Sprint naar content

Auditieve beperking

Wanneer je minder of zelfs helemaal niets meer kunt horen, kan dit gevolgen hebben voor je studie. Ben jij doof of slechthorend en studeer je bij Fontys? Kijk dan snel hieronder waar Fontys jou mee kan helpen.

Wat is het?

Onder auditieve of gehoorstoornissen vallen beperkingen die je gehoor aantasten. Dit kan aangeboren slechthorendheid zijn, maar ook bijvoorbeeld overgevoeligheid voor geluiden (hypercacusis), oorsuizen (tinnitus) en gehoorverlies bijvoorbeeld door de ziekte van Ménière. Auditieve beperkingen uiten zich in verschillende vormen, bijvoorbeeld:

 • Het niet kunnen verstaan van te hard/zacht/hoog of te laag geluid
 • Problemen met spreken door doofheid
 • Het ervaren van pijn bij harde/hoge geluiden
 • Het optreden van begripsproblemen door de gehoorstoornis
 • Mogelijk heeft jouw gehoorstoornis ook invloed op je concentratie en focus

Hoeveel gevolgen jouw gehoorstoornis heeft op jouw studie is natuurlijk afhankelijk van de mate van jouw auditieve beperkingen en de studie die je volgt. Problemen die vaak voorkomen zijn:

 • Het niet kunnen volgen van colleges
 • Moeite hebben met het vinden van een passende stage
 • Niet kunnen meekomen met werkgroepen
 • Instructies rondom praktische werkzaamheden direct uitvoeren

Wat kan ik zelf doen?

Heb je problemen met het volgen van een les? Wees dan niet bang om de docent zelf aan te spreken. Vaak weet een docent niet van jouw probleem en kan hij/zij door kleine aanpassingen zich beter verstaanbaar maken. Handige tips om het volgen van een studie met een gehoorbeperking eenvoudiger te maken zijn:

 • Zorg dat je tijdens de lessen dichtbij de docent zit
 • Vraag studiegenoten na een les of je al zijn of haar aantekeningen over mag nemen
 • Volg een cursus spraakafzien (liplezen) bij een logopedist. Je kunt hiervoor het best eerst een afspraak maken bij de huisarts, omdat je dit met een verwijzing (meestal) vergoed krijgt door je zorgverzekeraar

Maak een afspraak met een studentendecaan als je als je op zoek bent naar mogelijkheden of hulpmiddelen die studeren makkelijker voor jou maken.


Webinars over studeren met bijzondere omstandigheden

Tijdens deze webinars krijg je een goed beeld van de mogelijkheden die Fontys biedt om studeren voor jou mogelijk te maken. Onder bijzondere omstandigheden verstaan we onder andere een functiebeperking (autisme, AD(H)D), dyscalculie, dyslexie), maar ook een psychische, zintuiglijke, auditieve of lichamelijke beperking.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Trainingen

We bieden verschillende trainingen aan voor studenten, wellicht is één van onderstaande trainingen uit ons aanbod interessant voor jou.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Contact team Studentenbegeleiding

Indien je functiebeperking een belemmering vormt voor je studievoortgang en/of je wil (tentamen)voorzieningen aanvragen, maak dan een afspraak bij een studentendecaan.