Sprint naar content

Centrale medezeggenschapsraad: Fontys Denktank

Aanmelding gesloten

Je kunt je niet meer aanmelden als lid voor de cmr. Maar jouw stem telt wel! Vanaf dinsdag 21 mei kun je stemmen op jouw favoriet.

Denk mee over Fontys van morgen Wil je betrokken worden bij de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie van Fontys? De centrale medezeggenschapsraad (cmr) is de plek waar je kunt meedenken en meepraten over het Fontys beleid. Het is een heuse denktank waarin je een verschil kunt maken én een unieke ervaring opdoet in een dynamische omgeving.

Wat doet de centrale medezeggenschapsraad bij Fontys?

Fontys Denktank – de cmr – is er voor verbinders die zaken graag vanuit verschillende perspectieven bekijken en willen meepraten over de kwaliteit van ons onderwijs, het besteden van Fontys gelden en wat Fontys kan doen om medewerkers en studenten tevreden en gezond te houden.

Still uit vido - meisje luistert aandachtig

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Deelname aan de centrale medezeggenschapsraad ofwel Fontys Denktank levert jou persoonlijk ook wat op. Zoals connecties, kennis en inzichten waar je in je verdere carrière wat aan hebt. Bestuurlijke ervaring staat goed op je cv, of je nu student of medewerker bent. Je traint bovendien nuttige vaardigheden zoals samenwerken, discussiëren en op strategisch niveau denken. Je krijgt echt een brede blik op de organisatie. Studenten ontvangen een financiële vergoeding, medewerkers worden gefaciliteerd om het werk te doen. En je komt in contact met medewerkers en studenten van andere instituten en diensten, die je anders misschien nooit had leren kennen.
De centrale medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol in de besluitvorming bij Fontys. Ze wordt geïnformeerd over ontwikkelingen en mag in veel gevallen meedenken of een advies uitbrengen. De cmr komt regelmatig bijeen in kleine commissies, met de studentenfractie, met de medewerkersleden en als voltallige raad. Het College van Bestuur is de formele gesprekspartner. Daarnaast gaat de cmr ook regelmatig in gesprek met experts, projectleiders, directeuren of andere betrokkenen als onderwerpen daarom vragen.

In de cmr komen strategische en tactische onderwerpen aan bod die voor heel Fontys belangrijk zijn. Denk aan:


  • kwaliteit van studentcoaching;
  • welzijn van medewerkers en studenten;
  • verbetering van organisatorische zaken en de communicatie hierover richting studenten;
  • professionalisering van docenten;
  • personeelsbeleid;
  • huisvesting op alle Fontys locaties;
  • marktpositie van Fontys;
  • besteding van Fontys gelden.


Om een idee te krijgen van de onderwerpen kun je ook eens een kijkje nemen in de agenda’s van afgelopen vergaderingen. Die zijn namelijk gewoon openbaar.


Maak kennis!

Wil je weten wie jou vertegenwoordigt in de centrale medezeggenschapsraad van 2023/2024?


Sfeerafbeelding Fontys


Dit is een foto van het logo van Fontys Denktank


Meer weten?

Heb je vragen, ideeën of wil je eens een vergadering van de cmr bijwonen? Neem dan contact op met het ambtelijk secretariaat van de cmr via de mail.

cmr@fontys.nl