Sprint naar content
Centre of expertise

Health

Ons zorgstelsel staat onder grote druk. Hoe zorgen we er samen voor dat goede gezondheid en zorg haalbaar en betaalbaar blijven? Hiervoor is een kanteling in ons denken nodig: een omslag van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Binnen deze context richt het Centre of Expertise Health zich op eerlijke gezondheidskansen voor iedereen.

Ambitie

Het Centre of Expertise Health (CoE Health) draagt eraan bij dat iedereen een eerlijke kans heeft op een gezond leven. Dat doen we samen met zorgorganisaties, de overheid, het bedrijfsleven, burgers en andere kennispartners. We werken vanuit een brede kijk op gezondheid: het gaat ook over preventie, gezond gedrag, leefstijl en de vaardigheden om zelf je gezondheid te beïnvloeden. We richten ons op technologische en sociale innovatie. Het Centre of Expertise Health stelt zich op als verbinder tussen onderwijs, onderzoek en praktijk. Vanuit die rol jagen wij onderzoek en innovatie aan, waarbij we de partijen bij elkaar brengen. Daar horen ook burgers, patiënten en cliënten bij.

Lees het programmaplan 'Eerlijke kans op een gezond leven'

Centre of Expertise Health in het kort

  • publiek-private samenwerking met in het bestuur Slimmer Leven, Pharos, GGD-BZO, Transvorm, Fontys Mens en Gezondheid en Fontys Paramedisch
  • meer dan 25 betrokken lectoren uit verschillende disciplines
  • penvoerend instituut: Fontys Paramedisch

Impact for Health: negen projecten met een missie

Het Centre of Expertise Health vertaalt haar missie ‘een eerlijke kans op een gezond leven voor iedereen’ door het versterken van onderzoek en innovatie waarbij interdisciplinaire samenwerking centraal staat. In dit kader is in februari 2023 een call uitgezet: Impact for Health, met als doel nieuwe initiatieven te stimuleren, samenwerkingen te versterken of een impuls te geven aan de doorwerking van onderzoek. Negen projecten gaan op hun eigen manier impactvol bijdragen aan de missie van het Centre of Expertise Health. Klik voor meer informatie op onderstaande button (download pdf).

DE STAP naar gezonder

DE STAP naar gezonder is een beweging die zich richt op het verbeteren van de gezondheid in de Brainportregio. Fontys en het Centre of Expertise Health zijn partner vanaf het eerste uur, inmiddels met meer dan 100 andere regionale organisaties. Onderwijs en onderzoek komen onder andere samen in de drie professionele werkplaatsen van DE STAP.
Lees meer over de samenwerking tussen DE STAP en Fontys, via onderstaande button.

Thema's


Met praktijkgericht onderzoek en innovatie richten we ons binnen het Centre of Expertise Health op drie thema’s: gezondheidsvaardigheden, gezonde fysieke en sociale leefomgeving en samenzorg voor de toekomst.

Gezondheidsvaardigheden

Om een eerlijke kans te hebben op een gezond leven, is het in staat zijn om voor de eigen gezondheid te kunnen zorgen een voorwaarde. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het thema ‘gezondheidsvaardigheden’ besteedt daar aandacht aan. We kijken daarbij in de eerste plaats naar informatievaardigheden en digitale vaardigheden met betrekking tot gezondheidsonderwerpen. Daarnaast kijken we naar de rol van (toekomstige) professionals daarin en de (cultuur)sensitiviteit in hun werkzaamheden. Daarbij zetten wij sterk in op inclusief onderzoek en co-creatie met gebruikers met lage gezondheidsvaardigheden.

Sfeerafbeelding Fontys

In samenwerking met

Contact

Foto van persoon

Prof. Dr. E.J.M. (Eveline) Wouters

Lector Health Innovations & Technology | Fontys Paramedisch

Foto van persoon

A.A.G. (Anne-mie) Sponselee

Docent-onderzoeker

Sfeerafbeelding Fontys

Gezonde fysieke en sociale leefomgeving

Een gezonde leefomgeving draagt direct bij aan gelijke kansen op gezondheid en het terugdringen van gezondheidsverschillen. Dan gaat het bijvoorbeeld om een schonere lucht en een groene omgeving, maar ook om een goede sociale en financiele omgeving - denk aan stabiel inkomen, waardoor je bestaanszekerheid hebt. Het is dus belangrijk dat we blijven inzetten op een gezonde leefomgeving die mensen en hun netwerk stimuleert tot participatie, ontmoeting en een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld door te werken aan beweegvriendelijke omgevingen in de wijk, op het werk en op school, of door te bouwen aan een sociale leefomgeving waarin mensen zich vaardig voelen om zelf en samen te zorgen voor een gezond leven.

Contact

Foto van persoon

E.C. (Eric) Schoenmakers

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Dr. C.J. (Cees-Jan) Pen

Lector De ondernemende regio

Samenzorg voor de toekomst

Door onder meer de vergrijzing, de hoge werkdruk en een onbevredigende arbeidscultuur en -voorwaarden zijn grote personeelstekorten in de zorg ontstaan, die de komende jaren naar verwachting alleen maar zullen oplopen. Dat leidt tot overbelasting bij zorgpersoneel en minder kwaliteit van zorg. Een gezonde arbeidsmarkt is nodig, waarbij zorgvraag en zorgaanbod beter in balans zijn. Fontys werkt al op verschillende manieren aan zowel het opleiden van nieuwe zorgmedewerkers als het behouden van het huidige zorgpersoneel. Ook de inzet van (technologische) zorginnovaties kan hierbij een rol spelen: daardoor kan zorg verleend worden met minder personeel, wordt het mantelzorgsysteem ondersteund of neemt de vraag naar zorg af.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Foto van persoon

Dr. T.J. (Teatske) van der Zijpp

Lector Technologie in het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving

Verbinding onderzoek, onderwijs en praktijk


Binnen het Centre of Expertise Health zijn meerdere lectoraten actief. Lectoraten verrichten praktijkgericht onderzoek, verzorgen onderwijs en helpen de beroepspraktijk te innoveren. Een lectoraat staat onder leiding van de lector, die expert is in een bepaald vakgebied. De lector werkt samen met een kenniskring, docenten, studenten en (externe) experts. Het Centre of Expertise Health is ook aangesloten bij landelijke lectorenplatforms.

Gezamenlijke aanpak

De samenwerkende partners binnen het Centre of Expertise Health onderschrijven allen het belang van het gezamenlijk aanpakken van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Samenwerking - zowel tussen onderzoek, onderwijs en praktijk als tussen verschillende disciplines en sectoren – is essentieel om ons gemeenschappelijk doel van een eerlijke kans op een gezond leven te kunnen realiseren. Het stimuleren en ondersteunen van deze verbindingen is een belangrijke rol voor het Centre of Expertise Health. Een voorbeeld hiervan zijn de verschillende hybride leeromgevingen. Hier leren, werken en onderzoeken studenten, docenten en het werkveld samen aan authentieke vraagstukken uit de praktijk. Een ander voorbeeld is PITCH (Platform to Innovate, Test & Connect in Health). Dit platform verbindt zorg innoverende bedrijven en zorgaanbieders met studenten en docent-onderzoekers van Fontys Paramedisch.

Lees verder over PITCH

Het Centre of Expertise Health werkt samen met organisaties op het gebied van gezondheid en zorg, overheden en andere kennisinstituten. We zijn vertegenwoordigd in verschillende netwerken, zoals Coalitie Vitaal in Brainport en Alliantie Gezondheidsvaardigheden en we werken samen met (mkb-)technologieontwikkelaars. Slimmer Leven, Pharos, GGD-BZO, Transvorm, Fontys Mens en Gezondheid en Fontys Paramedisch vormen het bestuur van het Centre of Expertise Health.

Sfeerafbeelding Fontys

Fontys Health

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Health nieuws


{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Health etalage


Health agenda

MeetUp #3 Centre of Expertise Health

event type
Congres

Samenwerken tussen onderwijs en praktijkpartners, hoe doe je dat? Docenten krijgen steeds meer te maken met de nieuwe rol als verbinder naar het werkveld. Tijdens MeetUp #3 bespreken we met elkaar hoe je vorm geeft aan die rol van 'account manager'.

-

Ook samen onderzoek doen?

Heb je een innovatief vraagstuk, dat je wilt onderzoeken met docenten en studenten van Fontys Hogeschool? Neem dan contact met ons op.

Foto van persoon

Dr. J.A. (Janienke) Sturm

Lector Mens en Technologie
Foto van persoon

Lieky van Beek

Kwartiermaker Health
Foto van persoon

Thom Rutten

Directeur Fontys Paramedisch

Placeholder for Fontys video
Bij het Centre of Expertise Health zetten we de stap om samen met de regio intensief te werken aan kennisontwikkeling en onderzoek.
Lees er alles over in het magazine Health