Sprint naar content

Het Centrum voor Medezeggenschap is dè partner als het gaat om medezeggenschap en studentenparticipatie.

Sfeerafbeelding Fontys

Het CvM faciliteert op centraal en decentraal niveau door dienstverlening op maat te leveren aan medezeggenschapsraden, opleidingscommissies en hun gesprekspartners. Professionalisering van inspraak en medezeggenschap (door training en scholing) en advisering over de organisatie en inrichting daarvan staan centraal. Daarnaast begeleidt het CvM bestuursleden van studieverenigingen en studenten in de Fontysbrede adviesorganen.

Op centraal niveau verzorgt he​t CvM ook de administratieve, secretariële en beleidsmatige facilitering van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR).

De CvM adviseur...

  • helpt bij de inrichting van medezeggenschap binnen het instituut;
  • zorgt voor professionalisering van leden van raden en commissies;
  • stuurt op het voeren van dialoog tussen raad, commissie en gesprekspartner;
  • ondersteunt en/of coacht de voorzitter waar nodig;
  • adviseert op proces, niet op inhoud;
  • fungeert als sparringpartner voor directie/MT;
  • brengt OC's onderling maar ook met de IMR in contact met elkaar;
  • sluit regelmatig (op verzoek) aan bij vergaderingen;
  • helpt medezeggenschap en studentenparticipatie zo waardevol mogelijk te maken.

Elk instituut heeft een vaste adviseur waarbij je terecht kunt met (scholings) vragen.

Heb je een vraag voor het CvM? Stuur een e-mail naar cvm@fontys.nl.

Nieuws vanuit het CvM

Het CvM brengt ook een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit. Op deze manier willen we je op de hoogte houden van belangrijke informatie op het gebied van medezeggenschap en studentenparticipatie binnen Fontys.