Sprint naar content

Fontys Topsportbeleid en -regeling

Fontys is trots op haar Topsporters en Talenten op het gebied van sport.

In het strategisch plan ‘Fontys For Society 2021-2025’ benoemt Fontys dan ook dat ze studenten faciliteert in het ontwikkelen van hun talenten.

Om de topsporters en talenten op het gebied van sport te ondersteunen in het ontwikkelen van hun (sport)talent naast hun studie, heeft Fontys een Topsportbeleid en een Topsportregeling opgesteld.

Wat houden het Fontys Topsportbeleid en de Fontys topsportregeling in?

Het Fontys Topsportbeleid en de Fontys Topsportregeling faciliteren de Topsporter en het Talent in de organisatie van de studie. Elke student dient aan dezelfde eindkwalificaties te voldoen om het getuigschrift van de betreffende opleiding te kunnen behalen. Fontys creëert daar waar mogelijk maatwerk voor Topsporters en Talenten om aan deze eindkwalificaties te kunnen voldoen.

De voorzieningen uit de Topsportregeling hebben dus altijd als doel om je te helpen om topsport en studie zo te organiseren, dat je aan de inhoudelijke eisen van je studie kan voldoen.

De uitgangspunten van het Fontys topsportbeleid en de topsportregeling zijn voor alle opleidingen gelijk. Per opleiding kan het wel verschillen hoe de faciliteiten uit de topsportregeling worden toegepast.

De Fontys topsportregeling is van toepassing op alle voltijd- en deeltijd bachelors, masters en associate degrees van Fontys. 

Tip!

Gebruik het Stappenplan Topsport & Studiekeuze bij Fontys om erachter te komen hoe de faciliteiten van de topsportregeling worden toegepast binnen de opleiding van jouw keuze.