Sprint naar content

Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving

Het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving heeft als doel om actuele en weerbarstige vraagstukken rondom persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving in gezamenlijkheid te onderzoeken om tot realistische praktijkgerichte oplossingen te komen.

Over het lectoraat

Leiderschap en technologie staan centraal in ons onderzoek om transities in zorg-, leer en werkrelaties duurzaam te ondersteunen en te realiseren. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we hiervoor creatieve, historische en participatieve vormen in zetten. We hanteren een persoonsgericht perspectief waarbij relaties en meerstemmigheid centraal staan. “Leiderschap en technologie gaan voor ons over relaties, dicht bij patiënten, cliënten en aanverwanten en het werk van studenten, (zorg) professionals, managers, beleidmakers, ontwikkelaars en bestuurders”. In al onze projecten is de eigen regie en waardigheid van alle betrokkenen stevig verankerd waarbij ieder verhaal telt.
Pieterbas Lalleman en Teatske van der Zijpp zijn lectoren in de lead op thema’s leiderschap en technologie. Programmaleider
Famke van Lieshout stuurt de ondersteunende en verbindende programmalijn over persoonsgerichte werk- en leeromgevingen aan

Placeholder for Fontys video
“Leiderschap en technologie gaan over relaties, dicht bij patiënten, cliënten en aanverwanten en het werk van studenten, (zorg) professionals, managers, beleidmakers, ontwikkelaars en bestuurders”


Lectoren

Lector Leiderschap

Foto van persoon

Pieterbas Lalleman

Lector Leiderschap in het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving

Pieterbas Lalleman is lector Leiderschap bij het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving. Hij is verpleegkundige met een voorliefde voor het werk van professionals in zorg en in leiderschaps- en besturingsvraagstukken. Hij is verder als senior onderzoeker betrokken bij het landelijke RN2Blend onderzoeksprogramma naar gedifferentieerd werk van verpleegkundigen. Daarnaast werkt hij samen met verschillende promovendi aan studies op het gebied van verpleegkundig leiderschap. Ook is Lalleman visiting assistant professor bij de University of Alberta en werkt hij als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg en als toezichthouder in de zorg. Tot slot is Pieterbas Lalleman voorzitter van het Historisch College FNI bij beroepsvereniging V&VN en als docent verbonden aan het onderwijs.


Lector Technologie

Foto van persoon

Dr. T.J. (Teatske) van der Zijpp

Lector Technologie in het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving

Teatske van der Zijpp is lector Technologie bij het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving waar zij actief verbinding zoekt tussen onderzoek, onderwijs, beroepspraktijk en bedrijfsleven om de digitale transitie van zorg te ondersteunen vanuit een persoonsgerichte visie. Van der Zijpp is betrokken bij diverse projecten waarin zij onderzoekt hoe innovaties kunnen bijdragen aan betere zorg- en leerrelaties waarbij álle betrokkenen tot hun recht komen. Voorbeelden zijn het project Lerend Innoveren met Verhalen over Technologie en projecten naar innovaties in Leren met Virtual Reality of Smart Glasses. Teatske wil hierbij kennis ontwikkelen over zorgtechnologie in lokale zorgcontexten en dit regionaal delen met verschillende zorginstellingen met het oog op de transitie naar ánders werken in de zorg.
Haar nieuwsgierigheid hoe innovaties verschil kunnen maken in de praktijk, stamt al vanuit haar promotie in 1996. Als sociaal geograaf aan de Vrije Universiteit onderzocht zij de bijdrage van computer gestuurd onderwijs aan gepersonaliseerd leren in het onderwijs.

Programmaleider

Foto van persoon

Famke van Lieshout

Hogeschool hoofddocent
Dr. Famke van Lieshout is programmaleider, senior onderzoeker bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. Zij heeft een achtergrond binnen de verpleegkunde en de gezondheidswetenschappen en houdt zich bezig met het ontwikkelen van persoonsgerichte leer-en werkomgevingen en methodologie van participatief actieonderzoek. Zij is in 2013 gepromoveerd aan de University of Ulster (UK) op het faciliteren van participatief actieonderzoek.
Famke doceert onderzoeksmethodologie, superviseert Ma studenten en is co-promotor. Daarnaast begeleidt zij teams binnen organisaties bij praktijkontwikkeling middels (actie)onderzoek en is kerndocent bij diverse landelijke en internationale leergangen rondom ontwerpgericht -en actieonderzoek.

Kennisteam

Foto van persoon

Marianne Nieboer

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Pieter van Gorkom

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Erik van Roon

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Eline de Kok

Buitenpromovendus
Foto van persoon

Arjan Verhoeven

Buitenpromovendus
Foto van persoon

Jessie van Wijk

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Amber Schoenmakers

Docentonderzoeker
Foto van persoon

A.A.G. (Anne-mie) Sponselee

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

M.C.M. (Rens) van der Vorst

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Hélène van den Nieuwenhoff

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Fleur Hendrickx

Assistent-onderzoeker

Publicaties

Schalkwijk, H. (2023a). Gewonde Franse soldaten verplegen. TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 133(2), 29–29.

Schalkwijk, H.
(2023b). Traditie van actievoeren. TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 133(4), 29–29.

Vrijens, M., Schalkwijk, H., & Lalleman, P. (2023). Basis op orde voor gezond erfgoed. Verpleegkunde, 38(2), 10–13.

Spits, J., (2023) Aktiegroep Willem streed voor moderne opleiding. V&VN Magazine 2-2023 27. Juni 2023.

Spits, J., (2023) Doortastend aan het werk in de frontlinie. V&VN Magazine 1-2023, 2 mei 2023.

Kok, E de
. D., Weggelaar, A. M., Reede, C., Schoonhoven, L., & Lalleman, P. (2023). Beyond transformational leadership in nursing: A qualitative study on rebel nurse leadership‐as‐practice.Nursing Inquiry,30(2), e12525.

Martini, D.,
Noordegraaf, M., Schoonhoven, L., Lalleman, P., Leadership moments: Understanding nurse clinician‐scientists' leadership as embedded sociohistorical practices. Nursing Inquiry, e12580.

Versendaal, I. van, & Schalkwijk, H. (2023). Call to Action: A History of Nurse Activism in the Netherlands. European Journal for Nursing History and Ethics, 5(1).

Lalleman, P
. (2023). Een nieuw narratief. TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap 133 (05): 24-26.

Van Meijel, E., Brandsma, T. Anh Do, V. & Van der Zijpp, T. (2023). Digitale visite met ondersteuning van een slimme bril, ICT & Health, 4.

Lieshout, F
., Cardiff, S. (2023) Persoonsgericht opleiden van professionals in de gezondheidszorg. Onderwijs en Gezondheidszorg. 47 (juni), 18-21.

Averens, T., Cardiff, S., Franck, E., Van den Broek, K., Van den Eynden, A., Van de Veerdonck, W. (2023) Gezond en wel in de zorg? De Blijf aan Z pilootstudie. Verpleegkunde. 38(juni), 5-9.

Cardiff, S
., Gershuni,O., Giesbergen-Brekelmans, A. (2023) How local, first-line nurse leaders can positively influence nurse intent to stay and retention: A realist review. Journal of Clinical Nursing, Advance online publication.

Van de Kerkhof, J., Van Roosmalen, K., Van de Looy, T. & Van der Zijpp, T. (2023). Impact Tinybot Tessa op zelfredzaamheid. ICT & Health, 1.

Van der Zijpp, T. (2023). Technologie, onze zorg. Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen. 1, 61-64.

de Kok, E., Janssen-Beentjes, K., Lalleman, P., Schoonhoven, L., & Weggelaar, A. M. (2023). Nurse Leadership Development: A Qualitative Study of the Dutch Excellent Care Program. Journal of Nursing Management, 2023.

Handor, R., Persoon, A., Lieshout, van F., Lovink, M., Vermeulen, H. (2022). The Required Competencies of Bachelor- and Master-Educated Nurses in Facilitating the Development of an Effective Workplace Culture in Nursing Homes: An Integrative Review Int. J. Environ. Res. Public Health, 19.

van Wijk M, Lalleman PCB, , Engel J. Publieke-opinieleiderschap in de verpleegkundige praktijk: een Rogeriaanse conceptanalyse. Verpleegkunde. Juni 2022

Stalpers, D., Veenstra, M., Lalleman, P., Martini, D., & Schoonhoven, L. (2021). Maken vele handen licht werk? Geleerde lessen uit de eerste COVID-19-golf over verpleegkundige teamsamenstellingen op de Intensive Care. Gedrag & Organisatie,34(3).

Schalkwijk H
. Kanariepietjes. TVZ verpleegkd prakt wet. 2022;132(4):23-23.

Swet van, J., Munneke, L., Diemel, K., Keijzer de, H. (2022). Praktijkgericht onderzoeken in het onderwijs. 2e druk Boom. Onderzoeksvenster Professionele identiteit van de praktijkgericht onderzoeker. p205. Bijdrage van Famke van Lieshout

Schalkwijk H
. Aanloop naar 50 jaar hbo-v. TVZ verpleegkd prakt wet. 2022;132(6):31-32.

Versendaal I. van, Schalkwijk H. Call to Action: a History of Nurse Activism in the Netherlands. European Journal for Nursing History and Ethics. in press;1(4).

Cardiff, S. (2022) Moreel verpleegkundig leiderschap en persoonsgerichtheid. In: Cingel van der, M. (Eds) Moreel verpleegkundig leiderschap.

McCormack, B; Magowan, R; O’Donnell, D; Phelan, A; Štiglic, G & van Lieshout, F. (2022) Developing a Person-centred Curriculum Framework: a whole-systems methodology. International Practice Development Journal. Special Issue, 12 [2].

O’Donnell, D; Dickson, C; Phelan, A; Brown, D; Byrne, G; Cardiff, S; Cook, N; Dunleavy, S;Kmetec, S & McCormack, B. (2022) A mixed methods approach to the development of a Person-centred Curriculum Framework: surfacing person-centred principles and practices. International Practice Development Journal. Special Issue, 12 [3].

Van der Zijpp, T
., Cardiff, S., Nieboer, M., Nierse, C., Schepens, S., Van den Nieuwenhoff, H., & Keizer, S. (2022). Successful healthcare technology requires person-centred relationships and contexts: case narratives on medication dispensing systems. International Practice Development Journal.

Van Gorkom, P., Van Velthooven, H., & Van der Zijpp, T. (2022). Inzet van 360° video’s bij training ‘vitaal bedreigde patiënt’. Onderwijs en Gezondheidszorg.

Verhoeven, A., Van de Loo, E., Marres, H., & Lalleman, P. (2022). Knowing, relating and the absence of conflict: relational leadership processes between hospital boards and chairs of nurse councils. Leadership in Health Services.

Lalleman, P. (2022). De ontsnapping van verpleegkundig leiderschap. Een ongewis avontuur over voorleven & jezelf in het spel zetten. Lectorale rede. Fontys Hogeschool. Eindhoven.

Zijpp, van der, T. (2022). Technologie, onze zorg. Lectorale rede. Fontys Hogeschool. Eindhoven.

de Kok, E.
, Weggelaar, A. M., Reede, C., Schoonhoven, L., & Lalleman, P. Beyond transformational leadership in nursing: A qualitative study on rebel nurse leadership-as-practice. Nursing inquiry, e12525.

Webster, J., Sanders, K., Cardiff, S., & Manley, K. (2022). 'Guiding Lights for effective workplace cultures': enhancing the care environment for staff and patients in older people's care settings.Nursing older people, 10.7748/nop.2022.e1377. Advance online publication.

Martini, D
., Kuijper, S., Schoonhoven, L., & Lalleman, P. (2022). Verpleegkundig leiderschap: hoe doe je dat? TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap,132(2), 23-25.

Stalpers, D., Schalkwijk, H., Wallenburg, I., & Vermeulen, H. (2022). RN2Blend: zenden én meebewegen.TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap,132(2), 14-17.

Schalkwijk, H. (2022). Betrouwbaar en fatsoenlijk. TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap,132(2), 29-29.

Van der Zijpp, T. (2022). Virtueel leren: belevingsgericht onderwijs in kritieke en/of stressvolle situaties. Digitaal magazine Health. Center op Expertise Health, Fontys Hogescholen.

de Kok, E., Weggelaar-Jansen, A., Lalleman, P.et al.Rebels verpleegkundig leiderschap.TVZ verpleegkunde praktijk wet 132, 50–51 (2022).

Martijn Felder, Syb Kuijper, Pieterbas Lalleman, Roland Bal, Iris Wallenburg, The rise of the partisan nurse and the challenge of moving beyond an impasse in the (re)organization of Dutch nursing work,Journal of Professions and Organization, 2022.

van Wijk M, Lalleman PCB, Cummings GG, Engel J. Public Opinion Leadership in Nursing Practice: A Rogerian Concept Analysis.Policy, Politics, & Nursing Practice. January 2022.

Dongen, v. L., Cardiff, S., Kluijtmans, M., Schoonhoven, L., Hamers, J., Schuurmans, M., & Hafsteinsdóttir, T. (2021). Developing leadership in postdoctoral nurses: A longitudinal mixed-methods study. Nursing outlook, 69(4), 550-564.

Lieshout van, F., Jacobs, G., Cardiff, S. (2021) Actieonderzoek: Principes en onderzoeksmethoden voor participatief veranderen. Assen: Koninklijke van Gorcum.

Middleton, R., Cardiff, S., Manley, K., Dewar, B. Chapter 12: Leadership Relationships. In: Manley, K., Wilson, V., Oye, C. (Red.) (2021) International Practice Development in Health and Social Care. Oxford: Wiley-Blackwell.

Sanders, K., Webster, J., Manley, K., Cardiff, S. Chapter 15: Recognising and Developing Effective Workplace Cultures Across Health and Social Care that are Also Good Places to Work. In: Manley, K., Wilson, V., Oye, C. (Red.) (2021) International Practice Development in Health and Social Care. Oxford: Wiley-Blackwell.

Van der Zijpp, T.
(2021). VR helpt zorgmedewerkers in kritieke situaties. ICT&health, no. 1

Wolbers, I., Lalleman, P. C. B., Schoonhoven, L., & Bleijenberg, N. (2021). The Ambassador Project: Evaluating a Five-Year Nationwide Leadership Program to Bridge the gap Between Policy and District Nursing Practice.Policy, Politics, & Nursing Practice, https://doi.org/10.1177/15271544211050917

Kok, E
., Lalleman, P.C.B., Weggelaar-Jansen, A., & Schoonhoven, L. (2021). Rebels leiderschap: een meerjarig onderzoek naar verpleegkundig leiderschap onder de radar. Verpleegkunde, 36(3) 9-11. https://doi.org/10.24078/vpg.2021.9.127837

Van Kraaij, J., Lalleman, P., Walravens, A., Van Oostveen, C., RN2Blend consortium, Vermeulen, H., ... & Miedema, N. (2021). Differentiated nursing practice as a catalyst for transformations in nursing: a multiphase qualitative interview study.Journal of Advanced Nursing. https://doi.org/10.1111/jan.15001

Stalpers, D., Veenstra, M., Lalleman, P., Martini, D., & Schoonhoven, L. (2021). Maken vele handen licht werk? Geleerde lessen uit de eerste COVID-19-golf over verpleegkundige teamsamenstellingen op de Intensive Care.Gedrag & Organisatie,34(3). https://doi.org/10.5117/GO2021.3.004.STAL

de Kok, E
., Weggelaar‐Jansen, A. M., Schoonhoven, L., & Lalleman, P. (2021). A scoping review of rebel nurse leadership: Descriptions, competences and stimulating/hindering factors.Journal of Clinical Nursing. 30 (17-18). P. 2563-2583. https://doi.org/10.1111/jocn.15765

Schalkwijk, H
., Hoffmann, M., Parry, M. S., Roodbol, P., Pennock, H., Grob, B., & Lalleman, P. Verpleegkundige interventies in een tastbaar verleden. Verpleegkundge, 36(1), 7-9. https://doi.org/10.24078/vpg.2021.3.126589

Schalkwijk, H
., & Lalleman, P. (2021) Van Krim tot Corona: verpleegkundige behandeling van besmettelijke ziekten in historisch perspectief. Impact Magazine, (1), 34-37.

Martini, K.D.
, Schalkwijk, H., Smid, G.A.C., Lalleman, P.C.B. (2021). De Verpleegkundige van Morgen; Een leergeschiedenis over verpleegkundig werk en de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in Rijnstate. RN2Blend, Utrecht

Martini, K.D
., Schalkwijk, H., Smid, G.A.C., Schoonhoven, L., Lalleman, P.C.B. (2021). Uniform en Onderzoek: Een leergeschiedenis over de gecombineerde functie van de verpleegkundig onderzoeker in Isala RN2Blend, Utrecht

Schalkwijk, H.
, Smid, G., Martini, D., & Lalleman, P.C.B. (2021). Learning histories. In Eskens, A & Oostveen C. (Red.), Onderzoek langs de meetlat: onderzoekdesigns voor verpleegkundigen. BSL, Houten

Lalleman, P.C.B
., Wolbers I., & Engel, J., (2021) Realist Evaluation. In Eskens, A. & Oostveen C. (Red.), Onderzoek langs de meetlat: onderzoekdesigns voor verpleegkundigen. BSL, Houten.

Schalkwijk, H
. (2021). Wettelijke erkenning? Werkelijke erkenning! TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 131(2), 35–35. https://doi.org/10.1007/s41184-021-0934-7

Wilson, V., Dewing, J., Cardiff, S., Mekki, T. E., Øye, C., & McCance, T. (2020). A person-centred observational tool: Devising the Workplace Culture Critical Analysis Tool®.International Practice Development Journal,10(1)[3].

Cardiff, S., Sanders, K., Webster, J., & Manley, K. (2020). Guiding lights for effective workplace cultures that are also good places to work.International Practice Development Journal, 10(2)[2].

Phelan, A., McCormack, B., Dewing, J., Brown, D., Cardiff, S., Cook, N., Dickson, C., Kmetec, S., Lorber, M., Magowan, R., McCance, T., Skovdahl, K., Štiglic, G., van Lieshout, F. (2020). Review of developments in person-centred healthcare.International Practice Development Journal,10(Special Issue) [3]

Dickson, C., van Lieshout, F., Kmetec, S., McCormack, B., Skovdahl, K., Phelan, A., Cook, N., Cardiff, S., Brown, D., Lorber, M., Magowan, R., McCance, T., Dewing, J., Štiglic, G., (2020). Developing philosophical and pedagogical principles for a pan-European person-centred curriculum framework.International Practice Development Journal,10(Special Issue) [4].

Van Lieshout, F., Jacobs, G., Cardiff, S. (2020) Actieonderzoek in leefstijlonderzoek is geen sinecure. Repliek op Kromme et al.: ‘Samen veranderen is samen leren’, een participatief actieonderzoek.KWALON, 25(3): 29-33.

Eldh, A.C, Rycroft-Malone, J., Van der Zijpp, T., McMullan, C., Hawkes, C. (2020). Using Nonparticipant Observation as a Method to Understand Implementation. Context in Evidence-Based Practice.Worldviews on Evidence-Based Nursing, 17:3, 185–192.

Wouters, E., & Van der Zijpp T. (2020). Virtual Reality als ondersteunende technologie voor mensen met dementie. In: Nieuwe Technologieën in het sociaal domein, zorg en welzijn. Sociaal Web. http://magazines.sociaalweb.nl/nieuwe-technologieen-in-het-sociaal-domein-zorg-en-welzijn.

Lalleman, P., Yocarini, X., Boers, M., & Verhoeven, A. (2020). Invloed VAR op zorgbeleid.TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap,130(1), 30-33. https://doi.org/10.1007/s41184-020-0253-4

Schalkwijk, H., Smid, G., Martini, D., & Lalleman, P. (2020). Learning histories.TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap,130(4), 56-57. https://doi.org/10.1007/s41184-020-0826-2

Martini, D., Schoonhoven, L. & Lalleman, P. (2020). Shaduwen. TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 130(4), 56-57. https://doi.org/10.1007/s41184-020-0874-7

Schalkwijk, H. & Lalleman P.C.B. Van Krim tot Corona: verpleegkundige behandeling van besmettelijke ziekten in historisch perspectief. In Scholten, A., & van Gulik, T. (Eds.). (2020).Besmet!: Angst voor de onzichtbare vijand. Amsterdam University Press.

Lalleman P.C.B. Van Krim tot corona: verpleegkundig leiderschap in tijden van crisis. Nederlands Vlaams Wetenschappelijke Tijdschrift Verpleegkunde, 35 nr. 2, pp 4-7 2020

Lalleman, P.C.B. (2020). Zorgverleners hebben recht op een Coronafonds. Nursing (gastblog)

Lalleman, P.C.B. (2020). Baas in eigen baan. Nursing (gastblog)

Lalleman P.C.B., Stalpers D, Goossens L, Oostveen C, Bal R, Vermeulen H, Schoonhoven L, Wallenbrug I. (2020) RN2Blend: meerjarig onderzoek naar gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. Nederlands Vlaams Wetenschappelijke Tijdschrift Verpleegkunde, 35 nr. 1, pp 4-6

Parry, M. S., & Schalkwijk, H. (2020). Lost Objects and Missing Histories. In J. G. Adair & A. K. Levin (Red.), Museums, Sexuality, and Gender Activism (1ste dr., pp. 113–125). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429202889-10

Schalkwijk, H. (2020a). Pionier statistiek. TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 130(2), 16–17. https://doi.org/10.1007/s41184-020-0279-7

Schalkwijk, H. (2020b). Terugblik aidstijdperk 1981-1996. TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 130(2), 18–20. https://doi.org/10.1007/s41184-020-0281-0

Schalkwijk, H. (2020c). Vervang zeeheld door zorgheld. TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 130(4), 29–29. https://doi.org/10.1007/s41184-020-0838-y

Schalkwijk, H. (2020d). Leren van het verleden. TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 130(6), 35–35. https://doi.org/10.1007/s41184-020-0890-7

Amanda Phelan, Brendan McCormack, Jan Dewing, Donna Brown, Shaun Cardiff (et al). Review of developments in person-centred healthcare 10 (Suppl) [3]. Review of developments in person-centred healthcare (fons.org)

Caroline A.W. Dickson*, Famke van Lieshout, Sergej Kmetec, Brendan McCormack, Kirsti Skovdahl (et al). (2020). Developing philosophical and pedagogical principles for a pan-European person-centred curriculum framework. (Suppl) [4]. IPDJ10(suppl)_4.pdf (fons.org)

Lieshout, F. van, Peelo-Kilroe, L. (2020). Methodologies for Person-centred Nursing Research. Chapter 6 in Person-centred Nursing Research: Methodology, Methods and Outcomes (eds. Dewing, J., McCormack, B., McCance, T.). pp 71-82. Springer.

Brand, S., Van der Zijpp, T., Leijtens, J., Schuurmans, S., Chakrouni, J. & Van der Sanden, N.(2019). Onderwijs in morele sensitiviteit bij technologie in zorg.Tijdschrift voor gezondheidszorg en ethiek.

Van der Zijpp, T., Hamers-Janssen, M., Kisjes, H., Leijtens, J., Van Ham, M. & Sponselee, A-M.(2019). Veranderende zorgrelaties bij het gebruik van beeldschermzorg: kennissynthese.Verpleegkunde, 1, 6-13.

Lalleman, P., Engel, J., & Wolbers, I. (2019). Realist Evaluation.TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap,129(3), 56-57. https://doi.org/10.1007/s41184-019-0055-8

Cardiff, S., McCormack, B. & McCance, T. (2018). Person-centred leadership: A relational approach to leadership derived through action research.Journal of Clinical Nursing.

Cardiff, S., Mulder, S., Poldervaart, M., Betrams-van Lieshout, M.& Van Vliet, C.(2018). Gedeelde besluitvorming in de dagelijkse zorg.Verpleegkunde in Praktijk en Wetenschap, 128 (6), 40-43.

Jacobs, G., Cardiff, C.& Van Lieshout, F.(2018). Actieonderzoek: de praktijk centraal!TVZ Verpleegkunde in Praktijk en Wetenschap, 128 (4), 56-7.

Jacobs, G.& Janssen, B. (2018). Eigen regie en waardigheid in de zorg: een kwestie van persoonsgerichte praktijkvoering.Journal of Social Intervention: Theory and Practice.

Rycroft-Malone, J., Seers, K., Eldh, A., Cox, K., Crichton, N., Harvey, G., ..., Van der Zijpp. T. & Wallin, W.A. (2018). Realist process evaluation within the Facilitating Implementation of Research Evidence (FIRE) cluster randomised controlled international trial: an exemplar.Implementation Science, 13, 138.

Seers, K., Rycroft-Malone, A., Cox, K., Crichton, N.,Tudor Edwards. R., Eldh, ... Van der Zijpp. T. & Wallin, W.(2018). Facilitating Implementation of Research Evidence (FIRE): an international cluster randomised controlled trial to evaluate two models of facilitation informed by the Promoting Action onImplementation Science, 13, 137.

Theologidis, C., Van der Zijpp, T., Siebers, Y.& Oud J.(2018). Wondzorg op afstand ‘Op afstand wat kan, dichtbij wat moet.’WCS Nieuws, jaargang 34, nummer 4.

Van den Berg, F. (2018). VR helpt studenten bij voorbereiding op stressvolle beroepssituatie, ontmoeting met Pieter van Gorkom en Teatske van der Zijpp. Onderwijs en Gezondheidszorg.

Van der Zijpp, T., Sturm, J., Jacobs, G. & Wouters, E.(2018). Virtual Reality als leermiddel bij stresssituaties in de zorg.OnderwijsInnovatie. http://open-universiteit.instantmagazine.com/onderwijs-innovatie/oi-oktober-18/virtual-reality-als-leermiddel.

Van der Zijpp, T., Sturm, J.& Van Rooijen, S. (2018). Meer dan verbondenheid met thuis: De waarde van virtual reality in de zorgTVZ Verpleegkunde in Praktijk en Wetenschap, 128 (2), 44-47.

Wolbers, I., Lalleman, P., Bleijenberg, N.,. (2018). Nieuwe Leiders in de wijk.Utrecht: Hogeschool Utrecht, Lectoraat Chronisch Zieken.

Lalleman, P. (2018). Leiderschap opnieuw ontdekt: Verpleegkundig managers in het ziekenhuis.TVZ,128(1), 51-53. https://doi.org/10.1007/s41184-018-0020-y

Grossmann, F., Barandun Schäfer, U., Lieshout van, F., Frei, I. (2018). Personenzentriert pflegen am Universitätsspital Basel – Eine Annäherung an das Person-Centred Practice Modell. 13 (1), 7–12 PADUA

Van Lieshout, F. (2018). Een praxiologische benadering binnen participatief actieonderzoek: heel gewoon of toch niet?!KWALON 67 (23) 1, 32- 41.

Van Lieshout, F. (2018). Interviewen: niet de techniek, maar de relatie centraal!KWALON 67 (23) 1, 59 -62.

De Pijper, R. & Cardiff, S. (2017). Verdraaid goed leren: Van onderwijzen naar persoonsgericht faciliteren van leren.Onderwijs en Gezondheidszorg, 41(1), 25-28.

Eide, T. & Cardiff, S. (2017). Leadership Research – A Person-Centred Agenda. In B. McCormack, T. Eide, K. Skovdahl, H. Eide, H. Kapstad, S. van Dulmen. Person-Centred Healthcare Research.

Jacobs, G., Van der Zijpp, T., Van Lieshout, F. & Van Dulmen, S. (2017). Research into person-centred healthcare technology: a plea for considering humanization dimensions. In: McCormack et al., S. Person-Centred Healthcare Research. Oxford: Wiley-Blackwell.

Titchen, A., Cardiff, S. & Biong, S. (2017). The knowing and being of person-centred research practice across worldviews: An epistemological and ontological framework.In B. McCormack, T. Eide, K. Skovdahl, H. Eide, H. Kapstad, S. van Dulmen. Person-Centred Healthcare Research.

Van Lieshout, F., Jacobs, G.& Cardiff, S. (2017). Actieonderzoek: Principes voor verandering in zorg en welzijn.Assen: Koninklijke van Gorcum

Wouters, E., Van der Zijpp, T. & Nieboer, M. (2017). (B)eHealth, Technologie voor een gezonde toekomst.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Lalleman P.C.B., Smid GAC, Dikken J, Lagerwey MD, Schuurmans MJ. (2017) Nurse Middle Managers contributions to patient-centred care: A ‘Managerial Work’ Analysis. Nursing inquiry. 24(4), e12193. https://doi.org/10.1111/nin.12193

Lalleman P.C.B., Smid GAC, Bouma J, Rasiah J, Schuurmans MJ. (2017). Peer-to-peer shadowing as a technique for the development of nurse middle management clinical leadership,. Leadership in Health Services. 30 (4), pp. 475-490. https://doi.org/10.1108/LHS-12-2016-0065

Vermeulen, H.., Hollema, G, Huis A, Ista E. Lalleman P.C.B. Verpleegkundig Leiderschap. BSL. Houten.

Lalleman, P. C. B. (2017).Leadership as blended care: on daily work and habitus of nurse middle managers in hospitals. Utrecht University.

van Beers, A., Neely, D., Lalleman, P., & van Enk, R. (2017). " Een ziekenhuis kan toch niet zonder verpleegkundig directeur?": het Amerikaanse voorbeeld Bronson Methodist Hospital, Kalamazoo.V&VN magazine,12(1), 8-8.

Jacobs, G., Zijpp, van der, T., Lieshout van, F., Dulmen, S. (2017). Chapter 6: Research into person-centred healthcare technology: a plea for considering humanization dimensions. PERSON-CENTRED HEALTHCARE RESEARCH – ‘THE PERSON IN QUESTION’ . The Person-centred Research Handbook. Edited by: Brendan McCormack, Tom Eide, Kirsti Skovdal, Hilde Eide, Heidi Kapstad and Sandra van Dulmen. Wiley Blackwell.

Jacobs, G., Van Lieshout, F., Borg, M. & Ness, O. (2017). Chapter 5: Being a person-centred researcher: principles and methods for doing research in a person-centred way. PERSON-CENTRED HEALTHCARE RESEARCH – ‘THE PERSON IN QUESTION’.In B. McCormack, T. Eide, K. Skovdahl, H. Eide, H. Kapstad, S. van Dulmen. Person-Centred Healthcare Research.

Cardiff, S. (2016). Person-centred nursing leadership.B. McCormack, T. McCance, Person-Centred Practice in Nursing and Healthcare: Theory and Practice (2nd Edition).

Eld, A.C., Van der Zijpp, T.J., McMullan, C., McCormack, B., Seers, K. & Rycroft, J. (2016). ‘I have the world’s best job’- staff experience of the advantages of caring for older people.Scandinavion Journal of Caring Sciences, 30, 365-373.

Lalleman, P. & Cardiff, S. (2016). Veel animo voor een landelijke minor Verpleegkundig Leiderschap. Verpleegkunde, 31(2), 4-6.

McCormack, B., Borg, M., Cardiff, S., Dewing, J., Jacobs, G., Titchen, A., ..., Wilson, V. (2016). A Kaleidoscope of Hope. Exploring Experiences of Hope Among Service Users and Informal Carers in Health Care Contexts.Journal of Holistic Nursing. 35(3): 247–258

Van der Zijpp, T., Niessen, T., Catrine Eldh, A., Hawkes, C., McMullan, C., Mockford, C., ..., Seers, K.A. (2016). A bridge over turbulent waters: illustrating the interaction between managerial leaders and facilitators when implementing evidence. Worldviews on EvidenceBased Nursing, 13 (10), 25-31.

Lalleman P.C.B., Smid GAC, Lagerwey MD, Shortridge-Baggett LM, Schuurmans MJ. (2016). Curbing the urge to care: A Bourdieusian analysis of the effect of the caring disposition on nurse middle managers’ clinical leadership in patient safety practices. International Journal Nursing Studies. 63. 179-188. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.09.006

Smid, G, Lalleman, P.C.B. Leiderschap: emergent en ingebed, toelichting bij Larsson en Lundholm, March 2016, Mangement & Organization [Leadership, emergent and embedded: an introduction to Larsson and Lundholm]

Van Lieshout, F. (2016). Chapter 12: Navigating organisational change: being a person-centred facilitator. A compass model for navigating organisational change as a person-centred facilitator.In B. McCormack, T. McCance, Person-Centred Practice in Nursing and Healthcare: Theory and Practice (2nd Edition).

Jacobs, G. (2015).Ont-wikkelen van verbindingen. Persoonsgerichtheid in zorg- en welzijnspraktijken.Waardenwerk, 62/63, pp.172-183.

McCormack, B., Borg, M., Cardiff, S., Dewing, J., Jacobs, G. & N. Janes (2015).Person-centredness – The ‘State’ of the Art.International Practice Development Journal, 5, Special Issue on Person-centredness, Article.

Van Lieshout, F. & Cardiff, S.(2015). Reflections on being and becoming a person-centred facilitator.International Practice Development Journal 5 (Suppl) [4].

Lalleman, P. C. B., Smid, G. A. C., Lagerwey, M. D., Oldenhof, L., & Schuurmans, M. J. (2015). Nurse Middle Managers' Dispositions of Habitus.Advances in Nursing Science,38(3), E1-E16. https://journals.lww.com/advancesinnursingscience/Abstract/2015/07000/Nurse_Middle_Managers__Dispositions_of_Habitus__A.11.aspx

Lalleman, P.C.B. & Dikken, J., (2015), Invloed van VAR op zorgbeleid, TvZ, (2), 44.

McCormack, B., Marit Borg, Shaun Cardiff, Jan Dewing, Gaby Jacobs, Nadine Janes, Bengt Karlsson, Tanya McCance, Tone Elin Mekki, Davina Porock, Famke van Lieshout and Val Wilson (2015). Person-centredness the ‘state’ of the art. International Practice Development Journal (IPDJ), 5 (Suppl) [1]

Van Lieshout, F. & Snoeren, M. (2015). Recensie: Een flexibele benadering van actieonderzoek om te voldoen aan de ‘real needs’ van de actieonderzoeker; biedt dit boek uitkomst of toch niet?KWALON, 3, 60.

Van Lieshout, F.,
Titchen, A., McCormack, B., McCance, T. & Cox, K.Compassion in facilitating the development of a person-centred health care practice.Journal of Compassionate Healthcare. 2:5.

Van der Zijpp, T., Lieshout, F., Frost, D. (2011). Challenging and Supporting Advanced Practice Nurse students in the Netherlands to use active, creative and participative methods in their facilitation of learning. International Practice Development Journal, 1.

Van der Zijpp, T., e.a. (2009). MANP Fontys/Avans: Excelleren is te leren!Nederlands Tijdschrift voor Nurse Practitioners.

Van der Zijpp, T., & Dewing, J. (2009). A case study of learning to become a PD facilitator: "Climbing the tree ". Practice Development in Health Care.

Van der Zijpp, T. (1996). Het trainen van kaartvaardigheden. De effecten van inhoudelijke differentiatie en strategische hulp op het verwerven van kaartvaardigheden door leerlingen in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. (PhD). Centrum voor Educatieve Geografie, Vrije Universiteit Amsterdam

Lieshout van, F. (2013). Taking Action for Action. A study of the interplay between contextual and facilitator characteristics in developing an effective workplace culture in a Dutch hospital setting, through action research. (PhD), University of Ulster, Belfast, UK. Proefschrift zoeken | Proefschriften Verpleegkunde

Media

Spits, J. (2023). Lichtend voorbeeld. Onderwijs & Gezondheidszorg, 47 (04) p.7

Publieke Tribune, NPO Radio 1, Veranderende rol van de verpleegkundige, 10 juni 2023.

Vrijens, M., & Schalkwijk, H. (2023). Ouderenzorg: Vroeger was alles beter? Seniorenwijzer, 38.

Uitgelicht | Essentiële competenties in het verpleeghuis. F. van Lieshout, mei 2023.

Lieshout van, F., Participatief actie onderzoek als strategie voor verandering. Mei 2023

Jet Spits, “Doortastend aan het werk in de frontlinie” in: V&VN Magazine maart 2023.

Animatie van project | MKB project VR. Maart 2023

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Column | Onderwijs & Gezondheidszorg. Elk Verhaal telt. Pieterbas Lalleman.

Interview | Onderwijs & Gezondheidszorg. Aan de slag met verpleegkundig leiderschap. Pieterbas Lalleman en Désirée Bierlaagh.

Webinar | Invloed van jouw leidinggevende op zeggenschap. Actieplan Zeggenschap. Pieterbas Lalleman. Zie terugblik onderaan deze pagina

Wervingsfilm | project Lerend Innoveren met Verhalen over Technologie. Januari 2023

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Jet Spits, “Kitty Verbeek (1919-2007): "Vrouw met een visie” in: V&VN Magazine december 2022.

Podcast | De verpleegkundige als directeur – over verlangen, veranderen en vergezichten.. RN2Blend-onderzoekers Dieke Martini, Pieterbas Lalleman en Jet Spits onderzochten het werk en de betekenis van de verpleegkundig directeuren in het Radboudumc.

In mei en juni 2022 zijn in het kader van een internationaal Erasmus+ project collega’s van Fontys Mens & Gezondheid in Edinburgh. Het doel van deze trainingen was om hen bekend te maken met een ontwikkeld raamwerk. Hiermee wordt het vormgeven van curricula ondersteund, zodat persoonsgerichte zorgprofessionals opgeleid kunnen worden.


Spraakmakers, radio 1 | Stand.nl: We moeten ons voorbereiden op schaarste in de zorg. 5 augustus 2022

Interview | Nieuw netwerk geeft impuls aan persoonsgerichte dementiezorg op Caribische eilanden. ZonMw, 30 mei 2022Spraakmakers, radio 1 | Hugo Schalkwijk en Johan Lambregts over de rol van verpleegkundigen tijdens de aidsepidemie, mei 2022. Interview | Jouw huis is mijn huis, interview met Hugo Schalkwijk in Hello Gorgeous april 2022.

Webinar | Veranderende rol van zorgprofessionals in Webinar Gezondheidszorg en technologie. BrabantLeert met o.a. Teatske van der Zijpp, 24 maart 2022

Interview | 'Wij zijn het geheugen van de verpleegkunde’, interview met Hugo Schalkwijk in TvZ, februari 2022.

Podcast | Samenvatting conferentie 'Buiten de gebaande paden; durf jij?'. Op 27 januari vond de conferentie 'Buiten de gebaande paden; durf jij?' plaats. Over beroepstrots, rebels leiderschap en professionele autonomie. Wendelien Wouters ging in gesprek hierover met Pieterbas Lalleman, Elly Beunk en Caroline Smeets. Benieuwd naar wat we bespraken? Bekijk hieronder de samenvatting of luister hem als podcast op Spotify. 27 januari 2022

Interview | Hugo Schalkwijk over het geheugen van de verpleegkunde - TvZ (tvznext.nl)

Van Kleef Podcast 'Ik zorg buiten de lijntjes'. Aflevering 1 Pieterbas Lalleman over rebels leiderschap en zorgen buiten de lijntjes. 11 januari 2022.

Spraakmakers, radio 1. Pieterbas Lalleman over het ontbreken van aandacht voor verpleegkundigen in het coalitieakkoord. 14 december 2021

Nursing. Verpleegkundigen over regeerakkoord: 'Eén grote teleurstelling'. 16 december 2021.

Spraakmakers, Radio 1. Pieterbas Lalleman over de staking van medewerkers in academische ziekenhuizen. 26 oktober 2021.

Nieuwsuur, NOS. Coronacrisis geeft emancipatie verpleegkundigen een flinke impuls. 12 mei 2021.

Jouw Geschiedenis, Onze Zorg | Afl. 2 De verpleegkunde als vrouwenberoep? 30 juli 2021

Podcastserie rijnstate: nursing spodcast! RN2Blend. Oktober 2021De verpleegkundige van Morgen. Een leergeschiedenis over verpleegkundig werk en de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in Rijnstate

Podcastserie Isala: Uniform en Onderzoek. RN2Blend. Mei 2021

Onderzoek: meer autonomie verpleegkundigen verbetert zorg, Zorgvisie 17 februari 2021

Interview reeks door Hugo Schalkwijk. Influencers van toen en nu - Zainab Osman. Dag van de Verpleging V&VN 2021

Interview reeks door Hugo Schalkwijk. Influencers van toen en nu - Jos van Zaanen. Dag van de Verpleging V&VN 2021

Interview reeks door Hugo Schalkwijk. Influencers van toen en nu - Marieke Wouters-Vugts. Dag van de Verpleging V&VN 2021

Innovatie in de Zorg. Podcast met Eline de Kok over Rebels Verpleegkundig Leiderschap. 20 mei 2021.

EenVandaag, Radio 1. Interview over invloed van VAR tijdens COVID-19 crisis. Zorgmedewerkers willen meer inspraak en betere arbeidsvoorwaarden. 12 mei 2020.

Een coronafonds voor onze ‘coronawerkers’ heeft prioriteit, Volkskrant 20 maart 2020

Impressie digitale werkplaats zorgtechnologie, juli 2020

Podcast: Oude verhalen, nieuwe verbanden. Intorductie van het Historisch College door Pieterbas Lalleman en Hugo Schalkwijk. Oktober 2020

Hugo Schalkwijk verkozen tot jonge historicus van het jaar 2020. Oktober 2020.

Radio Steunkous, Verpleegkundig Leiderschap, Januari 2020, Amsterdam.

Zij-instromers in de zorg zijn nodig en kunnen het vak naar een hoger plan tillen. Interview Volkskrant, June 2018.

Van den Berg, F. VR helpt studenten bij voorbereiding op stressvolle beroepssituatie, ontmoeting met Pieter van Gorkom en Teatske van der Zijpp. Onderwijs en Gezondheidszorg, oktober 2018.

Presentaties

Van der Zijpp, T. Ondersteuning en zorg voor zelfstandig wonende ouderen door samenzorg (met technologie) in de sociale basis. Society College tbv kick off WSD, Fontys. 26 sept 2023.

Van der Zijpp, T., Zorgtechnologie door een persoonsgerichte bril, Curio Zorg en Welzijn, Breda, 20 juni 2023.

Schalkwijk, H., Verpleegkundigen en verzorgenden in opstand, Landelijk Actieplan Zeggenschap, 19 juni 2023.

Van der Zijpp, T. Case studies voor Innoveren met Verhalen over Technologie, BRUIS, 14 juni 2023.

Schalkwijk, H., Fuck Florence!, BRUIS Festival RN2Blend, 14 juni 2023.

Spits, J., Is het een roeping of een vak?, BRUIS Festival RN2Blend, 14 juni 2023.

Lalleman, P., Arets, D., Wernaart, B. & Van der Zijpp, T. Who Cares? Verpleegkundigen, technologie en de media, Netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging 2023 | ZonMw., 13 juni 2023.

Schalkwijk, H., Academische verpleging toen en nu, Alumnivereniging Verpleginswetenschap, 5 juni 2023.

Van der Zijpp, T. Lerend Innoveren met Verhalen over Technologie, V&VN, 5 juni 2023.

Schalkwijk, H., Iemand moet toch de po ronddelen?, LUMC, 2 juni 2023.

Spits, J., GGD Groningen, ‘Gemeentezusters’ in Groningen, 12 mei 2023.

Schalkwijk, H., Verzorgend leiderschap, van Nightingale tot nu, Zuidoostzorg, 11 mei 2023.

Schalkwijk, H., Van Krim tot Corona, verpleegkundig leiderschap in historisch perspectief. IJsselheem, 10 mei 2023.

Schalkwijk, H., Leiderschap en imago, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, 9 mei 2023.

Carola Lavrijsen, Sjoukje Hoornstra en Marianne Nieboer | Posterpresentatie over Project Monitoring voeding en vocht in het ziekenhuis. Maxima Medisch centrum, 30 maart 2023.

Schalkwijk, H., Het historisch belang van een goed imago, NU’91, 29 maart 2023.

Spits, J., Kan geschiedenis helpen bij het vormen en uitdragen van verpleegkundig leiderschap? Elkerliek, 15 maart 2023.

Schalkwijk, H., Van zuster tot zorgheld. Elkerliek, 13 maart 2023.

Lalleman, P. Leiderschap V&V+: over mijmeringen en boodschappenlijstje. Installatie VAR IJsselheem. Kampen. 7 maart 2023.

Schalkwijk, H., Verpleegkundig leiderschap in historisch perspectief. Christelijke Hogeschool Ede, 18 januari 2023.

Shaun Cardiff, Johan van Schijndel. Leiden om eerst te boeien & dan binden. Eindevent Interreg Vlanderen-Nederland project Blijf aan Z, Antwerpen 9 december 2022.

Teatske van der Zijpp, Hélène van den Nieuwenhoff , Christi Nierse & Demi Scheffer. Lerend Innoveren met Verhalen over Technologie. Studiedag FMG 7 nov 2022 & Bijeenkomst Innovatieambassadeurs 29 nov. 2022. Zorg Innovatie Platform & VVT Zuid-Oost Brabant.

Hugo Schalkwijk. Gastlezing Buitengasthuis, ‘Het historisch belang van het goed imago voor verpleegkundigen’, 18 november 2022.

Teatske van der Zijpp. Zorginnovatie. Presentatie tijdens regiocongres Zeeland / West Brabant door Verenso, “Niets is wat het lijkt”, Badhotel Renesse, 7 en 8 nov 2022.

Hugo Schalkwijk. Gastcollege VIAA Hogeschool, ‘Van Krim tot Corona: Verpleegkundige beroepsontwikkeling in Crisistijd’, 31 oktober 2022.

Hugo Schalkwijk. Gastlezing Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis, ’De roerige aanloop naar 50 jaar hbo-v in Nederland’, 29 oktober 2022.

Teatske van der Zijpp & Teade Punter. Robots in Care – from Task to relation. ICT in Practice, Eindhoven Strijp TQ. 21 Oktober 2022.

Marc van Bakel, Joost Marx, Smartglasses: meekijken op afstand, HGZO Congres 2022, 7 oktober 2022.

Jet Spits, Verpleegkundigen en verzorgenden in de frontlinie, toen nu en in de toekomst? Plenaire lezing Verenigingsdag V&VN, 11 oktober 2022

Shaun Cardiff, Pieterbas Lalleman, Veerle van Overloop, Leading the use of technology from a person-centered perspective, Panel discussion, EN22, 7 Oktober 2022.

Teatske van der Zijpp and Pieter van Gorkom, Virtual learning: Experience-focused education in critical and stressful situations, Oral presentation, EN22, 7 Oktober 2022.

Neil Cook, Stephanie Dunleavy , Shaun Cardiff, Famke van Lieshout et al., A Universal Curricular Framework for Person-Centred Education, Symposium, EN22, 7 Oktober 2022.

Deirdre O'Donnell, Brendan McCormack, Famke van Lieshout et al., Person-centredness in Healthcare Curricula | A curricular framework for person-centred healthcare education: philosophy, methods, future plans, Symposium, EN22, 7 Oktober 2022.

Michiel Hulsbergen en Renske Mol, Workshop Dialogue Trainer: ‘scenario’s bouwen en inzetten’. HGZO congres, 7 oktober 2022

Jessie van Wijk and Pieterbas Lalleman, Public Opinion Leadership in for Nurses and Nurse Leaders: from concept to practice, Oral presentation, EN22, 6 Oktober 2022.

Dieke Martini and Pieterbas Lalleman, A Learning History approach as a practical tool for change in Dutch nursing role differentiation, Oral presentation, EN22, 6 Oktober 2022.

Arjan Verhoeven and Pieterbas Lalleman, From gaming to conflicting: a relational leadership inquiry into nurse councils and hospital boards, Oral presentation, EN22, 6 Oktober 2022.

Eline de Kok, Rebel nurse leadership in the daily work of nurses, Oral presentation, EN22, 6 Oktober 2022.

Pieterbas Lalleman. Verpleegkundig Leiderschap: het echte werk. Verdiepingsessie. Amstelring. Oktober. Hoofddorp

Teatske van der Zijpp , Shaun Cardiff, Christi Nierse, Hélène van den Nieuwenhoff, Marianne Nieboer, Evaluating multi-stakeholder approach to technology in community care, E-poster, EN22, 5 Oktober 2022.

Jet Spits and Pieterbas Lalleman, District nurse roles and tasks in infectious disease control, then and now: what can we learn from it? Panel discussion, EN22, 5 Oktober 2022.

Shaun Cardiff, Famke van Lieshout, Esther van den Hende-Wijnands. Dutch perspective on Person-centredness in Healthcare Curricula: innovation & implementation. Closing conference Erasmus+ project Person-centred Healthcare Curriculum Framework, Edinburgh 20 september 2022

Shaun Cardiff, Famke van Lieshout. Het persoonsgericht opleiden van toekomstige professionals. Symposium lectorale redes voor Lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving, Eindhoven 8 september 2022.

Jet Spits, met Hugo Schalkwijk, Workshop lectorale rede Pieterbas Lalleman en Teatske van der Zijp, ‘Een levende geschiedenis van zorgtechnologie’, 8 september 2022.

Pieterbas Lalleman. 9th EfCCNa Congress 2022. Nursing leadership 'when the chips are down’: Fighting a two-front war (from Crimea to Corona). September. Utrecht.

Pieterbas Lalleman. Een tastbare geschiedenis maken we samen. Ambassadeurs Gehandicaptenzorg. V&VN en BPSW. September. Utrecht.

Pieterbas Lalleman. De verpleegkundig specialist: Staan op de schouders van reuzen. V&VN VS Strategie. September. Utrecht.

Pieterbas Lalleman. De verpleegkundige als toezichthouder: over toe-zien en jezelf in het spel zetten. Governance University. September. Zeist.|

Pieterbas Lalleman. Leiderschap in de wijk: een twee fronten oorlog? Over jezelf in het spel zetten en voorleven (en surfen). Verward in de Wijk. September. Amersfoort.

Pieterbas Lalleman. Catalyzing applied research in nursing. Our research is practical (and intellectual if you will). Sia Raak / HBO Raad. Danish Delegation Meeting. September. Den Haag.

Hugo Schalkwijk. Presentatie congres European Sociological Association ‘RN19’. ‘The history of different educational pathways into nursing in the Netherlands’, 30 augustus 2022.

Hugo Schalkwijk. Presentatie congres ‘EGOS 2022’, ‘Fifty years, five diplomas and one law: the history of differentiated nursing practice in the Netherlands’, 8 juli 2022.

Pieterbas Lalleman. Waarderend leren kijken naar taaie vraagstukken. Over drijfveren, ontsnappen, keuzes, voorleven, obstakels en valkuilen (in een case). Nieuw Verpleegkundig Leiderschap Leergang. Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Juli. Zeist.

Dutch Technology Festival Van 15 t/m 18 juni | Terugblik

Hugo Schalkwijk Workshop congres RN2Blend, ‘Verpleegkundigen op stoom’. Geschiedenis van gedifferentieerd verpleegkundig werk in Nederland. 14 juni 2022.

Pieterbas Lalleman. De ontsnapping van verpleegkundig leiderschap. Over verpleegkundig werk en onzekere zaken. MMC. Dag van de verpleging. Mei. Veldhoven.

Hugo Schalkwijk. Presentatie congres ‘Suicide and its prevention’, ‘The history of suicide prevention in nursing history collections’. 20 mei 2022.

Marc van Bakel, Joost Marx, Smartglasses: meekijken op afstand,3e Regionale Werkplaats Zorgtechnologie 2022,19 mei 2022

Van Gorkom, P. Inzet van 360°-video’s bij training ‘vitaal bedreigde patiënt’. Presentatie tijdens het Comenius Festival ‘'The rocky road to innovation in higher education', Nieuwegein, 12 mei 2022.

Hugo Schalkwijk. Lezing Haga Ziekenhuis t.b.v. Dag van de Verpleging, ‘Verpleegkundig leiderschap in crisistijd’. 12 mei 2022.

Van der Zijpp , T. & Wouters , E. “Zorgtechnologie tussen droom en daad”. Parkinsoncafé Valkenswaard, 28 april 2022.

Hugo Schalkwijk. Lezing Fontys Hogescholen, ‘Functiedifferentiatie: a never-ending (hi)story?’. 13 april 2022.

Van der Zijpp, T. “De bijdrage van het lectoraat Persoonsgerichtheid in en ouder wordende samenleving aan de regionale digitale transformatie”. Presentatie tijdens de Health Innovation School- Implementation (HIS-I), 5 april 2022.

Hugo Schalkwijk. Lezing ALV V&VN wijkverpleegkundigen, ‘Geschiedenis van de wijkverpleegkunde’. 24 maart 2022.

Van der Zijpp, T. “Veranderende rol van zorgprofessionals” in Webinar Gezondheidszorg en technologie. Brabant Leert. Provincie Noord Brabant, 24 maart 2022


Hugo Schalkwijk. College ambassadeurstraject wijkverpleegkundigen V&VN, ‘Rolontwikkeling wijkverpleegkundigen in Nederland’. 8 maart 2022.

Hugo Schalkwijk. Lezing History Health and Healing – The Dutch academic network for medical history – spring meeting, ‘Digital nursing history’. 7 maart 2022.

Hugo Schalkwijk. Online webinar Hart voor Zorg, ‘Geschiedenis van de verpleegkunde’. 8 februari 2022.

Hugo Schalkwijk. Gastlezing Erasmus Centrum voor zorgbestuur, module Nieuw Verpleegkundig Leiderschap: ‘Geschiedenis van verpleegkundig leiderschap’. 8 februari 2022.

Hugo Schalkwijk. Gastcollege geschiedenis Universiteit van Amsterdam. ‘Oral history in de verpleegkunde, casus Binnengasthuis’. 20 januari 2022.

Hugo Schalkwijk. College verplegingswetenschap UMC Utrecht, visievorming: ‘Verpleegkunde in crisistijd’. 14 januari 2022.

van Lieshout, F. boeklaunch/webinar | Livestream webinar actieonderzoek dd. 23 november 2021.

Van der Zijpp, T. Moderator online event Zorgconnect Noord- en Midden-Limburg, ‘Samen richting geven aan innovatie', Validering resultaten van interviews met cliënten, mantelzorgers en professionals. 8 november 2021.

Van der Zijpp, T. & Van Gorkom, P. Virtual Reality in het zorgonderwijs, Online Event door Virtual Reality Learning Lab, 24 maart 2021.Van der Zijpp, T. Panellid in event regionale werkplaats zorgtechnologie Brabant, ‘Samen doen, leren en ervaren!’, Effenaar, Eindhoven, 4 februari.

Rohaan, E. & Van der Zijpp, T. Presentatie en Workshop, ‘De toepassing van Virtual Reality bij het oefenen van vaardigheden in complexe sociale situaties’. Onderwijs Research dagen, 8 juli.

Van der Zijpp, T. Van Gorkom, P & Egberts, S. Presentatie en Workshop, ‘Innovaciones para cerrar la brecha entre la teoría y la práctica’, ‘Innovaties als brug tussen theorie en praktijk’, Digital Study Visit Colombia on Nursing in the Netherlands. 23-25 Juni.

Lalleman, P. Lezing Verpleegkundig Leiderschap in de Langdurige Zorg, Zorg in Oktober, 8 november, Hapert.

Lalleman, P. Lezing Nieuw Verpleegkundig Leiderschap, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, 15 oktober, Driebergen.

Lalleman, P. Lezing, Strategie en Leiderschap – Florence Nightingale Programma. Diak. Hotel Mitland, 7 September, Utrecht.

Lalleman, P. Lezing, Verpleegkundig Leiderschap, het Echte Werk. Congres Werken in de Zorg van De Rotterdamse Zorg, 16 september, Rotterdam

Lalleman, P. Lezing, Verpleegkundig Leiderschap voor Verspleegkundig Specialisten, Leergang Strategie voor Verpleegkundig Specialisten, V&VN, 30 september, Utrecht.

Lalleman, P. Lezing, Verpleegkundig Leiderschap en Trost in de langdurige zorg. Van Kleef Instituut, 30 september, Rotterdam.