Sprint naar content

Monitoring Voeding en Vocht in het ziekenhuis

Monitoring eten en drinken in het ziekenhuis

In het project Voeding en vochtmonitoring in het ziekenhuis wordt de bijdrage van technologische en proces- innovaties aan persoonsgerichte monitoring van vocht en voeding onderzocht. Een verstoorde vochtbalans en ondervoeding zijn veel voorkomende problemen bij patiënten in ziekenhuizen en behoren al jaren tot één van de belangrijkste uitdagingen in de dagelijkse zorgpraktijk.

Ondervoeding en een verstoorde vochtbalans bij uitdroging of overhydratie heeft directe consequenties op het lichamelijk functioneren van patiënten. De handmatige methoden voor monitoring die op dit moment gebruikt worden door zorgprofessionals in het ziekenhuis (vocht- en voedingslijsten), zijn arbeidsintensief, omslachtig en foutgevoelig.

In dit project wordt met zorgprofessionals en patiënten die zijn opgenomen in het Máxima MC en hun naasten op een participatieve manier naar digitale alternatieven gezocht. Er wordt gewerkt vanuit een persoonsgericht perspectief waarin de uniciteit van ieder mens (zorgprofessionals, patiënten en hun naasten) en diens recht op eigen regie wordt gerespecteerd.

Sfeerafbeelding Fontys
Doel

Het doel is het verbeteren van voeding – en vochtmonitoring in het ziekenhuis door inzicht in de rol van de patiënt en zijn naasten alsmede de rol en werkprocessen van alle betrokken professionals in het ziekenhuis te verkrijgen. Tevens worden innovaties die dit proces kunnen ondersteunen in kaart gebracht met de randvoorwaarden die nodig zijn voor een goede implementatie van deze hulpmiddelen.

Resultaten

Aan het einde van de looptijd van het project zijn profielen opgesteld van patiënten voor (zelf) monitoring tijdens opname, is duidelijk hoe de werkprocessen van betrokken zorgprofessionals bij voeding en vochtmonitoring zijn, zijn gebruikerseisen van zorgprofessionals bekend en is er draagvlak gecreëerd voor implementatie technologische en/of proces innovaties in het monitoren van vocht- en voedingsinname.

Aanpak

Het project wordt uitgevoerd binnen de professionele werkplaatsen van Máxima Medisch Centrum.

Consortium

Dit project is in oktober 2022 gestart met subsidie van SIA RAAK-publiek. Het project wordt uitgevoerd door Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (penvoeder) in samenwerking met Fontys Paramedische Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Hanze Hogeschool. Het consortium bestaat verder uit Máxima Medisch Centrum, Summa Zorg & Welzijn, TUe Industrial Design en MyBeaker.

Betrokken onderzoekers

Teatske van der Zijpp
Marianne Nieboer (FMG)
Carola Lavrijssen (FMG)
Wendy van Lier (FMG)
Yvonne van Zaalen (FPH)
Verena Stolpmann (FPH)
Lysette Hakvoort (MMC)
Dieke Bouman (ZIC MMC)
Vivienne Brekelmans (ZIC MMC)
Jolanda Tournoij (ZIC MMC)

Sfeerafbeelding Fontys
Foto van persoon

Dr. T.J. (Teatske) van der Zijpp

Lector Technologie in het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving
Foto van persoon

Marianne Nieboer

Docentonderzoeker