Sprint naar content

Aanvragen Faciliteiten Topsportregeling

Wanneer je beschikt over een Topsport- of Talentstatus, kun je voorzieningen uit de topsportregeling aanvragen. De topsportregeling faciliteert topsporters en talenten op het gebied van sport wel bij de organisatie van hun studie, maar niet bij de inhoud ervan.

Een topsporter krijgt hetzelfde diploma als een niet-topsporter. Qua inhoud worden aan een topsporter dus dezelfde eisen gesteld als aan een niet-topsporter. De faciliteiten uit de topsportregeling hebben dus altijd als doel om je te helpen om topsport en studie zo te organiseren, dat je aan de inhoudelijke eisen van je studie kan voldoen. 

Door je topsport- of talentstatus aan te vragen, ga je een samenwerking aan met Fontys, die als doel heeft om samen te zoeken naar oplossingen, die de combinatie topsport en studie voor jou mogelijk maken.

Jij maakt als topsporter/ talent elke lesperiode een planning, waarbij je signaleert welke knelpunten er zijn in de combinatie topsport en studie in die periode. Deze knelpunten leg je voor aan de topsportcontactpersoon van je studie en samen zoeken jullie naar oplossingen.

De voorzieningen in de topsportregeling zijn zo opgesteld dat ze een oplossing bieden voor de meest voorkomende knelpunten, waar een topsporter/ talent tegenaan loopt.

Welke faciliteiten zijn opgenomen in de topsportregeling?

  • Aanpassingen onderwijsrooster aan trainings-en wedstrijdschema
  • Aanpassingen aan de aanwezigheidsplicht
  • Aangepaste groepswerkregeling
  • Aangepaste stage- en afstudeerregeling
  • Aangepaste toetsregeling
  • Aangepaste propedeuseregeling
  • Afstudeersteun

Studenten met een topsport- of talentstatus kunnen tegen zeer gunstige voorwaarden een sportkaart aanschaffen bij het Universitair Sportcentrum in Eindhoven en in Tilburg.

Indien je interesse hebt in een sportkaart van een van beide universiteiten, kun je contact opnemen met de Topsportcoördinator van Fontys Dirma Eisenga. Zij is bereikbaar via topsportbeleid@fontys.nl of 08850-77723.

Sportkaart Tilburg University

In het Sportcentrum van Tilburg University kun je als topsporter een sportkaart (terug)verdienen wanneer je een van onderstaande tegenprestaties levert.

naar de tegenprestaties sportcentrum tilburg university

Sportkaart Universitair Sportcentrum Eindhoven

In het Sportcentrum van TU Eindhoven kun je een sportkaart aanvragen met de mail, die je hebt ontvangen ter bevestiging van je topsport- dan wel talenstatus van Fontys. Je betaalt dan alleen verwerkings-/ administratiekosten.

Universitair sportcentrum TU Eindhoven

Diplomasupplement

Je kan het diplomasupplement via de mail aanvragen bij de topsportcoördinator aan de hand van het Invulformat aanvraag Diplomasupplement Topsport. Houd er rekening mee dat er minimaal 4 weken voor nodig is om het diplomasupplement aan te maken. Je mag je aanvraag dus al indienen voordat je daadwerkelijk bent afgestudeerd.

invulformat aanvraag diplomasupplement