Sprint naar content

Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving

Het lectoraat heeft als doel om actuele en weerbarstige vraagstukken rondom persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving in gezamenlijkheid te onderzoeken om tot realistische praktijkgerichte oplossingen te komen.

Over het lectoraat

Leiderschap en technologie staan centraal in ons onderzoek om transities in zorg-, leer en werkrelaties duurzaam te ondersteunen en te realiseren. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we hiervoor creatieve, historische en participatieve vormen in zetten. We hanteren een persoonsgericht perspectief waarbij relaties en meerstemmigheid centraal staan. “Leiderschap en technologie gaan voor ons over relaties, dicht bij patiënten, cliënten en aanverwanten en het werk van studenten, (zorg) professionals, managers, beleidmakers, ontwikkelaars en bestuurders”. In al onze projecten is de eigen regie en waardigheid van alle betrokkenen stevig verankerd waarbij ieder verhaal telt.

Placeholder for Fontys video
“Leiderschap en technologie gaan over relaties, dicht bij patiënten, cliënten en aanverwanten en het werk van studenten, (zorg) professionals, managers, beleidmakers, ontwikkelaars en bestuurders”


Lectoren

Lector Leiderschap

Foto van persoon

Dr. P.C.B. (Pieterbas) Lalleman

Lector Leiderschap in het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving

Pieterbas Lalleman is lector Leiderschap bij het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving. Hij is verpleegkundige met een voorliefde voor het werk van professionals in de zorg en in leiderschaps- en besturingsvraagstukken. Hij is verder als senior onderzoeker betrokken bij het landelijke RN2Blend onderzoeksprogramma naar gedifferentieerd werk van verpleegkundigen. Daarnaast werkt hij samen met verschillende promovendi aan studies op het gebied van verpleegkundig leiderschap. Ook is Lalleman visiting assistant professor bij de University of Alberta en werkt hij als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg en als toezichthouder in de zorg. Tot slot is Pieterbas Lalleman voorzitter van het Historisch College FNI bij beroepsvereniging V&VN en als docent verbonden aan het onderwijs.


Lector Technologie

Foto van persoon

Dr. T.J. (Teatske) van der Zijpp

Lector Technologie in het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving

Teatske van der Zijpp is lector Technologie bij het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving waar zij actief verbinding zoekt tussen onderzoek, onderwijs, beroepspraktijk en bedrijfsleven om de digitale transitie van zorg te ondersteunen vanuit een persoonsgerichte visie. Van der Zijpp is betrokken bij diverse projecten waarin zij onderzoekt hoe innovaties kunnen bijdragen aan betere zorg- en leerrelaties waarbij álle betrokkenen tot hun recht komen. Voorbeelden zijn het project Lerend Innoveren met Verhalen over Technologie en projecten naar innovaties in Leren met Virtual Reality of Smart Glasses. Teatske wil hierbij kennis ontwikkelen over zorgtechnologie in lokale zorgcontexten en dit regionaal delen met verschillende zorginstellingen met het oog op de transitie naar ánders werken in de zorg.


Kennisteam

Foto van persoon

D.K. (Dieke) Martini

Promovenda
Foto van persoon

H. (Hugo) Schalkwijk

Promovendus
Foto van persoon

Dr. S. (Shaun) Cardiff

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Dr. F.H.J. (Rick) van Loon

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

M.E (Marianne) Nieboer

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

P.J.L.M. (Pieter) van Gorkom

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

E. (Erik) van Roon

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

J.F. (Joost) Marx

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

M.J.H.M. (Marc) van Bakel

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Dr. C.J. (Christi) Nierse

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

P.J.W. (Paul) Verhees

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

drs. H.C.W. (Jet) Spits

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

F.J.A. (Fleur) Hendrickx

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

A. (Arjan) Verhoeven

Buitenpromovendus
Foto van persoon

H.J. (Herm) Kisjes

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

J. (Jessie) van Wijk

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Dr. A.C. (Camielle) Noordam

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Dr. Ir. A.A.G. (Anne-mie) Sponselee

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Dr. E.C. Eric Schoenmakers

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

M.J.H. (Monique) van Kasteren

Ambassadeur Persoonsgerichtheid
Foto van persoon

F.P.C. (Cis) Lijten

Ambassadeur Persoonsgerichtheid
Foto van persoon

R.C.H. (Rick) Boesten

Ambassadeur Persoonsgerichtheid
Foto van persoon

S. (Sjoukje) Hoornstra

Ambassadeur Persoonsgerichtheid
Foto van persoon

E.M. (Esther) van den Hende

Ambassadeur Persoonsgerichtheid
Foto van persoon

A. (Amy) Otto

Ambassadeur Persoonsgerichtheid

Foto van persoon

Drs. H.W.P. (Hélène) van den Nieuwenhoff

Docent-onderzoeker

Publicaties

Lalleman, P.C.B., Bierlaagh, D. (2023). Een jaar leiderschap. Onderwijs & Gezondheidszorg, 47(7), 8-9.

Lalleman, P.C.B.
(2023). Mens. Onderwijs & Gezondheidszorg, 47(6), 27.

Lalleman, P.C.B
. (2023). Trots. Onderwijs & Gezondheidszorg, 47(4), 27.

Lalleman, P.C.B.,
Otto A., Lavrijsen I., Lavrijsen, N., van Wijk, J., Boesten, R. (2023). Opinieleiderschap en mediarepresentatie. Bouwstenen voor onderzoek en onderwijs. Onderwijs & Gezondheidszorg, 47(6), 22-25.

Cardiff, S., Schijndel, J. (2023). (Op)Leiden om eerst te boeien en dan pas te binden. Onderwijs & Gezondheidszorg, 47(7), 18-21.

Lalleman, P.C.B.
(2023). De theorie van de verpleegkunde, naar haar aard en functie gedacht . Onderwijs & Gezondheidszorg, 47(5), 6

Martini, D
., Dijkstra, J. (2023). Verpleegkundig leiderschap gaat over bescheidenheid, moed en visie. Onderwijs & Gezondheidszorg, 47(4), 10-12.

Lalleman, P.C.B.
(2023). Proud to be a nurse? Verpleegkunde. 38(2), 4.

Lalleman, P.C.B.
(2023). De Ontsnapping van verpleegkundig leiderschap. Verpleegkunde. 38(1), 66-70.

Verhoeven, A., Marres, H., van de Loo, E., Lalleman, P.C.B. (2023). Board talk: How members of executive hospital boards influence the positioning of nursing in crisis through talkNursing Inquiry.

de Kok, E.,
Schoonhoven, L., Lalleman, P.C.B., Weggelaar, A. M. (2023). Understanding rebel nurse leadership‐as‐practice: Challenging and changing the status quo in hospitals. Nursing Inquiry, 30(4).

de Kok, E
., Janssen-Beentjes, K., Lalleman, P.C.B., Schoonhoven, L., Weggelaar, A. M. (2023). Nurse Leadership Development: A Qualitative Study of the Dutch Excellent Care Program. Journal of Nursing Management.

de Kok, E.,
Weggelaar-Jansen, A. M., Reede, C., Schoonhoven, L., Lalleman, P.C.B. (2023). Rebels leiderschap. TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 133(3), 46-47.

Verhoeven, A., Van de Loo, E., Marres, H., Lalleman, P.C.B. (2023). Knowing, relating and the absence of conflict: relational leadership processes between hospital boards and chairs of nurse councils. Leadership in Health Services, 36(2), 275-289.

Van Lieshout, F., Cardiff, S., Lijten, C., van den Broek, M., Boesten, R. (2023). Persoonsgerichtheid … geeft je vleugels. Verpleegkunde. 38(4), 9-12

Cardiff, S., Martin, J. S., & von Dach, C. (2023). Leadership: Das Fundament personzentrierter Entwicklungsprozesse. In Personzentrierte Pflegepraxis: Grundlagen für Praxisentwicklung, Forschung und Lehre (pp. 123-150). Hogrefe AG.

Spits, J., (2023). Strijdlustig tegen machtige structuren. V&VN Magazine 3-2023.

Spits, J. (2023). Lichtend voorbeeld. Onderwijs & Gezondheidszorg, 47 (04) p.7

Schalkwijk, H.
(2023a). Gewonde Franse soldaten verplegen. TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 133(2), 29–29.

Vrijens, M., Schalkwijk, H. (2023). Ouderenzorg: Vroeger was alles beter? Seniorenwijzer, 38.

Schalkwijk, H.
(2023b). Traditie van actievoeren. TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 133(4), 29–29.

Vrijens, M., Schalkwijk, H., Lalleman, P.C.B. (2023). Basis op orde voor gezond erfgoed. Verpleegkunde, Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen, 38(2), 10–13.

Spits, J., (2023). Aktiegroep Willem streed voor moderne opleiding. V&VN Magazine 2-2023 27.

Spits, J., (2023). Doortastend aan het werk in de frontlinie. V&VN Magazine 1-2023.

Kok, E de
. D., Weggelaar, A. M., Reede, C., Schoonhoven, L., Lalleman, P.C.B. (2023). Beyond transformational leadership in nursing: A qualitative study on rebel nurse leadership‐as‐practice. Nursing Inquiry, 30(2).

Martini, D., Noordegraaf, M., Schoonhoven, L., Lalleman, P.C.B., RN2Blend Consortium, Vermeulen, H., Miedema, N. (2023). Leadership moments: Understanding nurse clinician‐scientists' leadership as embedded sociohistorical practices. Nursing Inquiry. Nursing Inquiry, 30(4).

Versendaal, I. van, Schalkwijk, H. (2023). Call to Action: A History of Nurse Activism in the Netherlands. European Journal for Nursing History and Ethics, 5(1).

Lalleman, P.C.B
. (2023). Een nieuw narratief. TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap. 133 (05): 24-26.

Van Meijel, E., Brandsma, T. Anh Do, V. & Van der Zijpp, T. (2023). Digitale visite met ondersteuning van een slimme bril. ICT & Health, 4.

Lieshout, F
., Cardiff, S. (2023). Persoonsgericht opleiden van professionals in de gezondheidszorg. Onderwijs en Gezondheidszorg. 47 (juni), 18-21.

Averens, T., Cardiff, S., Franck, E., Van den Broek, K., Van den Eynden, A., Van de Veerdonck, W. (2023). Gezond en wel in de zorg? De Blijf aan Z pilotstudie. Verpleegkunde. 38(2), 5-9.

Cardiff, S
., Gershuni,O., Giesbergen-Brekelmans, A. (2023). How local, first-line nurse leaders can positively influence nurse intent to stay and retention: A realist review. Journal of Clinical Nursing, Advance online publication.

Van de Kerkhof, J., Van Roosmalen, K., Van de Looy, T. & Van der Zijpp, T.J. (2023). Impact Tinybot Tessa op zelfredzaamheid. ICT & Health, 1.

Van der Zijpp, T.J. (2023). Technologie, onze zorg. Verpleegkunde. 1, 61-64.
Van Kraaij, J., Lalleman, P.C.B., Walravens, A., Van Oostveen, C., RN2Blend Consortium, Vermeulen, H., Miedema, N. (2022). Differentiated nursing practice as a catalyst for transformations in nursing: A multiphase qualitative interview studyJournal of Advanced Nursing78(1), 165-175.

Spits, J.(2022). Kitty Verbeek (1919-2007): "Vrouw met een visie” in: V&VN Magazine.

van Wijk, M., Lalleman, P.C.B., Engel, J. (2022). Publieke-opinieleiderschap in de verpleegkundige praktijk: een Rogeriaanse conceptanalyse. Verpleegkunde.

van Wijk, M., Lalleman, P.C.B., Cummings, G.G., Engel, J. (2022). Public Opinion Leadership in Nursing Practice: A Rogerian Concept Analysis. Policy, Politics, & Nursing Practice. 23(1), 67-79.

Schalkwijk H
. Kanariepietjes. TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap. 2022;132(4):23-23.

Schalkwijk H
. (2022). Aanloop naar 50 jaar hbo-v. TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap. 132(6):31-32.

Versendaal I. van, Schalkwijk H. (2022). Call to Action: a History of Nurse Activism in the Netherlands. European Journal for Nursing History and Ethics. in press;1(4).

Cardiff, S. (2022). Moreel verpleegkundig leiderschap en persoonsgerichtheid. In: Cingel van der, M. (Eds) Moreel verpleegkundig leiderschap.

O’Donnell, D., Dickson, C., Phelan, A., Brown, D., Byrne, G., Cardiff, S., Cook, N., Dunleavy, S., Kmetec, S., McCormack, B. (2022). A mixed methods approach to the development of a Person-centred Curriculum Framework: surfacing person-centred principles and practices. International Practice Development Journal. Special Issue, 12 [3].

Van der Zijpp, T
.J., Cardiff, S., Nieboer, M., Nierse, C., Schepens, S., Van den Nieuwenhoff, H., Keizer, S. (2022). Successful healthcare technology requires person-centred relationships and contexts: case narratives on medication dispensing systems. International Practice Development Journal.

Van Gorkom, P., Van Velthooven, H., Van der Zijpp, T.J. (2022). Inzet van 360° video’s bij training ‘vitaal bedreigde patiënt’. Onderwijs en Gezondheidszorg.

Verhoeven, A., Van de Loo, E., Marres, H., Lalleman, P.C.B. (2022). Knowing, relating and the absence of conflict: relational leadership processes between hospital boards and chairs of nurse councils. Leadership in Health Services.

Lalleman, P.C.B. (2022). De ontsnapping van verpleegkundig leiderschap. Een ongewis avontuur over voorleven & jezelf in het spel zetten. Lectorale rede. Fontys Hogeschool. Eindhoven.

Zijpp, van der, T.J. (2022). Technologie, onze zorg. Lectorale rede. Fontys Hogeschool. Eindhoven.

de Kok, E.
, Weggelaar, A. M., Reede, C., Schoonhoven, L., Lalleman, P.C.B. (2022). Beyond transformational leadership in nursing: A qualitative study on rebel nurse leadership-as-practice. Nursing inquiry, e12525.

Webster, J., Sanders, K., Cardiff, S., & Manley, K. (2022). 'Guiding Lights for effective workplace cultures': enhancing the care environment for staff and patients in older people's care settings. Nursing Older People, 35(5).

Martini, D
., Kuijper, S., Schoonhoven, L., Lalleman, P.C.B. (2022). Verpleegkundig leiderschap: hoe doe je dat? TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 132(2), 23-25.

Stalpers, D., Schalkwijk, H., Wallenburg, I., Vermeulen, H. (2022). RN2Blend: zenden én meebewegen. TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap,132(2), 14-17.

Schalkwijk, H. (2022). Betrouwbaar en fatsoenlijk. TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap,132(2), 29-29.

Van der Zijpp, T.J. (2022). Virtueel leren: belevingsgericht onderwijs in kritieke en/of stressvolle situaties. Digitaal magazine Health. Center op Expertise Health, Fontys Hogescholen.

de Kok, E
., Weggelaar-Jansen, A., Lalleman, P.C.B. (2022). Rebels verpleegkundig leiderschap. TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap. 132, 50–51.

Felder, M., Kuijper, S., Lalleman, P.C.B., Bal, R., Wallenburg, I. (2022). The rise of the partisan nurse and the challenge of moving beyond an impasse in the (re)organization of Dutch nursing work. Journal of Professions and Organization.
Dongen, v. L., Cardiff, S., Kluijtmans, M., Schoonhoven, L., Hamers, J., Schuurmans, M., Hafsteinsdóttir, T. (2021). Developing leadership in postdoctoral nurses: A longitudinal mixed-methods study. Nursing outlook, 69(4), 550-564.

Lieshout van, F., Jacobs, G., Cardiff, S. (2021) Actieonderzoek: Principes en onderzoeksmethoden voor participatief veranderen. Assen: Koninklijke van Gorcum.

Middleton, R., Cardiff, S., Manley, K., Dewar, B. Chapter 12: Leadership Relationships. In: Manley, K., Wilson, V., Oye, C. (Red.) (2021). International Practice Development in Health and Social Care. Oxford: Wiley-Blackwell.

Sanders, K., Webster, J., Manley, K., Cardiff, S. (2021) Chapter 15: Recognising and Developing Effective Workplace Cultures Across Health and Social Care that are Also Good Places to Work. In: Manley, K., Wilson, V., Oye, C. (Red.). International Practice Development in Health and Social Care. Oxford: Wiley-Blackwell.

Van der Zijpp, T.J.
(2021). VR helpt zorgmedewerkers in kritieke situaties. ICT&health, no. 1

Wolbers, I., Lalleman, P. C. B., Schoonhoven, L., Bleijenberg, N. (2021). The Ambassador Project: Evaluating a Five-Year Nationwide Leadership Program to Bridge the gap Between Policy and District Nursing Practice. Policy, Politics, & Nursing Practice.

de Kok, E
., Lalleman, P.C.B., Weggelaar-Jansen, A., Schoonhoven, L. (2021). Rebels leiderschap: een meerjarig onderzoek naar verpleegkundig leiderschap onder de radar. Verpleegkunde. 36(3) 9-11.

Van Kraaij, J., Lalleman, P.C.B, Walravens, A., Van Oostveen, C., RN2Blend Consortium, Vermeulen, H., Miedema, N. (2021). Differentiated nursing practice as a catalyst for transformations in nursing: A multiphase qualitative interview study. Journal of Advanced Nursing, 78(1), 165-175.

Stalpers, D., Veenstra, M., Lalleman, P.C.B, Martini, D., Schoonhoven, L. (2021). Maken vele handen licht werk? Geleerde lessen uit de eerste COVID-19-golf over verpleegkundige teamsamenstellingen op de Intensive Care. Gedrag & Organisatie, 34(3).

de Kok, E
., Weggelaar‐Jansen, A. M., Schoonhoven, L., Lalleman, PC.B. (2021). A scoping review of rebel nurse leadership: Descriptions, competences and stimulating/hindering factors.Journal of Clinical Nursing. 30 (17-18). P. 2563-2583. https://doi.org/10.1111/jocn.15765

Schalkwijk, H
., Hoffmann, M., Parry, M. S., Roodbol, P., Pennock, H., Grob, B., Lalleman, P.C.B. (2021). Verpleegkundige interventies in een tastbaar verleden. Verpleegkunde, 36(1), 7-9.

Schalkwijk, H
., Lalleman, P.C.B. (2021). Van Krim tot Corona: verpleegkundige behandeling van besmettelijke ziekten in historisch perspectief. Impact Magazine, (1), 34-37.

Martini, D.
, Schalkwijk, H., Smid, G.A.C., Lalleman, P.C.B. (2021). De Verpleegkundige van Morgen; Een leergeschiedenis over verpleegkundig werk en de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in Rijnstate. RN2Blend, Utrecht

Martini, D
., Schalkwijk, H., Smid, G.A.C., Schoonhoven, L., Lalleman, P.C.B. (2021). Uniform en Onderzoek: Een leergeschiedenis over de gecombineerde functie van de verpleegkundig onderzoeker in Isala RN2Blend, Utrecht

Schalkwijk, H.
, Smid, G., Martini, D., Lalleman, P.C.B. (2021). Learning histories. In Eskens, A & Oostveen C. (Red.), Onderzoek langs de meetlat: onderzoekdesigns voor verpleegkundigen. BSL, Houten

Lalleman, P.C.B
., Wolbers I., Engel, J., (2021). Realist Evaluation. In Eskens, A. & Oostveen C. (Red.), Onderzoek langs de meetlat: onderzoekdesigns voor verpleegkundigen. BSL, Houten.

Schalkwijk, H
. (2021). Wettelijke erkenning? Werkelijke erkenning! TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap. 131(2), 35–35.
Wilson, V., Dewing, J., Cardiff, S., Mekki, T. E., Øye, C., McCance, T. (2020). A person-centred observational tool: Devising the Workplace Culture Critical Analysis Tool®. International Practice Development Journal, 10(1)[3].

Cardiff, S.
, Sanders, K., Webster, J., Manley, K. (2020). Guiding lights for effective workplace cultures that are also good places to work. International Practice Development Journal, 10(2)[2].

Phelan, A., McCormack, B., Dewing, J., Brown, D., Cardiff, S., Cook, N., Dickson, C., Kmetec, S., Lorber, M., Magowan, R., McCance, T., Skovdahl, K., Štiglic, G., van Lieshout, F. (2020). Review of developments in person-centred healthcare. International Practice Development Journal,10 (Special Issue) [3]

Dickson, C., van Lieshout, F., Kmetec, S., McCormack, B., Skovdahl, K., Phelan, A., Cook, N., Cardiff, S., Brown, D., Lorber, M., Magowan, R., McCance, T., Dewing, J., Štiglic, G., (2020). Developing philosophical and pedagogical principles for a pan-European person-centred curriculum framework. International Practice Development Journal,10 (Special Issue) [4].

Van Lieshout, F., Jacobs, G., Cardiff, S. (2020). Actieonderzoek in leefstijlonderzoek is geen sinecure. Repliek op Kromme et al.: ‘Samen veranderen is samen leren’, een participatief actieonderzoek. KWALON, 25(3): 29-33.

Eldh, A.C, Rycroft-Malone, J., Van der Zijpp, T.J., McMullan, C., Hawkes, C. (2020). Using Nonparticipant Observation as a Method to Understand Implementation. Context in Evidence-Based Practice. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 17:3, 185–192.

Wouters, E., Van der Zijpp T.J. (2020). Virtual Reality als ondersteunende technologie voor mensen met dementie. In: Nieuwe Technologieën in het sociaal domein, zorg en welzijn. Sociaal Web. http://magazines.sociaalweb.nl/nieuwe-technologieen-in-het-sociaal-domein-zorg-en-welzijn.

Lalleman, P.C.B, Yocarini, X., Boers, M., Verhoeven, A. (2020). Invloed VAR op zorgbeleid. TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap,130(1), 30-33.

Schalkwijk, H
., Smid, G., Martini, D., Lalleman, P.C.B. (2020). Learning histories. TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 130(4), 56-57.

Martini, D
., Schoonhoven, L., Lalleman, P.C.B. (2020). Schaduwen. TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 130(4), 56-57.

Schalkwijk, H
., Lalleman P.C.B. (2020). Van Krim tot Corona: verpleegkundige behandeling van besmettelijke ziekten in historisch perspectief. In Scholten, A., & van Gulik, T. (Eds.) .Besmet!: Angst voor de onzichtbare vijand. Amsterdam University Press.

Lalleman P.C.B
. (2020). Van Krim tot corona: verpleegkundig leiderschap in tijden van crisis. Nederlands Vlaams Wetenschappelijke Tijdschrift Verpleegkunde, 35 nr. 2, pp 4-7

Lalleman, P.C.B.
(2020). Zorgverleners hebben recht op een Coronafonds. Nursing (gastblog)

Lalleman, P.C.B
. (2020). Baas in eigen baan. Nursing (gastblog)

Lalleman P.C.B.
, Stalpers D, Goossens L, Oostveen C, Bal R, Vermeulen H, Schoonhoven L, Wallenbrug I. (2020). RN2Blend: meerjarig onderzoek naar gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. Verpleegkunde. 35 nr. 1, pp 4-6

Parry, M. S., Schalkwijk, H. (2020). Lost Objects and Missing Histories. In J. G. Adair & A. K. Levin (Red.), Museums, Sexuality, and Gender Activism (1ste dr., pp. 113–125). Routledge.

Schalkwijk, H
. (2020a). Pionier statistiek. TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 130(2), 16–17.

Schalkwijk, H.
(2020b). Terugblik aidstijdperk 1981-1996. TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 130(2), 18–20.

Schalkwijk, H.
(2020c). Vervang zeeheld door zorgheld. TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 130(4), 29–29.

Schalkwijk, H
. (2020d). Leren van het verleden. TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 130(6), 35–35.

Phelan, A., McCormack, B., Dewing, J., Brown, D., Cardiff, S., Cook, N., Dickson, C., Kmetec, S., Lorber, M., Magowan, R., McCance, T., Skovdahl, K., Štiglic, G., van Lieshout, F. (2020). Review of developments in person-centred healthcare. International Practice Development Journal, 10 (Special Issue) [3]

Dickson, C., van Lieshout, F., Kmetec, S., McCormack, B., Skovdahl, K., Phelan, A., Cook, N., Cardiff, S., Brown, D., Lorber, M., Magowan, R., McCance, T., Dewing, J., Štiglic, G., (2020). Developing philosophical and pedagogical principles for a pan-European person-centred curriculum framework. International Practice Development Journal, 10 (Special Issue) [4].

Brand, S., Van der Zijpp, T.J., Leijtens, J., Schuurmans, S., Chakrouni, J., Van der Sanden, N. (2019). Onderwijs in morele sensitiviteit bij technologie in zorg. Tijdschrift voor gezondheidszorg en ethiek.

Van der Zijpp, T.J
., Hamers-Janssen, M., Kisjes, H., Leijtens, J., Van Ham, M., Sponselee, A-M.(2019). Veranderende zorgrelaties bij het gebruik van beeldschermzorg: kennissynthese. Verpleegkunde, Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen , 1, 6-13.

Lalleman, P.C.B., Engel, J., Wolbers, I. (2019). Realist Evaluation. TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap,129(3), 56-57.
Cardiff, S., McCormack, B., McCance, T. (2018). Person-centred leadership: A relational approach to leadership derived through action research.Journal of Clinical Nursing.

Cardiff, S.
, Mulder, S., Poldervaart, M., Betrams-van Lieshout, M., Van Vliet, C. (2018). Gedeelde besluitvorming in de dagelijkse zorg. Verpleegkunde in Praktijk en Wetenschap, 128 (6), 40-43.

Jacobs, G., Cardiff, C., Van Lieshout, F. (2018). Actieonderzoek: de praktijk centraal! TVZ Verpleegkunde in Praktijk en Wetenschap, 128 (4), 56-7.

Rycroft-Malone, J., Seers, K., Eldh, A., Cox, K., Crichton, N., Harvey, G., Van der Zijpp. T., Wallin, W.A. (2018). Realist process evaluation within the Facilitating Implementation of Research Evidence (FIRE) cluster randomised controlled international trial: an exemplar. Implementation Science, 13, 138.

Seers, K., Rycroft-Malone, J., Cox, K., Crichton, N., Edwards, R. T., Eldh, A. C., Wallin, W.A. (2018). Facilitating Implementation of Research Evidence (FIRE): an international cluster randomised controlled trial to evaluate two models of facilitation informed by the Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS) framework. Implementation Science, 13, 1-11.

Theologidis, C., Van der Zijpp, T.J., Siebers, Y., Oud, J. (2018). Wondzorg op afstand ‘Op afstand wat kan, dichtbij wat moet'. WCS Nieuws, jaargang 34, nummer 4.

Van den Berg, F. (2018). VR helpt studenten bij voorbereiding op stressvolle beroepssituatie, ontmoeting met Pieter van Gorkom en Teatske van der Zijpp. Onderwijs en Gezondheidszorg.

Van der Zijpp, T.J
., Sturm, J., Jacobs, G., Wouters, E. (2018). Virtual Reality als leermiddel bij stresssituaties in de zorg. OnderwijsInnovatie.

Van der Zijpp, T.J.
, Sturm, J., Van Rooijen, S. (2018). Meer dan verbondenheid met thuis: De waarde van virtual reality in de zorg. TVZ Verpleegkunde in Praktijk en Wetenschap, 128 (2), 44-47.

Wolbers, I., Lalleman, P.C.B., Bleijenberg, N. (2018). Nieuwe Leiders in de wijk. Utrecht: Hogeschool Utrecht, Lectoraat Chronisch Zieken.

Lalleman, P..C.B.,
(2018). Leiderschap opnieuw ontdekt: Verpleegkundig managers in het ziekenhuis.,128(1), 51-53.
De Pijper, R., Cardiff, S. (2017). Verdraaid goed leren: Van onderwijzen naar persoonsgericht faciliteren van leren. Onderwijs en Gezondheidszorg, 41(1), 25-28.

Eide, T., Cardiff, S., (2017). Leadership Research – A Person-Centred Agenda. In B. McCormack, T. Eide, K. Skovdahl, H. Eide, H. Kapstad, S. van Dulmen. Person-Centred Healthcare Research.

Jacobs, G., Van der Zijpp, T.J., Van Lieshout, F., Van Dulmen, S. (2017). Research into person-centred healthcare technology: a plea for considering humanization dimensions. In: McCormack et al., S. Person-Centred Healthcare Research. Oxford: Wiley-Blackwell.

Titchen, A., Cardiff, S., Biong, S. (2017). The knowing and being of person-centred research practice across worldviews: An epistemological and ontological framework.In B. McCormack, T. Eide, K. Skovdahl, H. Eide, H. Kapstad, S. van Dulmen. Person-Centred Healthcare Research.

Van Lieshout, F., Jacobs, G., Cardiff, S. (2017). Actieonderzoek: Principes voor verandering in zorg en welzijn.Assen: Koninklijke van Gorcum.

Wouters, E., Van der Zijpp, T.J., Nieboer, M. (2017). (B)eHealth, Technologie voor een gezonde toekomst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Lalleman, P.C.B., Smid G.A.C, Dikken J, Lagerwey M.D, Schuurmans M.J. (2017). Nurse Middle Managers contributions to patient-centred care: A ‘Managerial Work’ Analysis. Nursing inquiry. 24(4), e12193.

Lalleman, P.C.B.
, Smid, G.A.C, Bouma, J, Rasiah, J, Schuurmans, M.J. (2017). Peer-to-peer shadowing as a technique for the development of nurse middle management clinical leadership,. Leadership in Health Services. 30 (4), pp. 475-490.

Vermeulen, H., Hollema, G., Huis, A., Ista, E., Lalleman P.C.B. (2017). Verpleegkundig Leiderschap. BSL. Houten.

Lalleman, P. C. B
. (2017). Leadership as blended care: on daily work and habitus of nurse middle managers in hospitals. Utrecht University.

van Beers, A., Neely, D., Lalleman, P.C.B., & van Enk, R. (2017). " Een ziekenhuis kan toch niet zonder verpleegkundig directeur?": het Amerikaanse voorbeeld Bronson Methodist Hospital, Kalamazoo. V&VN magazine,12(1), 8-8.

Jacobs, G., Zijpp, T.J. van der, Lieshout, F. van, & Dulmen, S. (2017). Chapter 6: Research into person-centred healthcare technology: a plea for considering humanization dimensions. In B. McCormack, T. Eide, K. Skovdal, H. Eide, H. Kapstad, & S. van Dulmen (Eds.), Person-Centred Healthcare Research – ‘The Person in Question’. The Person-Centred Research Handbook. Wiley Blackwell.
Cardiff, S. (2016). Person-centred nursing leadership.B. McCormack, T. McCance, Person-Centred Practice in Nursing and Healthcare: Theory and Practice (2nd Edition).

Eld, A.C., Van der Zijpp, T.J., McMullan, C., McCormack, B., Seers, K. & Rycroft, J. (2016). ‘I have the world’s best job’- staff experience of the advantages of caring for older people. Scandinavion Journal of Caring Sciences, 30, 365-373.

Lalleman, P.C.B.
, Cardiff, S. (2016). Veel animo voor een landelijke minor Verpleegkundig Leiderschap. Verpleegkunde, 31(2), 4-6.

McCormack, B., Borg, M., Cardiff, S., Dewing, J., Jacobs, G., Titchen, A., Wilson, V. (2016). A Kaleidoscope of Hope. Exploring Experiences of Hope Among Service Users and Informal Carers in Health Care Contexts. Journal of Holistic Nursing. 35(3): 247–258

Van der Zijpp, T.J.
, Niessen, T., Catrine Eldh, A., Hawkes, C., McMullan, C., Mockford, C., Seers, K.A. (2016). A bridge over turbulent waters: illustrating the interaction between managerial leaders and facilitators when implementing evidence. Worldviews on EvidenceBased Nursing, 13 (10), 25-31.

Lalleman P.C.B
., Smid G.A.C, Lagerwey M.D, Shortridge-Baggett L.M., Schuurmans M.J. (2016). Curbing the urge to care: A Bourdieusian analysis of the effect of the caring disposition on nurse middle managers’ clinical leadership in patient safety practices. International Journal Nursing Studies. 63. 179-188.

Smid, G., Lalleman, P.C.B. (2016). Leiderschap: emergent en ingebed, toelichting bij Larsson en Lundholm. Management & Organization [Leadership, emergent and embedded: an introduction to Larsson and Lundholm]
McCormack, B., Borg, M., Cardiff, S., Dewing, J., Jacobs, G. & N. Janes (2015). Person-centredness – The ‘State’ of the Art. International Practice Development Journal, 5, Special Issue on Person-centredness, Article.

Van Lieshout, F. & Cardiff, S. (2015). Reflections on being and becoming a person-centred facilitator. International Practice Development Journal 5 (Suppl) [4].

Lalleman, P. C. B
., Smid, G. A. C., Lagerwey, M. D., Oldenhof, L., Schuurmans, M. J. (2015). Nurse Middle Managers' Dispositions of Habitus. Advances in Nursing Science,38(3), E1-E16.

Lalleman, P.C.B
., Dikken, J., (2015), Invloed van VAR op zorgbeleid, TvZ, (2), 44.

McCormack, B., Borg, M., Cardiff, S., Dewing, J., Jacobs, G., Janes, N., Karlsson, B., McCance, T., Mekki, T. E., Porock, D., van Lieshout, F., Wilson, V. (2015). Person-centredness: the 'state' of the art. International Practice Development Journal (IPDJ), 5(Suppl) [1].
Van der Zijpp, T.J., Lieshout, F., Frost, D. (2011). Challenging and Supporting Advanced Practice Nurse students in the Netherlands to use active, creative and participative methods in their facilitation of learning. International Practice Development Journal, 1.

Van der Zijpp, T.J.
, e.a. (2009). MANP Fontys/Avans: Excelleren is te leren! Nederlands Tijdschrift voor Nurse Practitioners.

Van der Zijpp, T.J.
, & Dewing, J. (2009). A case study of learning to become a PD facilitator: "Climbing the tree ". Practice Development in Health Care.

Van der Zijpp, T.J.
(1996). Het trainen van kaartvaardigheden. De effecten van inhoudelijke differentiatie en strategische hulp op het verwerven van kaartvaardigheden door leerlingen in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. (PhD). Centrum voor Educatieve Geografie, Vrije Universiteit Amsterdam.

Media

Spraakmakers, Radio 1. Zorgopleidingen moet gratis worden, 22 augustus 2023.

Publieke Tribune, NPO Radio 1, Veranderende rol van de verpleegkundige, 10 juni 2023.

Animatie van project | MKB project VR. Maart 2023

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Column | Onderwijs & Gezondheidszorg. Elk Verhaal telt. Pieterbas Lalleman.

Interview | Onderwijs & Gezondheidszorg. Aan de slag met verpleegkundig leiderschap. Pieterbas Lalleman en Désirée Bierlaagh.

Webinar | Invloed van jouw leidinggevende op zeggenschap. Actieplan Zeggenschap. Pieterbas Lalleman. Zie terugblik onderaan deze pagina

Wervingsfilm | project Lerend Innoveren met Verhalen over Technologie. Januari 2023

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Podcast | De verpleegkundige als directeur – over verlangen, veranderen en vergezichten. RN2Blend-onderzoekers Dieke Martini, Pieterbas Lalleman en Jet Spits onderzochten het werk en de betekenis van de verpleegkundig directeuren in het Radboudumc.

In mei en juni 2022 zijn in het kader van een internationaal Erasmus+ project collega’s van Fontys Mens & Gezondheid in Edinburgh. Het doel van deze trainingen was om hen bekend te maken met een ontwikkeld raamwerk. Hiermee wordt het vormgeven van curricula ondersteund, zodat persoonsgerichte zorgprofessionals opgeleid kunnen worden.


Spraakmakers, radio 1 | Stand.nl: We moeten ons voorbereiden op schaarste in de zorg. 5 augustus 2022

Interview | Nieuw netwerk geeft impuls aan persoonsgerichte dementiezorg op Caribische eilanden. ZonMw, 30 mei 2022

Spraakmakers, radio 1 | Hugo Schalkwijk en Johan Lambregts over de rol van verpleegkundigen tijdens de aidsepidemie, mei 2022.

Interview | Jouw huis is mijn huis, interview met Hugo Schalkwijk in Hello Gorgeous april 2022.

Webinar | Veranderende rol van zorgprofessionals in Webinar Gezondheidszorg en technologie. BrabantLeert met o.a. Teatske van der Zijpp, 24 maart 2022

Interview | 'Wij zijn het geheugen van de verpleegkunde’, interview met Hugo Schalkwijk in TvZ, februari 2022.

Podcast | Samenvatting conferentie 'Buiten de gebaande paden; durf jij?'
Op 27 januari vond de conferentie 'Buiten de gebaande paden; durf jij?' plaats. Over beroepstrots, rebels leiderschap en professionele autonomie. Wendelien Wouters ging in gesprek hierover met Pieterbas Lalleman, Elly Beunk en Caroline Smeets. Benieuwd naar wat we bespraken? Bekijk hieronder de samenvatting of luister hem als podcast op Spotify. 27 januari 2022


Interview | Hugo Schalkwijk over het geheugen van de verpleegkunde - TvZ (tvznext.nl)

Van Kleef Podcast 'Ik zorg buiten de lijntjes'. Aflevering 1 Pieterbas Lalleman over rebels leiderschap en zorgen buiten de lijntjes. 11 januari 2022.

Spraakmakers, radio 1. Pieterbas Lalleman over het ontbreken van aandacht voor verpleegkundigen in het coalitieakkoord. 14 december 2021

Nursing. Verpleegkundigen over regeerakkoord: 'Eén grote teleurstelling'. 16 december 2021.

Spraakmakers, Radio 1. Pieterbas Lalleman over de staking van medewerkers in academische ziekenhuizen. 26 oktober 2021.

Nieuwsuur, NOS. Coronacrisis geeft emancipatie verpleegkundigen een flinke impuls. 12 mei 2021.


Jouw Geschiedenis, Onze Zorg | Afl. 2 De verpleegkunde als vrouwenberoep? 30 juli 2021

Podcastserie rijnstate: nursing spodcast! RN2Blend. Oktober 2021. De verpleegkundige van Morgen. Een leergeschiedenis over verpleegkundig werk en de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in Rijnstate.

Podcastserie Isala: Uniform en Onderzoek. RN2Blend. Mei 2021

Onderzoek: meer autonomie verpleegkundigen verbetert zorg, Zorgvisie 17 februari 2021

Interview reeks door Hugo Schalkwijk. Influencers van toen en nu - Zainab Osman. Dag van de Verpleging V&VN 2021

Interview reeks door Hugo Schalkwijk. Influencers van toen en nu - Jos van Zaanen. Dag van de Verpleging V&VN 2021

Interview reeks door Hugo Schalkwijk. Influencers van toen en nu - Marieke Wouters-Vugts. Dag van de Verpleging V&VN 2021

Innovatie in de Zorg. Podcast met Eline de Kok over Rebels Verpleegkundig Leiderschap. 20 mei 2021.

EenVandaag, Radio 1. Interview over invloed van VAR tijdens COVID-19 crisis. Zorgmedewerkers willen meer inspraak en betere arbeidsvoorwaarden. 12 mei 2020.

Een coronafonds voor onze ‘coronawerkers’ heeft prioriteit, Volkskrant 20 maart 2020

Impressie digitale werkplaats zorgtechnologie, juli 2020

Podcast: Oude verhalen, nieuwe verbanden. Introductie van het Historisch College door Pieterbas Lalleman en Hugo Schalkwijk. Oktober 2020

Hugo Schalkwijk verkozen tot jonge historicus van het jaar 2020. Oktober 2020.

Radio Steunkous, Verpleegkundig Leiderschap, Januari 2020, Amsterdam.

Zij-instromers in de zorg zijn nodig en kunnen het vak naar een hoger plan tillen. Interview Volkskrant. Juni 2018.

Van den Berg, F. VR helpt studenten bij voorbereiding op stressvolle beroepssituatie, ontmoeting met Pieter van Gorkom en Teatske van der Zijpp. Onderwijs en Gezondheidszorg, oktober 2018.

Presentaties

Nieboer, M., (2023). Midterm symposium op 19 september. Project Monitoring Voeding en Vocht.

Van der Zijpp, T. & Cardiff. S. (2023, 24, 11). One for all, all for one: constructing case narratives with multiple voices [Workshop]. Eapril, Belfast.

Van der Zijpp, T. (2023, 23, 10). Pecha Kucha, Lerend Innoveren met Verhalen over Technologie [Presentatie]. Embassy of Health, Dutch Design Week

Van der Zijpp, T. (2023, 10, 12). Technologie, hoe persoonsgericht is het?. Fontys, Talent for Health.

Van der Zijpp, T. (2023, 10, 5). Technologie, hoe persoonsgericht is het?. Wijkverpleging.org.

Van der Zijpp, T. (2023, 26, 9). Ondersteuning en zorg voor zelfstandig wonende ouderen door samenzorg (met technologie) in de sociale basis. Society College tbv kick off WSD

Van der Zijpp, T. (2023, 20, 6). Zorgtechnologie door een persoonsgerichte bril., Curio Zorg en Welzijn, Breda

Schalkwijk, H. (2023, 19, 6). Verpleegkundigen en verzorgenden in opstand [Presentatie], Landelijk Actieplan Zeggenschap.

Van der Zijpp, T. (2023, 14, 6). Case studies voor Innoveren met Verhalen over Technologie, BRUIS.

Schalkwijk, H. (2023, 14, 6), Fuck Florence!, BRUIS Festival RN2Blend.

Spits, J. (2023, 14, 6). Is het een roeping of een vak?, BRUIS Festival RN2Blend

Lalleman, P., Arets, D., Wernaart, B. & Van der Zijpp. (2023, 13, 6). T. Who Cares? Verpleegkundigen, technologie en de media, Netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging 2023 | ZonMw.

Schalkwijk, H. (2023, 5, 6). Academische verpleging toen en nu, Alumnivereniging Verpleginswetenschap.

Van der Zijpp, T. (2023, 5, 6). Lerend Innoveren met Verhalen over Technologie, V&VN.

Schalkwijk, H.(2023, 2, 6). Iemand moet toch de po ronddelen?, LUMC.

Spits, J. (2023, 12, 5), GGD Groningen, ‘Gemeentezusters’ in Groningen.

Schalkwijk, H.(2023, 11, 5). Verzorgend leiderschap, van Nightingale tot nu, Zuidoostzorg.

Schalkwijk, H. (2023, 15, 5) Van Krim tot Corona, verpleegkundig leiderschap in historisch perspectief. IJsselheem.

Schalkwijk, H. (2023, 9, 5) Leiderschap en imago, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Lavrijsen, C., Hoornstra, S., & Nieboer, M. (2023, 30, 3). Posterpresentatie over Project Monitoring voeding en vocht in het ziekenhuis. Maxima Medisch Centrum.

Schalkwijk, H. (2023, 29, 3) Het historisch belang van een goed imago, NU’91.

Spits, J. (2023, 15, 3). Kan geschiedenis helpen bij het vormen en uitdragen van verpleegkundig leiderschap? Elkerliek.

Schalkwijk, H. (2023, 13, 3). Van zuster tot zorgheld. Elkerliek.

Lalleman, P. (2023, 7, 3). Leiderschap V&V+: over mijmeringen en boodschappenlijstje. Installatie VAR IJsselheem, Kampen.

Schalkwijk, H. (2023, 18, 1). Verpleegkundig leiderschap in historisch perspectief. Christelijke Hogeschool Ede.

Shaun Cardiff, Johan van Schijndel. Leiden om eerst te boeien & dan binden. Eindevent Interreg Vlanderen-Nederland project Blijf aan Z, Antwerpen 9 december 2022.

Teatske van der Zijpp, Hélène van den Nieuwenhoff , Christi Nierse & Demi Scheffer. Lerend Innoveren met Verhalen over Technologie. Studiedag FMG 7 nov 2022 & Bijeenkomst Innovatieambassadeurs 29 nov. 2022. Zorg Innovatie Platform & VVT Zuid-Oost Brabant.

Hugo Schalkwijk. Gastlezing Buitengasthuis, ‘Het historisch belang van het goed imago voor verpleegkundigen’, 18 november 2022.

Teatske van der Zijpp. Zorginnovatie. Presentatie tijdens regiocongres Zeeland / West Brabant door Verenso, “Niets is wat het lijkt”, Badhotel Renesse, 7 en 8 nov 2022.

Hugo Schalkwijk. Gastcollege VIAA Hogeschool, ‘Van Krim tot Corona: Verpleegkundige beroepsontwikkeling in Crisistijd’, 31 oktober 2022.

Hugo Schalkwijk. Gastlezing Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis, ’De roerige aanloop naar 50 jaar hbo-v in Nederland’, 29 oktober 2022.

Teatske van der Zijpp & Teade Punter. Robots in Care – from Task to relation. ICT in Practice, Eindhoven Strijp TQ. 21 Oktober 2022.

Marc van Bakel, Joost Marx, Smartglasses: meekijken op afstand, HGZO Congres 2022, 7 oktober 2022.

Jet Spits, Verpleegkundigen en verzorgenden in de frontlinie, toen nu en in de toekomst? Plenaire lezing Verenigingsdag V&VN, 11 oktober 2022

Shaun Cardiff, Pieterbas Lalleman, Veerle van Overloop, Leading the use of technology from a person-centered perspective, Panel discussion, EN22, 7 Oktober 2022.

Teatske van der Zijpp en Pieter van Gorkom, Virtual learning: Experience-focused education in critical and stressful situations, Oral presentation, EN22, 7 Oktober 2022.

Neil Cook, Stephanie Dunleavy , Shaun Cardiff, Famke van Lieshout et al., A Universal Curricular Framework for Person-Centred Education, Symposium, EN22, 7 Oktober 2022.

Deirdre O'Donnell, Brendan McCormack, Famke van Lieshout et al., Person-centredness in Healthcare Curricula | A curricular framework for person-centred healthcare education: philosophy, methods, future plans, Symposium, EN22, 7 Oktober 2022.

Michiel Hulsbergen en Renske Mol, Workshop Dialogue Trainer: ‘scenario’s bouwen en inzetten’. HGZO congres, 7 oktober 2022

Jessie van Wijk and Pieterbas Lalleman, Public Opinion Leadership in for Nurses and Nurse Leaders: from concept to practice, Oral presentation, EN22, 6 Oktober 2022.

Dieke Martini and Pieterbas Lalleman, A Learning History approach as a practical tool for change in Dutch nursing role differentiation, Oral presentation, EN22, 6 Oktober 2022.

Arjan Verhoeven and Pieterbas Lalleman, From gaming to conflicting: a relational leadership inquiry into nurse councils and hospital boards, Oral presentation, EN22, 6 Oktober 2022.

Eline de Kok, Rebel nurse leadership in the daily work of nurses, Oral presentation, EN22, 6 Oktober 2022.

Pieterbas Lalleman. Verpleegkundig Leiderschap: het echte werk. Verdiepingsessie. Amstelring. Oktober. Hoofddorp

Teatske van der Zijpp , Shaun Cardiff, Christi Nierse, Hélène van den Nieuwenhoff, Marianne Nieboer, Evaluating multi-stakeholder approach to technology in community care, E-poster, EN22, 5 Oktober 2022.

Jet Spits and Pieterbas Lalleman, District nurse roles and tasks in infectious disease control, then and now: what can we learn from it? Panel discussion, EN22, 5 Oktober 2022.

Shaun Cardiff, Famke van Lieshout, Esther van den Hende-Wijnands. Dutch perspective on Person-centredness in Healthcare Curricula: innovation & implementation. Closing conference Erasmus+ project Person-centred Healthcare Curriculum Framework, Edinburgh 20 september 2022

Lectorale redes | Op september 2022 hielden en Teatske van der Zijpp en Pieterbas Lalleman hun lectorale redes “Technologie, onze zorg” en “De ontsnapping van verpleegkundig leiderschap”.
Bekijk hier de terugblik en de redes


Shaun Cardiff, Famke van Lieshout. Het persoonsgericht opleiden van toekomstige professionals. Symposium lectorale redes voor Lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving, Eindhoven 8 september 2022.

Jet Spits, met Hugo Schalkwijk, Workshop lectorale rede Pieterbas Lalleman en Teatske van der Zijp, ‘Een levende geschiedenis van zorgtechnologie’, 8 september 2022.

Pieterbas Lalleman. 9th EfCCNa Congress 2022. Nursing leadership 'when the chips are down’: Fighting a two-front war (from Crimea to Corona). September. Utrecht.

Pieterbas Lalleman. Een tastbare geschiedenis maken we samen. Ambassadeurs Gehandicaptenzorg. V&VN en BPSW. September. Utrecht.

Pieterbas Lalleman. De verpleegkundig specialist: Staan op de schouders van reuzen. V&VN VS Strategie. September. Utrecht.

Pieterbas Lalleman. De verpleegkundige als toezichthouder: over toe-zien en jezelf in het spel zetten. Governance University. September. Zeist.|

Pieterbas Lalleman. Leiderschap in de wijk: een twee fronten oorlog? Over jezelf in het spel zetten en voorleven (en surfen). Verward in de Wijk. September. Amersfoort.

Pieterbas Lalleman. Catalyzing applied research in nursing. Our research is practical (and intellectual if you will). Sia Raak / HBO Raad. Danish Delegation Meeting. September. Den Haag.

Hugo Schalkwijk. Presentatie congres European Sociological Association ‘RN19’. ‘The history of different educational pathways into nursing in the Netherlands’, 30 augustus 2022.

Hugo Schalkwijk. Presentatie congres ‘EGOS 2022’, ‘Fifty years, five diplomas and one law: the history of differentiated nursing practice in the Netherlands’, 8 juli 2022.

Pieterbas Lalleman. Waarderend leren kijken naar taaie vraagstukken. Over drijfveren, ontsnappen, keuzes, voorleven, obstakels en valkuilen (in een case). Nieuw Verpleegkundig Leiderschap Leergang. Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Juli. Zeist.

Dutch Technology Festival Van 15 t/m 18 juni | Terugblik

Hugo Schalkwijk Workshop congres RN2Blend, ‘Verpleegkundigen op stoom’. Geschiedenis van gedifferentieerd verpleegkundig werk in Nederland. 14 juni 2022.

Pieterbas Lalleman. De ontsnapping van verpleegkundig leiderschap. Over verpleegkundig werk en onzekere zaken. MMC. Dag van de verpleging. Mei. Veldhoven.

Hugo Schalkwijk. Presentatie congres ‘Suicide and its prevention’, ‘The history of suicide prevention in nursing history collections’. 20 mei 2022.

Marc van Bakel, Joost Marx, Smartglasses: meekijken op afstand,3e Regionale Werkplaats Zorgtechnologie 2022,19 mei 2022

Van Gorkom, P. Inzet van 360°-video’s bij training ‘vitaal bedreigde patiënt’. Presentatie tijdens het Comenius Festival ‘'The rocky road to innovation in higher education', Nieuwegein, 12 mei 2022.

Hugo Schalkwijk. Lezing Haga Ziekenhuis t.b.v. Dag van de Verpleging, ‘Verpleegkundig leiderschap in crisistijd’. 12 mei 2022.

Van der Zijpp , T. & Wouters , E. “Zorgtechnologie tussen droom en daad”. Parkinsoncafé Valkenswaard, 28 april 2022.

Hugo Schalkwijk. Lezing Fontys Hogescholen, ‘Functiedifferentiatie: a never-ending (hi)story?’. 13 april 2022.

Van der Zijpp, T. “De bijdrage van het lectoraat Persoonsgerichtheid in en ouder wordende samenleving aan de regionale digitale transformatie”. Presentatie tijdens de Health Innovation School- Implementation (HIS-I), 5 april 2022.

Hugo Schalkwijk. Lezing ALV V&VN wijkverpleegkundigen, ‘Geschiedenis van de wijkverpleegkunde’. 24 maart 2022.

Van der Zijpp, T. “Veranderende rol van zorgprofessionals” in Webinar Gezondheidszorg en technologie. Brabant Leert. Provincie Noord Brabant, 24 maart 2022


Hugo Schalkwijk. College ambassadeurstraject wijkverpleegkundigen V&VN, ‘Rolontwikkeling wijkverpleegkundigen in Nederland’. 8 maart 2022.

Hugo Schalkwijk. Lezing History Health and Healing – The Dutch academic network for medical history – spring meeting, ‘Digital nursing history’. 7 maart 2022.

Hugo Schalkwijk. Online webinar Hart voor Zorg, ‘Geschiedenis van de verpleegkunde’. 8 februari 2022.

Hugo Schalkwijk. Gastlezing Erasmus Centrum voor zorgbestuur, module Nieuw Verpleegkundig Leiderschap: ‘Geschiedenis van verpleegkundig leiderschap’. 8 februari 2022.

Hugo Schalkwijk. Gastcollege geschiedenis Universiteit van Amsterdam. ‘Oral history in de verpleegkunde, casus Binnengasthuis’. 20 januari 2022.

Hugo Schalkwijk. College verplegingswetenschap UMC Utrecht, visievorming: ‘Verpleegkunde in crisistijd’. 14 januari 2022.

Van der Zijpp, T. Moderator online event Zorgconnect Noord- en Midden-Limburg, ‘Samen richting geven aan innovatie', Validering resultaten van interviews met cliënten, mantelzorgers en professionals. 8 november 2021.

Van der Zijpp, T. & Van Gorkom, P. Virtual Reality in het zorgonderwijs, Online Event door Virtual Reality Learning Lab, 24 maart 2021.Van der Zijpp, T. Panellid in event regionale werkplaats zorgtechnologie Brabant, ‘Samen doen, leren en ervaren!’, Effenaar, Eindhoven, 4 februari.

Rohaan, E. & Van der Zijpp, T. Presentatie en Workshop, ‘De toepassing van Virtual Reality bij het oefenen van vaardigheden in complexe sociale situaties’. Onderwijs Research dagen, 8 juli.

Van der Zijpp, T. Van Gorkom, P & Egberts, S. Presentatie en Workshop, ‘Innovaciones para cerrar la brecha entre la teoría y la práctica’, ‘Innovaties als brug tussen theorie en praktijk’, Digital Study Visit Colombia on Nursing in the Netherlands. 23-25 Juni.

Lalleman, P. Lezing Verpleegkundig Leiderschap in de Langdurige Zorg, Zorg in Oktober, 8 november, Hapert.

Lalleman, P. Lezing Nieuw Verpleegkundig Leiderschap, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, 15 oktober, Driebergen.

Lalleman, P. Lezing, Strategie en Leiderschap – Florence Nightingale Programma. Diak. Hotel Mitland, 7 September, Utrecht.

Lalleman, P. Lezing, Verpleegkundig Leiderschap, het Echte Werk. Congres Werken in de Zorg van De Rotterdamse Zorg, 16 september, Rotterdam.

Lalleman, P. Lezing, Verpleegkundig Leiderschap voor Verspleegkundig Specialisten, Leergang Strategie voor Verpleegkundig Specialisten, V&VN, 30 september, Utrecht.

Lalleman, P. Lezing, Verpleegkundig Leiderschap en Trost in de langdurige zorg. Van Kleef Instituut, 30 september, Rotterdam.