Sprint naar content

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag geldt als inkomensaanvulling voor studenten die door hun medische beperking structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen.

Vraag de studietoeslag aan in de gemeente waar je woont. Dit geldt ook als je in een andere gemeente studeert. Lees op de website van jouw gemeente hoe je de studietoeslag aanvraagt. De hoogte van de toeslag is in alle gemeenten gelijk en bedraagt € 300,- per maand.

Voorwaarden individuele studietoeslag

  • Je ontvangt studiefinanciering of een basistoelage.
  • Je kunt door je beperking niets bijverdienen.
  • Alle voorwaarden zijn te vinden op de website van de gemeente waar je staat ingeschreven.