Omgaan met relatieproblemen

In elke relatie is het gezond dat er spanningen ontstaan. Dit geeft alleen maar weer dat jullie zoekende zijn naar hoe jullie beiden kunnen verbinden met voldoende respect voor elkaars ruimte. Je zoekt als koppel steeds (onbewust) naar een balans tussen verbinding en autonomie. In de regel is het enkel maar een probleem als één van jullie het als een probleem ervaart. Dit kan verschillend zijn van koppel tot koppel.

 

Bijvoorbeeld: 
  • In een relatie voelt één van de partners zich niet gezien omdat de andere steeds zijn/haar behoefte uitspreekt om met haar/zijn vrienden wat te doen. 
  • In een andere relatie spenderen beide partijen hun vrije tijd steeds gescheiden en geen van beiden ervaart dit als een probleem.