Wat is mantelzorg?

Zorg jij voor een naaste? Heb jij de zorg voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is? Dan ben jij een mantelzorger. Ook al voelt het zorgen voor iemand anders voor jou als vanzelfsprekend.

Mantelzorg is alle hulp aan iemand uit jouw sociale omgeving.

Ook minder intensieve hulp valt hieronder, zoals hulp aan huisgenoten. Bijna iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg; dan zorg je soms 24 uur per dag voor een ander en daar kun je niet zomaar mee stoppen.

Studentendecaan of studentenpsycholoog

Studenten die mantelzorger zijn en hier hinder van ondervinden in hun studie en/of studievertraging oplopen, kunnen worden ondersteund door een studentendecaan. Studentendecanen kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij een verzoek aan de Examencommissie voor bijvoorbeeld een extra kans van een tentamen, of ondersteunen bij een aanvraag voor financiƫle ondersteuning bij studievertraging via het Profileringsfonds.

Heb je moeite met het vinden van je balans of het vinden van tijd voor jezelf etcetera. Dan kan het fijn zijn om hierover te praten met een studentenpscholoog.

Sfeerafbeelding Fontys