Sprint naar content

Visuele beperking

Heb jij een visuele beperking of oogaandoening? Misschien ben je slechtziend of blind en maak je je zorgen over de toegankelijkheid van gebouwen. Of ben je op zoek naar naar mogelijkheden of hulpmiddelen binnen Fontys.

Wat kan ik zelf doen?

Maak tijdig een afspraak met een studentendecaan als je baat denkt te hebben bij voorzieningen, of als je op zoek bent naar mogelijkheden of hulpmiddelen die studeren makkelijker voor jou maken. Samen bekijken we wat jij nodig hebt.


Webinars over studeren met bijzondere omstandigheden

Tijdens deze webinars krijg je een goed beeld van de mogelijkheden die Fontys biedt om studeren voor jou mogelijk te maken. Onder bijzondere omstandigheden verstaan we onder andere een functiebeperking (autisme, AD(H)D), dyscalculie, dyslexie), maar ook een psychische, zintuiglijke, auditieve of lichamelijke beperking.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Trainingen

We bieden verschillende trainingen aan voor studenten, wellicht is één van onderstaande trainingen uit ons aanbod interessant voor jou.

Contact team Studentenbegeleiding

Indien je functiebeperking een belemmering vormt voor je studievoortgang en/of je wil (tentamen)voorzieningen aanvragen, maak dan een afspraak bij een studentendecaan.