Sprint naar content
Project

RN2Blend

RN2Blend staat voor Registered nurses to Blend. Het is een 4-jarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar gedifferentieerd verpleegkundig werk binnen ziekenhuizen en umc's, en de betekenis daarvan voor de verpleegkundige beroepsuitoefening.

Ontwikkelingen in de maatschappij en de zorg vragen om een betere inbedding van verpleegkundige kennis en vaardigheden in gezondheidszorgorganisaties. Niet alleen in de (dagelijkse) uitvoering van zorg, maar ook op tactisch en strategisch niveau. Om dit voor elkaar te krijgen zijn verpleegkundigen in veel algemene ziekenhuizen en umc’s aan de slag gegaan met het verstevigen van de positie van hun beroepsgroep en met het stimuleren van verpleegkundig leiderschap. Dit doen zij onder andere door het verpleegkundige werk anders te organiseren en door het creëren van nieuwe verpleegkundige rollen, oftewel, door te differentiëren. De onderzoekers van RN2Blend en het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving zijn benieuwd wat deze ontwikkelingen opleveren en hoe verpleegkundigen vormgeven aan gedifferentieerd werk, professionalisering en leiderschap. Daarom schreven zij drie leergeschiedenissen over verpleegkundig werk. Hun bevindingen verbinden ze met cruciale momenten in de geschiedenis van de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep in Nederland in de afgelopen 30 jaar.

Doel

RN2Blend beoogt te laten zien;

- wat gedifferentieerd werken betekent voor de positionering van de verpleegkundige beroepsgroep en het leiderschap van verpleegkundigen.

- wat gedifferentieerd werken en de introductie van nieuwe verpleegkundige rollen betekent in het dagelijks werk van verpleegkundigen.

- welke invloed de complexe geschiedenis van functiedifferentiatie heeft op de beroepsontwikkeling en positionering van verpleegkundigen.

Door hun onderzoeksresultaten laagdrempelig en op verschillende manieren te verspreiden hopen zij het gesprek over gedifferentieerd werk op gang te brengen in Nederlandse algemene ziekenhuizen en umc’s.

Aanpak

De onderzoekers maken leergeschiedenissen en podcastseries over verpleegkundig werk en de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in drie verschillende ziekenhuizen. Hierin bespreken zij, met verpleegkundigen en andere betrokkenen uit de ziekenhuizen, over hun visie, idealen, spanningen en successen. Verder dragen zij met wetenschappelijk publicaties bij aan de (internationale) wetenschappelijke literatuur over gedifferentieerd werk, verpleegkundig leiderschap en de geschiedenis van de verpleegkunde.

Afgeronde casestudies


Rijnstate Ziekenhuis


IsalaLiteratuur

Schalkwijk, H., Felder, M., Lalleman, P.C.B, Parry, M. S., Schoonhoven, L. & Wallenburg, I. (2024). Five Pathways into One Profession: Fifty Years of Debate on Differentiated Nursing Practice. Nursing Inquiry, forthcoming

Martini, D., Noordegraaf, M., Schoonhoven, L., Lalleman, P.C.B., RN2Blend Consortium, Vermeulen, H., Miedema, N. (2023). Leadership moments: Understanding nurse clinician‐scientists' leadership as embedded sociohistorical practices.Nursing Inquiry, 30(4).

Martini, D., Kuijper, S., Schoonhoven, L., Lalleman, P.C.B. (2022). Verpleegkundig leiderschap: hoe doe je dat? TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap,132(2), 23-25.

Martini, D., Schoonhoven, L., Lalleman, P.C.B.(2020). Schaduwen. TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 130(6), 56-57.

Schalkwijk, H., Smid, G., Martini, D., Lalleman, P.C.B. (2020). Learning histories. TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 130(4), 56-57.

Partners

RN2Blend is eind 2019 gestart in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door een consortium van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), met onderzoekers vanuit het Radboudumc, UMC Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Fontys Hogeschool en het Spaarne Gasthuis.
Het onderzoeksprogramma bestaat uit vijf verschillende deelstudies die elkaar aanvullen.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Foto van persoon

K.D. (Dieke) Martini

Promovenda
Foto van persoon

H. (Hugo) Schalkwijk

Promovendus