Sprint naar content

Particuliere studiefondsen

Een opleiding volgen kost geld. Ondanks de Wet Studiefinanciering kan rondkomen van studiefinanciering een uitdaging zijn, zeker wanneer je de zorg hebt voor een of meerdere kinderen. Wanneer de studiefinanciering niet toereikend genoeg is of wanneer je niet beschikt over voldoende middelen om een opleiding zelf te bekostigen, kun je een aanvraag bij een particulier studiefonds overwegen.


Bij deze fondsen kun je een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor het te betalen collegegeld of bijvoorbeeld studieboeken. Let er wel op dat ieder fonds zijn eigen criteria en voorwaarden hanteert. Lees deze zorgvuldig door om te zien of het indienen van een aanvraag zin heeft en waar en hoe je de aanvraag in moet dienen.


Let op:

  • De fondsen die uitsluitend hbo, universitaire of postdoctorale studies ondersteunen zijn gemarkeerd met een H.
  • De fondsen die uitsluitend vrouwelijke studenten ondersteunen zijn gemarkeerd met een V.

Een studentendecaan kan je over de mogelijkheden informeren en kan je ondersteunen bij de aanvraag. In een enkel geval wordt van een studentendecaan een aanbeveling gevraagd.