19
juni
2023
|
12:44
Europe/Amsterdam

Inzichten voor een gezonde leefomgeving: een stap richting een erkend mensenrecht

Centre of Expertise Health publiceert twee onderzoeksrapportages

gezonde leefomgeving website 2

Een schone, gezonde en duurzame leefomgeving is onlangs door de Verenigde Naties erkend als mensenrecht. Het Centre of Expertise Health richt zich op dat deel van gezondheid en vroeg onderzoeker Elise Disselhorst twee rapportages te schrijven over de gezonde leefomgeving: één over de impact van groen op gezondheid en één over de inrichting van een gezonde voedselomgeving. De bevindingen zijn ook samengevat in een infographic en een menukaart, om de kennis over dit fundamentele onderwerp letterlijk binnen handbereik te brengen.

De rapportages zijn gebaseerd op literatuurstudies en beschrijven wat er wetenschappelijk bekend is over een (on)gezonde groene leefomgeving en voedselomgeving. Elise Disselhorst licht toe: “In het rapport over de groene leefomgeving wordt ingegaan op de gezondheidseffecten van groen, hoe gezondheidsvoordelen van groen ontstaan en welke succesfactoren bestaan om groen goed te implementeren. Een groene leefomgeving kan op korte en lange termijn bijdragen aan een betere mentale en fysieke gezondheid. De invloed van groen op gezondheid lijkt groter te zijn bij mensen met een lage sociaal economische status. Zodoende kan groen bijdragen aan een vermindering van gezondheidsverschillen.”

Het andere rapport gaat over de inrichting van een gezonde voedselomgeving en de succesfactoren om daar te komen. Over de invloed van de voedselomgeving op voedingsgedrag is veel te zeggen. “Het aanpassen van de voedselomgeving lijkt een kansrijke strategie om gezondheid te verbeteren en een bijdrage te leveren aan de vermindering van gezondheidsverschillen,” aldus Elise. “Het is van belang dat hierbij een integrale, langdurige aanpak wordt gevolgd waarbij meerdere partijen betrokken zijn. De aanpak moet zich niet alleen richten op de fysieke omgeving, maar ook op de sociale omgeving en op individueel gedrag. De oplossing ligt altijd in een combinatie van maatregelen.”

Expertise opbouwen
Het Centre of Expertise Health heeft als missie ‘een eerlijke kans op een gezond leven voor iedereen’. Die missie krijgt vorm door het versterken van onderzoek en innovatie, waarbij de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en werkveld centraal staat. ‘Gezonde fysieke en sociale leefomgeving’ is een van de thema’s waarop het Centre expertise opbouwt. Eric Schoenmakers en Cees-Jan Pen zijn de betrokken themaleiders. “Nu de rapportages klaar zijn, begint het pas,” aldus Eric. “We willen veranderingen teweegbrengen die bijdragen aan een gezondere leefomgeving. We hebben echter actuele kennis nodig, om een goede gesprekspartner te kunnen zijn voor de praktijk.” Cees-Jan vult aan: “Niet iedereen heeft tijd om alle wetenschappelijke rapporten bij te houden. Ons netwerk waardeert de overzichten die wij maken, omdat het in toegankelijke taal een beeld geeft van de actualiteit. De rapportages beschrijven state of the art wetenschappelijke kennis waarop we binnen het Centre of Expertise Health voort gaan bouwen met nieuwe onderzoeken, samen met onze partners en studenten en docenten.”

Elkaar versterken
Vlak na het verschijnen van de rapportages organiseerde het Centre of Expertise Health als vervolgstap twee netwerkbijeenkomsten. Allereerst een bijeenkomst over de gezonde, groene leefomgeving met partners uit de praktijk, onderzoek en onderwijs. Daarna een bijeenkomst voor Fontyscollega’s over voeding en de voedselomgeving. Cees-Jan licht toe: “Binnen Fontys zijn veel collega’s betrokken bij het onderwerp voeding, als docent, onderzoeker, maar ook vanuit huisvesting. We kwamen erachter dat deze collega’s elkaar vaak niet kennen, terwijl ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken. Wij brengen niet alleen kennis ook maar interne kennis bij elkaar en stimuleren het gesprek met het werkveld en ons onderwijs.”

De tijd is rijp voor dit onderwerp, zeker nu de Verenigde Naties het recht op een gezonde leefomgeving als mensenrecht hebben erkend. Eric concludeert: “Er is nog veel werk te verzetten, maar de tijd staat aan onze kant. Laten we daar samen onze schouders onder zetten.”

Meedoen 
Wil je bijdragen aan een gezonde fysieke en sociale leefomgeving als onderzoeker, docent, student of op andere wijze? Of ben je geïnteresseerd in onderzoeken naar bijvoorbeeld hittestress, veiligheid in het uitgaansleven, groene bedrijventerreinen, bewegen op de werkvloer, sociaal economische status en eenzaamheid? Bekijk de website van het Centre of Expertise Health en neem contact op: www.fontys.nl/health. Op de site vind je de rapportages en infographics. Deze zijn ook op papier te bestellen bij Eric Schoenmakers: e.schoenmakers@fontys.nl

Auteurs: Eric Schoenmakers en Christel Ruijs