Contact

Contact team Studentenbegeleiding 

Indien je persoonlijke omstandigheden een belemmering vormen voor je studievoortgang, maak dan een afspraak met een studentendecaan.