Omgaan met familieomstandigheden

Als je tijdens je studie geconfronteerd wordt met familieomstandigheden* kan dit gevolgen hebben voor je functioneren en presteren en je studievoortgang. Mogelijk loop je studievertraging op als gevolg van je omstandigheden.

*De term familieomstandigheden verwijst naar ingrijpende gebeurtenissen in je naaste omgeving waarvan jij de gevolgen ondervindt. Denk hierbij aan echtscheiding (ouders), ziekte/overlijden van een dierbare, woon-/leefproblemen of problemen met aanpassing aan de Nederlandse cultuur.