Sprint naar content

Aanvragen Fontys topsport- of talentstatus

Topsporters kunnen bij Fontys een topsportstatus of een talentstatus aanvragen. Deze status heb je nodig, wanneer je een beroep wil doen op voorzieningen uit de topsportregeling. Je kan een topsportstatus of een talentstatus aanvragen bij je (her)inschrijving in Studielink. Heb je deze status nog niet aangevraagd via Studielink, kijk dan hieronder hoe je ‘m alsnog kan aanvragen. De toekenning en registratie van Fontys-statussen voor Topsporters vindt centraal plaats door de Commissie Topsport- en Talentstatussen.

Voor de Fontys Topsportstatus van komen studenten in aanmerking met een door NOC*NSF toegekende A-, Selectie-, Bonds-, Internationaal Talent-, Nationaal Talent-, en Belofte-status. Deze statussen staan geregistreerd in de database Sporter Statussen Onderwijs (SSO) van NOC*NSF. De (plaatsvervangend) Topsportcoördinator heeft toegang tot de SSO.

Voor de status van Topsporter komen eveneens studenten in aanmerking met een door de KNVB toegekende Internationaal Talent-, Nationaal Talent- en Belofte-status. Deze statussen staan geregistreerd in de database van de KNVB. De (plaatsvervangend) Topsportcoördinator heeft toegang tot de KNVB-database.

Voor de Fontys Talentstatus komen studenten in aanmerking, die als sporter:

  • Internationaal presteren op het hoogste juniorenniveau (Europese en Wereldkampioenschappen, Jeugd Olympische Spelen) binnen een door NOC*NSF erkende topsportdiscipline;
  • Internationaal presteren op het hoogste studentensportniveau (Universiades, Studenten Wereld Kampioenschappen) binnen een door NOC*NSF erkende topsportdiscipline;
  • Nationaal presteren op het hoogste junioren- of seniorenniveau binnen een door NOC*NSF erkende topsportdiscipline;
  • Vanuit een Olympisch Netwerk een RS1-status toegekend hebben gekregen of aantoonbaar presteren op dat niveau;
  • Internationaal presteren op het hoogste seniorenniveau (Europese en Wereldkampioenschappen) binnen een niet door NOC*NSF erkende topsportdiscipline.
  • Voor de status van Talent komen eveneens studenten in aanmerking, die als trainer/ coach of official presteren op het hoogste niveau binnen een door NOC*NSF erkende topsportdiscipline.

Voor trainers/ coaches gelden de volgende criteria:

  • Werkzaam zijn als hoofdcoach of –trainer voor een sportbond of club voor tenminste 16 uur per week, en;
  • Werkzaam zijn als hoofdcoach of –trainer van sporters, die beschikken over een NOC*NSFof KNVB-status, of vergelijkbaar.

Voor officials gelden de volgende criteria:

  • Official zijn bij wedstrijden van sporters, die beschikken over een NOC*NSF- of KNVB-status, of vergelijkbaar, en;
  • Als official onderdeel uitmaken van het opleidingsprogramma van een sportbond of club, of; Als official een minimum trainings- en voorbereidingsinspanning hebben van 16 uur in de week.

Bij de (her)inschrijving in studielink kun je meteen je topsportstatus of talentstatus aanvragen.

 • Wanneer je beschikt over een status van NOC*NSF of van de KNVB, kun je een Fontys-topsportstatus aanvragen. Je hoeft dit dan alleen maar aan te vinken in Studielink.
 • Wanneer je beschikt over een RS1-status, kun je een Fontys-talentstatus aanvragen. Je dient dan je topsportpas te uploaden via een link, die je wordt toegestuurd na aanmelding.
 • Wanneer je niet beschikt over bovengenoemde statussen, maar wel voldoet aan de criteria voor een Fontys-talentstatus, kun je deze aanvragen wanneer je zelf aanvullende informatie uploadt via de link, die je wordt toegestuurd na aanmelding.

Wanneer je je topsportstatus of talentstatus nog niet hebt aangevraagd via studielink, dan kun je dat doen via de volgende links:

Aanvraag Topsportstatus en Aanvraag Talentstatus.Mogelijke voorbeelden van aanvullende informatie voor het aanvragen van een talentstatus zijn:

 • Kopie Topsportpas Olympisch Netwerk;
 • Kopie Spelerslicentie waar team/ club/ niveau op staat;
 • Officiële brief van de sportbond, waarin het niveau bevestigd wordt;
 • Officiële brief van de club, waarin het niveau bevestigd wordt;
 • Recente resultaten, waaruit blijkt dat de sporter presteert op het vereiste niveau.

Johan Cruyff Academy in Tilburg kent een eigen toelatingsprocedure voor topsporters.
Ben je ouderejaars student aan Johan Cruyff Academy, dan dien je bij je herinschrijving wel jaarlijks bij Fontys een Topsportstatus of Talentstatus aan te vragen.

De Fontys topsport- of talentstatus wordt toegekend voor de duur van een studiejaar of, indien de status in de loop van het studiejaar wordt toegekend, voor de verdere duur van het studiejaar.
Een status kan worden toegekend wanneer je bent toegelaten tot de opleiding en je inschrijving definitief is.

Topsportfaciliteiten kunnen worden aangevraagd nadat de Fontys-topsport- of talenstatus is toegekend. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht faciliteiten aan te vragen.
De aanvragen van Fontys Topsportstatussen en Talentstatussen worden behandeld door de Commissie Toekenning Statussen op de eerste maandag van de maand (september t/m april).
De resultaten worden binnen twee weken daarna bekend gemaakt.

Na 1 april worden geen Fontys Topsportstatussen en Talentstatussen toegekend voor het lopende studiejaar.

De commissie behandelt alleen complete aanvragen. Vergeet dus niet bewijslast te uploaden wanneer daarom gevraagd wordt.