Sprint naar content

Instellingscollegegeld

Sinds 2010 geldt dat je in een aantal situaties geen wettelijk collegegeld betaalt, maar instellingscollegegeld. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een tweede bachelor- of masteropleiding of als je uit een land komt dat niet hoort bij de Europese Economische Ruimte (EER).

De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en varieert per opleiding of per groep studenten.

Uitgangspunten bij bepalen hoogte instellingscollegegeld

Voor de vaststelling van de hoogte van het instellingscollegegeld hanteert Fontys de volgende uitgangspunten:

  • Brede toegankelijkheid. Dat betekent dat we de tarieven zo laag mogelijk houden;
  • Eenvoud. Dat betekent dat we zoveel mogelijk één tarief hanteren voor al onze opleidingen;
  • Kostendekkend. Dat betekent dat we als ondergrens een kostendekkend tarief hanteren.

Meer informatie over de collegegeldregeling en de collegegeldmeter, vind je op de pagina 'Collegegeld'.