Sprint naar content
Project

Lerend Innoveren met Verhalen over Technologie

In dit project werken studenten, docenten, zorgprofessionals en burgers samen in de regio. We onderzoeken hoe technologie op een persoonsgerichte manier toegepast kan worden in samenzorg: een samenwerking tussen informele zorg - door (georganiseerde) inwoners- en formele zorg -door professionals en gemeenten-, om mensen in staat te stellen een zelfstandig en bevredigend leven te leiden, zelfs in het licht van fysieke, mentale of sociale uitdagingen.

Doel

Meer specifiek onderzoeken we hoe technologie kan bijdragen aan eigen regie en zelfredzaamheid van ouderen en hoe het tegelijkertijd de druk, die hun (mantel)zorgverleners ervaren, kan verlichten.

Aanpak

Als onderzoeksdesign gebruiken we (multiple) casestudy-onderzoek. Data over het gebruik van zorgtechnologie wordt verzameld via meerdere methoden, op meerdere momenten en vanuit meerdere perspectieven, en een case-narratief vloeit voort uit het data analyse proces.

Looptijd

Het project is gestart in 2019 (onder de naam Langer Veilig Thuis) en loopt met nieuwe subsidie door tot 31 december 2025.

Resultaten

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Partners

Het onderzoek wordt gefinancierd met subsidie van VWS en de Centres of Expertise Health & Inclusive Society van Fontys Hogeschool met het oog op samenzorg via de Werkplaats Sociaal Domein. Trekkers zijn het lectoraat Sociale Veerkracht en Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving.

In ons consortium participeren zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio Brabant en Limburg.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Foto van persoon

Dr. T.J. (Teatske) van der Zijpp

Lector Technologie in het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving
Foto van persoon

M.E (Marianne) Nieboer

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Dr. S. (Shaun) Cardiff

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Dr. C.J. (Christi) Nierse

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Drs. H.W.P. (Hélène) van den Nieuwenhoff

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Dr. A.C. (Camielle) Noordam

Docent-onderzoeker