde interesse kan een goede ingang zijn, denk dan aan sportclubs, studieverenigingen of een cursus. Ook vanuit Fontys zijn er initiatieven om met andere studenten in contact te komen.  

Als het gaat over echt contact maken, vraag jezelf af waarom je dit lastig vindt. Misschien heeft het te maken met gebeurtenissen uit het verleden? Misschien ben je van jezelf erg verlegen? Verschillende factoren kunnen een rol spelen. Het kan helpen om te oefenen met contact maken. Vertel bijvoorbeeld eens een keer iets meer over jezelf tegen iemand bij wie je je veilig en op je gemak voelt. Jezelf openstellen is een goede manier om verbinding te maken met een ander. 

Sfeerafbeelding Fontys

Podcasts over omgaan met eenzaamheid

De Podcast Psycholoog - Eenzaamheid

Trainingen

Bekijk het trainingsaanbod om te zien of er een training wordt aangeboden die bij jouw persoonlijke ontwikkeling past. 

Zelf aan de slag

Het is belangrijk om eenzaamheid op tijd te herkennen. Dan kan je er namelijk ook iets aan doen. Maar daarvoor moet je wel weten wat de signalen van eenzaamheid zijn. Die zijn voor iedereen anders.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact team Studentenbegeleiding

  • Als je graag met iemand wil praten over je gevoelens van eenzaamheid, maak dan een afspraak met je huisarts of een studentenpsycholoog.
  • Als je mentale welzijn een belemmering vormt voor je studievoortgang, maak dan een afspraak bij een studentendecaan.