Sprint naar content

Professionalisering

Door als student of medewerker actief te zijn in een medezeggenschapsraad of commissie lever je niet alleen een waardevolle bijdrage aan het onderwijs en de organisatie maar heb je ook de kans om jezelf op unieke gebieden te ontwikkelen. Om je rol goed te kunnen vervullen heb je kennis nodig van bijvoorbeeld wet- en regelgeving maar is het ook belangrijk dat je bepaalde vaardigheden in de vingers hebt zoals samenwerken, gespreksvaardigheden of netwerken.

Trainingen

Welke vaardigheid wil jij als individueel lid nog ontwikkelen? Bekijk per vaardigheid welke trainingen daar bij past.

Wil je als raad of commissie (met of zonder gesprekspartner) een training op maat volgen? Dat kan ook! Selecteer de trainingen die jullie willen volgen, laat het ons weten en dan stellen we een mooi scholingsaanbod samen.


Verkiezingen, hoe zit dat nu? Waar moet ik beginnen? Zijn we aan regels gebonden? Allemaal vragen die je hebt als je voor het eerst verkiezingen wilt gaan organiseren. In deze workshop nemen we je mee in het opzetten en uitvoeren van een verkiezing voor jou raad of commissie. Het is niet moeilijk, maar je moet het maar net weten.


 • Datum: Deze workshop vindt plaats op 23-01-2024
 • Tijd: 15:30-17:00
 • Locatie: Online


Meld je aan door een mail te sturen naar het Centrum voor Medezeggenschap: cvm@fontys.nl.

Bij deze training werk je aan de volgende competenties:

Samenwerken, netwerken, besluitvorming


Hoe is medezeggenschap binnen Fontys geregeld? Waarom vindt Fontys medezeggenschap belangrijk? Welke taken, rechten en plichten heb je als lid van de dmr, imr of (g)oc? Wat staat hierover vastgelegd in de RMO? Welke onderwerpen bespreek je gedurende het jaar? Wie is je gesprekspartner en met welke andere stakeholders zit je gedurende het studiejaar aan tafel? Het antwoord op deze vragen en meer leer je tijdens een van de workshops!


 • Datum: Deze workshop vindt plaats op 27-02-2024
 • Tijd: 15:30-17:00
 • Locatie: Online


Meld je aan door een mail te sturen naar het Centrum voor Medezeggenschap: cvm@fontys.nl.

Bij deze training werk je aan de volgende competenties:

Organisatiesensitiviteit, besluitvorming, gespreksvaardigheden


Hoe is medezeggenschap binnen Fontys geregeld? Waarom vindt Fontys medezeggenschap belangrijk? Welke taken, rechten en plichten heb je als lid van de dmr, imr of (g)oc? Wat staat hierover vastgelegd in de RMO? Welke onderwerpen bespreek je gedurende het jaar? Wie is je gesprekspartner en met welke andere stakeholders zit je gedurende het studiejaar aan tafel? Het antwoord op deze vragen en meer leer je tijdens een van de workshops!


 • Datum: Deze workshop vindt plaats op 29-02-2024
 • Tijd: 15:30-17:00
 • Locatie: Online


Meld je aan door een mail te sturen naar het Centrum voor Medezeggenschap: cvm@fontys.nl.

Bij deze training werk je aan de volgende competenties:

Organisatiesensitiviteit, besluitvorming, gespreksvaardigheden


Hoe is jullie contact met de achterban? Zijn jullie zichtbaar, goed benaderbaar en in contact met de studenten en medewerkers? In deze workshop bekijken we de mogelijkheden om hier als raad of commissie meer aandacht aan te geven.


 • Datum: Deze workshop vindt plaats op 11-03-2024
 • Tijd: 15:30-17:00
 • Locatie: Online


Meld je aan door een mail te sturen naar het Centrum voor Medezeggenschap: cvm@fontys.nl.

Bij deze training werk je aan de volgende competenties:

Samenwerken, netwerken, organisatiesensitiviteit


Vaardigheden

Het CvM heeft een divers professionaliseringsaanbod waarin je zowel basiskennis kun opdoen als aan verschillende vaardigheden kunt werken. Globaal gezien onderscheiden we zes vaardigheden die belangrijk zijn voor de kwaliteit van medezeggenschap en participatie:

Foto van persoon

Levelvaardigheid

Kunnen aansluiten bij gespreks- en samenwerkingspartners met verschil in niveau en achtergrond waardoor een positieve/constructieve relatie en sfeer van vertrouwen ontstaat.
Foto van persoon

Samenwerken

Op een effectieve manier naar een gemeenschappelijk doel kunnen werken waarbij ieders inbreng en kwaliteiten optimaal worden benut.
Foto van persoon

Netwerken

Contacten leggen en onderhouden met personen binnen en buiten de organisatie die relevant zijn voor het behalen van doelen van de organisatie, raad, commissie of vereniging.
Foto van persoon

Organisatiesensitiviteit

Inzicht hebben in hoe de organisatie in elkaar steekt en wat er speelt op verschillende niveaus. Zicht hebben op de rol, positie en onderlinge verhouding van de verschillende spelers in de organisatie. Goed kunnen bepalen hoe je, gezien je eigen rol en doelstellingen, hierin optimaal kunt handelen.
Foto van persoon

Besluitvorming

Kunnen doordringen tot de kern van een vraagstuk en verbanden zien tussen de deelaspecten en met het grotere geheel. (scheiden van hoofd- en bijzaken) Een goed beargumenteerd oordeel kunnen vormen op basis van de beschikbare informatie. (onderscheiden van feiten en meningen) Als groep komen tot weloverwogen besluiten die ten goede komen aan individu, organisatie en maatschappij. (afweging verschillende meningen in de groep en verschillende belangen)
Foto van persoon

Gespreksvaardigheden

Zicht hebben op de intentie en het doel van de onderlinge communicatie (informeren, overtuigen, dialoog voeren) en hier bewust je houding en gedrag op aan kunnen passen. Dialoog voeren In gesprek met de ander een voorliggende vraag of thema onderzoeken door aandachtig te luisteren, ervaringen te delen en te reflecteren op de inzichten.

Aanmelden


Aanmelden voor een individuele training of een training met je raad of commissie kan via het Centrum voor Medezeggenschap: cvm@fontys.nl.
Kijk ook in onze kalender voor komende studiedagen en andere evenementen.

Contact