Sprint naar content

Zwangerschap en/of ouderschap

Ben je zwanger of combineer je je studie met de zorg voor een kind of kinderen, dan kan dit gevolgen hebben voor je studievoortgang. Onderwijsinstellingen hebben zich te houden aan de Algemene Wet Gelijke Behandeling en hebben een bijzondere zorgplicht ten aanzien van zwangere studentes en studerende moeders. Het is belangrijk dat je goede afspraken maakt over verlof, verzuim, (tijdelijke) uitschrijving van de opleiding en terugkeer naar de opleiding.

Wat kun je zelf doen? 

Indien je zwanger bent en/of je combineert je studie met de zorg voor een kind of kinderen, bespreek dan je situatie met je studentcoach en een studentendecaan. Mogelijk kun je aanspraak maken op een financiële voorziening als eenoudertoeslag (DUO) en/of afstudeersteun (Profileringsfonds). Een studentendecaan kan je hierover informeren en je ondersteunen bij het indienen van een aanvraag. Overigens is het ook als (aanstaande) vader aan te raden in gesprek te gaan over je situatie. 

Sfeerafbeelding Fontys

Zelf aan de slag

In deze module vind je tips en ondersteuning om te leren balanceren tussen al je activiteiten. Dé balans bestaat eigenlijk niet. Net als een koorddanser moet je om in evenwicht te blijven, steeds een beetje bijstellen. Hoe doe je dat en waar vind je de energie daarvoor?

Sfeerafbeelding Fontys

Contact team Studentenbegeleiding 

Indien je persoonlijke omstandigheden een belemmering vormen voor je studievoortgang, maak dan een afspraak met een studentendecaan.