Sprint naar content

Omgaan met een revalidatietraject

Ben je bezig met een revalidatietraject? Dit kan een (grote) impact hebben op je studie. Mogelijk kun je door je revalidatie niet altijd fysiek aanwezig zijn of heb je als je eenmaal thuis bent onvoldoende energie om aan studieopdrachten te werken of een tentamen voor te bereiden. Misschien heb je ook voorzieningen nodig om een tentamen of studieopdracht te kunnen maken.
Wat is het?

Als gevolg van (chronische) ziekte of ongeval kan het zijn dat je gebruik maakt van een revalidatietraject. Dit kan zowel klinisch (revalidatie tijdens een opname) of poliklinisch (gedurende een bepaalde periode ga je een aantal keer per week naar het revalidatiecentrum).

Welke vorm van revalidatie je ook krijgt, het kan veel invloed gaan hebben op je studie. Een aanpassing van je studieprogramma is in veel gevallen nodig. Je kunt hierbij denken aan het spreiden van je stage-uren of het volgen van een deel van je vakken. Mogelijk ga je als gevolg van je revalidatie langer over je studie doen. Door in gesprek te gaan met je studentcoach kun je kijken wat er in jouw situatie mogelijk is.

Is er sprake van studievertraging en/of is het nodig om afspraken te maken met je opleiding over je studieprogramma? Neem dan contact op met een studentendecaan. Een studentendecaan kan je ondersteunen als je voorzieningen (zoals bijvoorbeeld het spreiden van je stage-uren) moet aanvragen en er kan gekeken worden of je in aanmerking komt voor een financiële regeling.

Sfeerafbeelding Fontys

Wat kun je zelf doen?

Het is belangrijk om voor jezelf goed de balans te blijven bewaren. Kijk goed wat je op een dag aan kan en waar je de rustmomenten kunt pakken. Maak zaken bespreekbaar met je studentcoach en eventueel studentendecaan. Zij kunnen samen met jou bekijken wat er mogelijk is qua aanpassingen en/of extra ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van een aangepast studieprogramma, versoepeling van de aanwezigheidsplicht, maar ook het gebruik kunnen maken van een lift of aangepaste laptop. 

Bedenk ook wat je met klasgenoten of projectgenoten wil delen. Je hoeft, als je dat niet wil, geen specifieke zaken over je revalidatie te delen, maar soms helpt het wel als je medestudenten weten dat je door je revalidatie niet altijd aanwezig kunt zijn. Je kunt dan bijvoorbeeld afspraken maken dat jij meer thuis doet. Door (enige mate van) openheid ontstaat vaak begrip en zijn je studiegenoten vaak bereid om met je mee te denken in oplossingen en mogelijkheden.