Sprint naar content
Project

KwilT: samenredzaamheid in Tilburg

De huidige maatschappij vraagt dat mensen zichzelf met behulp van hun sociale netwerk zoveel mogelijk zelf kunnen redden, met zo min mogelijk professionele hulp. Voor mensen met beperkte (gezondheids)vaardigheden is dat niet eenvoudig. 

Wat houdt het project in?

Mensen kunnen moeite hebben met contacten leggen en met informatie vinden en begrijpen. Dat speelt ook in de buurt Fatima-oost in Tilburg, waar relatief veel ouderen wonen en jongeren met leerproblemen wonen en/of werken met begeleiding van Prins Heerlijk. Er is daarom in deze buurt een project gestart om samenredzaamheid te bevorderen. Op verschillende manieren worden binnen dit project betekenisvolle contacten gestimuleerd. Ook tussen jong en oud. Er is een buurtverbinder, er is een ontmoetingsruimte waar de jongeren de horeca verzorgen en er zijn jongeren die ouderen assisteren bij de diverse activiteiten in de buurt en met hand- en spandiensten.

Het project draagt de naam KwilT, naar ‘ik wil het’, maar ook naar Quilt, omdat dit staddeel namen draagt die naar textiel verwijzen. Het project is een initiatief van Prins Heerlijk, De Wever en TBV Wonen.

Fontys Centre of Expertise Health doet onderzoek naar de werkzame onderdelen van dit project. Hiertoe wordt het bereik van het project in kaart gebracht, evenals ervaringen van buurtbewoners, vrijwilligers, professionals en de jongeren die begeleid worden door Prins Heerlijk. 

Podcast

Onderzoeksproject KwilT: kwetsbaarheid ombuigen naar sterkte door samenredzaamheid te bevorderen

Symposium

Op 12 juli 2023 vond in Tilburg het KwilT-symposium plaats, dat het eerste succesvolle eerste jaar van het KwilT-project markeerde. Het evenement bracht een divers en boeiend programma aan een ruime vertegenwoordiging van de partnerorganisaties. Lees hier het artikel over het symposium.

ZorgSaamWonen Award 2023

Begin oktober 2023 is de ZorgSaamWonen Award 2023 uitgereikt. Het project KwilT was genomineerd voor de publieksprijs en is tweede geworden in die categorie. Daar zijn we trots op, in een deelnemersveld vol mooie projecten en programma’s.
Meer lezen.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys


Partners

Sfeerafbeelding Fontys


 


Contact

Foto van persoon

Hélène van den Nieuwenhoff

Docentonderzoeker

Foto van persoon

Prof. Dr. E.J.M. (Eveline) Wouters

Lector Health Innovations & Technology | Fontys Paramedisch