Omgaan met trauma

Een trauma is een onverwerkte gebeurtenis in het verleden. Het kan ontstaan wanneer iemand een of meerdere schokkende gebeurtenissen heeft meegemaakt. Denk daarbij aan een verkeersongeluk, overlijden, seksueel misbruik of geweld of getuige van geweld. Maar ook gepest zijn of ontslag.
Wat is trauma?

Mensen reageren op dergelijk gebeurtenissen met allerlei emoties, zoals verdriet, angst, boosheid, schuldgevoel. Dit zijn normale reacties op dergelijke gebeurtenissen. Vaak worden deze emoties minder. Als je last blijft houden van de gebeurtenissen, spreek je van een trauma.

Er zijn twee verschillende soorten trauma’s. Bij het eerste soort is er één keer iets gebeurd wat traumatisch was voor jou. Dit heet een enkelvoudig trauma. Bij het tweede soort heb je meerdere nare ervaringen gehad over een langere periode. Dit heet een meervoudig of complex trauma.

Op verschillende manieren kun je last hebben van een trauma. Denk aan het herbeleven van de gebeurtenis tijdens flashbacks en/of nachtmerries. Dit kan erg vervelend zijn en voor veel angst en stress/spanningsklachten zorgen. Daarnaast kun je bepaalde situaties en gedachten gaan vermijden om met jouw stress en angst om te gaan. Concentratie en prikkelbaarheid zijn ook veelgehoorde klachten. Bij meervoudig trauma kan bovendien ook een angststoornis of een negatief zelfbeeld ontwikkelen.

Sfeerafbeelding Fontys

Wat kun je zelf doen?

Hoewel het wegstoppen in de eerste instantie en goed idee lijkt, komen de problemen vaak later harder terug. Blijf er niet mee lopen. Praat erover met mensen die je vertrouwt en zoek hulp. Trauma is vaak goed te behandelen. Afhankelijk van het soort trauma vraagt het een meer of minder intensieve behandeling. Meestal gebeurt dat met EMDR. Ga naar je huisarts voor een doorverwijzing.