Sprint naar content

Medezeggenschap en Participatie

go to English site go to English site

Medezeggenschap en participatie in een notendop...

Medezeggenschap bij Fontys betekent betrokken zijn bij organisatieontwikkeling en onderwijskwaliteit door medewerkers en studenten in wettelijk bepaalde medezeggenschapsorganen. Het doel: in dialoog tot kwalitatief goed onderwijs en een transparante organisatie te komen, waarin studenten en medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Sfeerafbeelding Fontys

Fontys Denktank - Centrale Medezeggenschapsraad

In de cmr werken studenten en medewerkers samen om invloed uit te oefenen op het beleid van Fontys en hierover in gesprek te gaan met het College van Bestuur. Allerlei strategische en tactische onderwerpen die voor heel Fontys belangrijk zijn komen voorbij.

Wil jij graag meepraten met Fontys over de kwaliteit van ons onderwijs, het besteden van Fontys geld en wat Fontys kan doen om medewerkers en studenten tevreden en gezond te houden? Dan is de centrale medezeggenschapsraad iets voor jou!

Wil je meedenken?

Wil je actief worden in de medezeggenschapsraad van jouw instituut, de opleidingscommissie of in het College van beroep voor de examens?

  • Meedenken over het beleid van jouw eigen instituut;
  • Bevorderen en bewaken van de kwaliteit van jouw opleiding;
  • Inzicht in (juridische) besluitvormingsprocessen krijgen.
Sfeerafbeelding Fontys

Wil jij als medewerker mee(r) doen?

Elke ondersteunende Dienst van Fontys heeft een eigen Dienstmedezeggenschapsraad (DMR). Medewerkers gaan in gesprek met de directeur en denken mee over het beleid van de dienst. Op de portal van je eigen dienst vind je informatie over wat er besproken wordt en wie er precies in de DMR zitting hebben. Heb je ideeën voor je eigen dienst? Neem contact op met jouw DMR!

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wil jij als student mee(r) doen?

Elk instituut heeft een eigen Instituutsmedezeggenschapsraad (IMR). Studenten en medewerkers gaan in gesprek met de directeur en denken mee over het beleid van het instituut. Op de portal van je eigen instituut vind je informatie over wat besproken wordt en wie deelnemen aan de IMR. Als je zelf ideeën hebt voor verbetering van je instituut kan je contact opnemen met leden van de IMR.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Sfeerafbeelding Fontys

In de opleidingscommissie (OC) werken docenten en studenten samen en bespreken het onderwijs met een afvaardiging van het managementteam. Verwante opleidingen binnen een instituut kunnen een Gemeenschappelijke Opleidingscommissie (GOC) vormen.

Op de portal van je eigen instituut vind je informatie over jouw (G)OC. Heb je ideeën over jouw onderwijs, neem contact op met jouw (G)OC.

Zoek je ondersteuning bij je werk in de (G)OC neem dan contact op met je adviseur van het CvM.

De (G)OC:

  • adviseert over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs;
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidsplannen en uitvoeringsplannen welke zijn gemaakt naar aanleiding van aanbevelingen en conclusies in evaluatierapporten;
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies over al het andere met betrekking tot de opleiding bijvoorbeeld studieprogramma, studiedruk, boekenlijst, toetsing, rooster, studiebegeleiding, voorzieningen, aan te schaffen leermiddelen.
  • zendt haar adviezen en voorstellen aan een afvaardiging van het managementteam en ter kennisneming aan de IMR;
  • heeft instemmings- en adviesrecht op een deel van de OER en monitort de wijze van uitvoering van de OER;
  • handelen volgens de Regeling Medezeggenschapsraden en Opleidingscommissies

De OC bestaat uit 4 tot 8 leden, de GOC kent geen maximaal aantal leden en beiden kennen een gelijke verdeling van docenten en
studenten. Zij worden gekozen door middel van verkiezingen.

Wat is Cobex?

Iedere hogeschool heeft een onafhankelijk, door het College van Bestuur benoemd, College van beroep voor de examens (Cobex). Een student kan beroep indienen bij het College van beroep voor de examens tegen het bindend negatief studieadvies of tegen beslissingen van examinatoren of de examencommissie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beslissingen met betrek​king tot beoordelingen, vrijstellingsverzoeken, fraude e.d. Het College is niet bevoegd inhoudelijk op de zaak in te gaan. Dit houdt bijv. in dat het College nooit op de stoel van de examinator zal gaan zitten om een tentamen opnieuw te beoordelen.

Informatie voor bestuurlijk actieve studenten en medewerkers

Als bestuurlijk actieve student en medewerker kun je je inschrijvingen voor diverse workshops en trainingen. Daarnaast word je voor verschillende evenementen uitgenodigd.

Professionalisering

Het Centrum voor Medezeggenschap biedt een aantal praktische trainingen om je verder te helpen. Bekijk ze door op de onderstaande knop te klikken.

Praktische info, tools en nieuwsbrief

Handige documenten en formats voor o.a. informatie voor startende leden, jaarplanning raden, wetgeving en reglementen. Of lees in de nieuwsbrief informatie op het gebied van medezeggenschap en (studenten)participatie.

Heb je nog vragen?

Wil je meer weten of heb je vragen? Het Centrum voor Medezeggenschap helpt je hier graag bij!

Maak kennis met CvM Laat ons weten waar jij zelf nou graag een punt van maakt!

Kalender

26, 27 & 28 september 2023Introductiebijeenkomsten
16 & 17 november 2023BAS Tweedaagse
30 november 2023BAM bijeenkomst
Maart/april 2024Dag van de Medezeggenschap