Sprint naar content

Studiefinanciering en ov-reisproduct

Studiefinanciering is geld van de Nederlandse overheid voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Als je hier recht op hebt, ontvang je dit geld van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Sommige onderdelen van studiefinanciering zijn een lening, deze moet je terugbetalen.

Onderdelen studiefinanciering leenstelsel 

Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen. Je bepaalt zelf welke onderdelen je aanvraagt. Sommige onderdelen zijn een lening en moet je dus terugbetalen. 

Je hebt recht op een aanvullende beurs voor de officiële duur van je studie. Dit is meestal 4 jaar. De hoogte van de aanvullende beurs, hangt af van: 

  • het inkomen van je ouders van 2 jaar geleden; indien dit inkomen is gedaald, dan kunnen je ouders 'verlegging peiljaar' aanvragen. DUO kijkt dan naar een later inkomensjaar. Dit kan zorgen voor een hogere aanvullende beurs.
  • of je ouders een eigen studieschuld terugbetalen
  • of je broers of zussen met een aanvullende beurs hebt
  • of je ouders andere kinderen verzorgen die naar school gaan

  Vraag de aanvullende beurs altijd aan. Dit hoef je maar 1 keer te doen. DUO berekent dan elk jaar of je er recht op hebt.  

  Inkomen ouder(s) buiten beschouwingHeb je geen contact met (één van) je ouders? Of heb je een ernstig conflict? Dan kun je DUO vragen om het inkomen van je ouder(s) 'buiten beschouwing' te laten. Je krijgt dan misschien een (hogere) aanvullende beurs. Dit kan alleen als je al studiefinanciering met aanvullende beurs hebt aangevraagd.

  Het gaat om de volgende situaties: 

  • Je bent niet erkend door je ouder;
  • het contact met je ouder is verbroken vóór je 12e verjaardag;
  • je hebt een ernstig en structureel conflict met je ouder, over meer dan alleen geldzaken;
  • het gezag van je ouder is beëindigd;
  • je bent als vluchteling naar Nederland gekomen, zonder je ouder;
  • de verblijfplaats van je ouder is onbekend;
  • de vastgestelde alimentatie is ten minste 12 aaneengesloten maanden oninbaar.

  Indien je wil bespreken of je in aanmerking komt voor het ‘buiten beschouwing’ laten van (één van) je ouders en/of je wil een studentendecaan vragen een verklaring voor je op te stellen als ‘deskundige’? Maak dan een afspraak met een studentendecaan om jouw situatie te bespreken

  Heb je extra geld nodig voor je opleiding en/of levensonderhoud? Dan kun je lenen. Je hoeft niet maximaal te lenen, minder mag ook. Dit bepaal je zelf. Je kunt je lening maandelijks aanpassen of opzeggen. De lening moet je na je opleiding altijd terugbetalen, met rente. 
  Met het studentenreisproduct kun je vrij of met korting reizen met de trein, tram, bus en metro in heel Nederland. Je kunt kiezen voor een week- of weekendabonnement. Je regelt het studentenreisproduct meteen met je studiefinanciering. Indien je niet op tijd op school of op je stage kunt komen met het reguliere openbaar vervoer óf je kunt door medische omstandigheden geen gebruik maken van het openbaar vervoer, bekijk dan op de website van DUO of je in aanmerking komt voor een ov-vergoeding.

  Wist je dat DUO een 'eerstejaarsregel' heeft? Dit betekent dat je niet alles hoeft terug te betalen, als je stopt voor 1 februari.


  Als je een studie volgt in het hbo of aan de universiteit studeert, kun je geld lenen om je collegegeld te betalen. Dit wordt collegegeldkrediet genoemd. 

  Hoeveel collegegeldkrediet je krijgt, hangt af van het soort collegegeld dat je betaalt. Als je wettelijk collegegeld betaalt, kun je maandelijks 1/12 van je collegegeld lenen. Betaal je instellingscollegegeld, dan kun je meer lenen. Hoeveel precies hangt af van de hoogte van het instellingscollegegeld. Er geldt wel een maximum: je kunt nooit meer lenen dan 5 keer het wettelijke collegegeld. 

  Het collegegeldkrediet moet je na je opleiding altijd terugbetalen, met rente. 

  Heb je vragen over je studiefinanciering? Naast telefonisch contact of contact via de chat, kun je hiervoor ook zelf een afspraak inplannen bij een Servicekantoor van DUO. Daarnaast zijn er op enkele locaties van DUO ook inloopmomenten: - Eindhoven- Arnhem- Rotterdam