Sprint naar content

AD(H)D

Als je te maken hebt met AD(H)D, dan ben je vaak drukker dan andere mensen. Je beweegt veel en in jouw hoofd kan het een chaos van gedachten zijn. Prikkels van buitenaf hebben veel invloed op je en deze prikkels zoek je vaak ook proactief op.
Sfeerafbeelding Fontys

Kenmerken

ADHD kenmerken worden verdeeld in twee categorieën: problemen met aandacht, en hyperactiviteit en impulsiviteit. Deze symptomen komen het meest voor:

  • Snel afgeleid zijn/moeite met concentreren
  • Moeite hebben met overzicht houden/plannen
  • Erg druk of onrustig zijn/hyperactief zijn (alleen bij ADHD, ontbreekt bij ADD)
  • Dingen doen zonder erover na te denken (impulsief)

De combinatie van bovenstaande symptomen kan ertoe leiden dat studenten met de diagnose AD(H)D problemen ondervinden tijdens hun studie.

In sommige situaties gaat AD(H)D ook gepaard met psychische problemen zoals depressie en angstklachten. Vermoed je dat dit bij jou het geval is? Schakel dan naast hulp bij Fontys ook hulp in via je huisarts.

Wat kan ik zelf doen?

  1. Verdiep je in de symptomen van AD(H)D zodat je het zelf kunt (h)erkennen. Dit kan je helpen om er goed mee om te leren gaan;
  2. Zoek hulp als je door AD(H)D wordt belemmerd in je leven en/of studie. Binnen je studie kun je terecht bij je studentcoach, buiten je studie kun je terecht bij de huisarts (die kan jou evt. doorverwijzen richting ambulante hulp);
  3. Maak een afspraak met een studentendecaan als je tentamenvoorzieningen (zoals extra tijd) nodig hebt om goed te kunnen studeren. Zorg er dan voor dat je een verklaring van je diagnose ter inzage bij je hebt.

Als je bent gediagnosticeerd met AD(H)D, ben je vaak in een eerder stadium (dus voor de start van je studie) gewezen op de beschikbare hulp. Twijfel je of je AD(H)D hebt? Maak een afspraak bij je huisarts om je te laten verwijzen voor diagnostisch onderzoek.


Webinars over studeren met bijzondere omstandigheden

Tijdens deze webinars krijg je een goed beeld van de mogelijkheden die Fontys biedt om studeren voor jou mogelijk te maken. Onder bijzondere omstandigheden verstaan we onder andere een functiebeperking (autisme, AD(H)D), dyscalculie, dyslexie), maar ook een psychische, zintuiglijke, auditieve of lichamelijke beperking.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Trainingen

We bieden verschillende trainingen aan voor studenten, wellicht is één van onderstaande trainingen uit ons aanbod interessant voor jou.

Contact team Studentenbegeleiding

Indien je functiebeperking een belemmering vormt voor je studievoortgang en/of je wil (tentamen)voorzieningen aanvragen, maak dan een afspraak bij een studentendecaan.