Sprint naar content
Project

RN@TOP

Professionele betrokkenheid van bestuurders wordt gezien als cruciaal voor de kwaliteit van zorg voor patiënten en cliënten in zorginstellingen. Daarnaast heeft het een aangetoonde positieve bijdrage bij werk tevredenheid, aantrekken en behoud van personeel. Toch heeft minder dan 15% van de Nederlandse zorginstelling een bestuurder of toezichthouder met verpleegkundige achtergrond.

Om dit te compenseren wordt er sinds de jaren 90 gewerkt aan alternatieve vormen van zeggenschap in de top van zorgorganisaties door middel van Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raden, Verpleegkundige Staf en Chief Nursing (Information) Officers. Echter, het gezag, zeggenschap en leiderschap verpleegkundigen en verzorgenden in de hiërarchische lijn blijft in veel zorgorganisaties zwak en management en bestuur worden niet gezien als rolmodel.Doel

Vanuit historisch perspectief duiden hoe de erosie van het verpleegkundig en verzorgd gezag in de lijn heeft kunnen plaatsvinden en door middel van praktijkgericht onderzoek werken aan herstel van zichtbare en betrokken managers en bestuurders met een verzorgende en verpleegkundige achtergrond op strategische posities in de lijn die als rolmodel kunnen fungeren en stem geven aan de praktische wijsheid van zorgprofessionals.


Resultaten

De resultaten van dit onderzoek zijn veelvormig. De VAR-monitor die startte in 2014 liet een gestage groei van het aantal Verpleegkundig Advies Raden zien. In de loop van de jaren zijn we van tellen naar vertellen gegaan en richten de onderzoeken rondom zeggenschap zich minder op positie en structuren en meer op het relationele leiderschap van verpleegkundigen en verzorgenden in de strategische top van de zorgorganisaties.


Aanpak

Naast het monitoren van aantallen VAR en bestuurders met verpleegkundige achtergrond worden er verschillende historisch-etnografische case studies gedaan naar het relationele leiderschap in de dagelijkse praktijk van zorgorganisaties. Dit gebeurd door middel van onder andere het schrijven van leergeschiedenissen, maken van podcasts, evalueren van leiderschapsprograma’s, interviewstudies en actie georiënteerd onderzoek.

Partners

Er wordt nauw samen gewerkt met het Historisch College FNI bij V&VN.
Deze onderzoekslijn kent verschillende financiers en sponsoren, zoals het Prinsengrachtziekenhuis fonds en NU’91.

Contact

Foto van persoon

Dr. P.C.B. (Pieterbas) Lalleman

Lector Leiderschap in het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving
Foto van persoon

A. (Arjan) Verhoeven

Buitenpromovendus