Sprint naar content

Over auditieve beperking

Wanneer je minder of zelfs helemaal niets meer kunt horen, kan dit gevolgen hebben voor je studie. Ben jij doof of slechthorend en studeer je bij Fontys? Kijk dan snel hieronder waar Fontys jou mee kan helpen.

Wat is het?

Onder auditieve of gehoorstoornissen vallen beperkingen die je gehoor aantasten. Dit kan aangeboren slechthorendheid zijn, maar ook bijvoorbeeld overgevoeligheid voor geluiden (hypercacusis), oorsuizen (tinnitus) en gehoorverlies bijvoorbeeld door de ziekte van Ménière. Auditieve beperkingen uiten zich in verschillende vormen, bijvoorbeeld:

  • Het niet kunnen verstaan van te hard/zacht/hoog of te laag geluid
  • Problemen met spreken door doofheid
  • Het ervaren van pijn bij harde/hoge geluiden
  • Het optreden van begripsproblemen door de gehoorstoornis
  • Mogelijk heeft jouw gehoorstoornis ook invloed op je concentratie en focus

Hoeveel gevolgen jouw gehoorstoornis heeft op jouw studie is natuurlijk afhankelijk van de mate van jouw auditieve beperkingen en de studie die je volgt. Problemen die vaak voorkomen zijn:

  • Het niet kunnen volgen van colleges
  • Moeite hebben met het vinden van een passende stage
  • Niet kunnen meekomen met werkgroepen
  • Instructies rondom praktische werkzaamheden direct uitvoeren