Omgaan met perfectionisme

Ben jij een perfectionist? Net als elk ander gedrag is perfectionistisch gedrag een copingstrategie. Het is een vorm van zelfbescherming. Van nature heeft elke vorm van gedrag een helpende functie. Iedereen vertoont wel eens perfectionistisch gedrag en dat kan in bepaalde situaties erg nuttig zijn. Wanneer je vaker belemmerd wordt door je perfectionisme dan dat je het als nuttige strategie kunt inzetten, is het raadzaam je gedrag verder te onderzoeken en eventueel te zoeken naar hulp of begeleiding hierbij.
Wat is het? 

Perfectionisme is net als ieder ander gedrag een copingstrategie, een vorm van zelfbescherming. Het heeft van nature een helpende functie en kan in bepaalde situaties ingezet worden als nuttig gedrag. Maar wat als je steeds opnieuw hoge eisen stelt aan jezelf, een sterke behoefte hebt aan controle en dingen moeilijk uit handen geeft, waardering van anderen erg belangrijk voor je is, je moeilijk kunt omgaan met feedback (kritiek) van anderen, geen fouten durft te maken, de lat zo hoog legt dat je niet aan een opdracht kunt beginnen. Je perfectionisme is dan niet meer in te zetten als nuttige strategie, het belemmert je in je functioneren en presteren. Je ontwikkelt mogelijk negatieve gedachten en overtuigingen, voelt je kwetsbaar, je kunt niet of nauwelijks nog ontspannen, kortom; je perfectionisme beheerst jou. 

Wat kun je zelf doen?

Je kunt je perfectionistisch gedrag onderzoeken door middel van het Perfectionisme Zelfonderzoek (PZO). Welke 3 elementen vormen de basis van jouw perfectionistisch gedrag? Welke situaties roepen bij jou perfectionistisch gedrag op? Welke elementen zijn zichtbaar voor jouw omgeving, hoe verhouden die zich tot de elementen die je zelf hebt geselecteerd? Wat zegt dit jou?  

Praat erover met voor jou belangrijke en vertrouwde mensen uit jouw omgeving en vraag hen om tips. Lees boeken en artikelen over het onderwerp, bekijk filmpjes. 

Sfeerafbeelding Fontys