Sprint naar content

Studeren & een functiebeperking

Sfeerafbeelding Fontys

Maak hier een afspraak met een van de studentendecanen.

Sfeerafbeelding Fontys

Een functiebeperking in welke vorm dan ook, of dat nu van fysieke of psychische aard is, kan er voor zorgen dat studeren je veel energie kost en dat je meer tijd nodig hebt dan iemand zonder beperking. Bij Fontys kijken we naar jouw mogelijkheden en begeleiden we jou wanneer je om wat voor reden dan ook beperkt wordt in je functioneren. Voorbeelden van functiebeperkingen zijn:

 • Dyslexie
 • Autisme
 • ADHD/ADD
 • Psychische klachten
 • Chronische ziekte

Studeren voor Iedereen

Student Jarno Geerts, CO IEMES vertelt zijn verhaal over studeren met cerebrale parese.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Voorbeelden voorzieningen en regelingen:

 • Extra studiebegeleiding
 • Extra tijd bij tentamens
 • Online tool Kurzweil bij samenvatten, lezen en schrijven
 • Vergroot lettertype
 • Aangepast studierooster
 • Aangepaste toetsvorm
 • Extra jaar studiefinanciering van DUO
 • Financiële regeling Fontys bij studievertraging (Regeling Profileringsfonds)
 • Huisvesting & toegankelijkheid

Studente Kim Seijkens, werktuigbouwkunde, vertelt haar verhaal over studeren met ADD & Autisme.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Hoe kom ik in aanmerking voor extra hulp?

Aanmelden voor een studie doe je in Studielink. Na aanmelding word je uitgenodigd voor het invullen van de Studiekeuzecheck. In deze vragenlijst wordt ook gevraagd of er sprake is van een functiebeperking. Later bespreek je dit in een individueel gesprek met iemand van je opleiding. Als er geen studiekeuzecheck is voor je opleiding heb je de mogelijkheid om in Studielink aan te vinken of je verwacht een aanpassing door een functiebeperking nodig te hebben. Geef na je aanmelding in Studielink ook bij jouw opleiding van Fontys aan dat je een beperking hebt. Samen met een begeleider wordt er dan bekeken welke voorzieningen we jou kunnen bieden!

Studente Sophie Bonke, ondernemerschap & retailmanagement, vertelt haar verhaal over studeren met een bindweefselafwijking.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Fontys Student Thom Kuus vertelt

Thom Kuus (22) werd twee jaar geleden door een ongeluk op het werk volledig blind. Waar anderen bij de pakken neer zouden zitten, is hij vastbesloten alles uit het leven te halen. "Toen ik na een paar weken weer bij bewustzijn kwam, dacht ik al vrij snel: ‘oké - en dóór’."

Studieproces in kaart

Met Studieproces in kaart wijzen we je de weg langs de sleutelmomenten in het studieproces. Elk sleutelmoment betekent een nieuwe uitdaging! Ontdek de verschillende sleutelmomenten van studeren met een ondersteuningsvraag en jouw rol hierin.

LinkedIn groep ervaringsdeskundige studenten

Het doel van deze groep is om ervaringsdeskundige studenten met elkaar in verbinding te brengen en op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen rondom inclusief onderwijs.

Huisvesting

In een aantal studentensteden is voor studenten met een fysieke beperking aangepaste huisvesting beschikbaar via de studentenhuisvesting. Soms kunnen studenten met een handicap voorrang krijgen op de wachtlijst. Voor toewijzing van een aangepaste woning, kun je meestal terecht bij de gemeente. Ook is het mogelijk een urgentieverklaring te krijgen.

Toegankelijkheid gebouwen

De meeste gebouwen van Fontys zijn goed toegankelijk. In een aantal gebouwen zijn ook gehandicaptentoiletten aanwezig. Bij de bouw van een nieuwe onderwijslocatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voorzieningen voor mensen met een beperking. Mochten er voor jou echter bepaalde aanpassingen nodig zijn maak het dan kenbaar bij de decaan of je studiebegeleider, er wordt dan naar de mogelijkheden gekeken.