Sprint naar content

Autisme

Als je de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) hebt, kan het zijn dat je problemen ervaart op het vlak van sociale interactie, communicatie of bij de focus op bepaalde studiestof. Misschien vind je het lastig om anderen aan te voelen (bij groepswerk), routines of gewoontes los te laten en/of om onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken in studiestof.
Sfeerafbeelding Fontys

Wat kan ik zelf doen?

Als je bent gediagnosticeerd met ASS dan ben je in de meeste gevallen al in een eerder stadium (dus voor de start van je studie) gewezen op de beschikbare hulp. Mocht je twijfelen of je ASS hebt, maak dan een afspraak bij je huisarts om je te laten verwijzen voor diagnostisch onderzoek.

Als je de diagnose ASS hebt, is het aan te raden om dit in een zo vroeg mogelijk stadium tijdens je studie te melden bij zowel je studentcoach als bij een studentendecaan. Eventuele studieproblemen kunnen hierdoor in een vroeg stadium worden gesignaleerd, zodat je niet vastloopt in je studie.

Maak een afspraak met een studentendecaan als je tentamenvoorzieningen (zoals extra tijd) nodig hebt om goed te kunnen studeren. Zorg er dan voor dat je een verklaring van je diagnose ter inzage bij je hebt.


Webinars over studeren met bijzondere omstandigheden

Tijdens deze webinars krijg je een goed beeld van de mogelijkheden die Fontys biedt om studeren voor jou mogelijk te maken. Onder bijzondere omstandigheden verstaan we onder andere een functiebeperking (autisme, AD(H)D), dyscalculie, dyslexie), maar ook een psychische, zintuiglijke, auditieve of lichamelijke beperking.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Trainingen

We bieden verschillende trainingen aan voor studenten, wellicht is één van onderstaande trainingen uit ons aanbod interessant voor jou.

Contact team Studentenbegeleiding

Indien je functiebeperking een belemmering vormt voor je studievoortgang en/of je wil (tentamen)voorzieningen aanvragen, maak dan een afspraak bij een studentendecaan.