Sprint naar content

Bestuursbeurs

Als je dit studiejaar actief bent in een bestuur van een studie- of studentenvereniging of koepelbestuur, kom je wellicht in aanmerking voor een bestuursbeurs; een financiële ondersteuning vanuit het Profileringsfonds.

Na aanvang van het studiejaar is er in september een informatiebijeenkomst over de Procedure Bestuursbeurzen. Tijdens deze  bijeenkomst worden de voorwaarden toegelicht. Tevens wordt het tijdspad aangegeven, waarvoor bepaalde documenten moeten worden aangeleverd.

Wanneer je denkt in aanmerking te komen voor een bestuursbeurs, kun je contact opnemen met het overkoepelend orgaan van jouw studie- of studentenvereniging en bij vragen kun je mailen naar commissie-bestuursbeurzen@fontys.nl.

Het aanvragen van een individuele bestuursbeurs 2023-2024 is gesloten.