Sprint naar content
Centre of expertise

Health

Ons zorgstelsel staat onder grote druk. Hoe zorgen we er samen voor dat goede gezondheid en zorg haalbaar en betaalbaar blijven? Hiervoor is een kanteling in ons denken nodig: een omslag van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Binnen deze context richt het Centre of Expertise Health zich op eerlijke kansen op een gezond leven voor iedereen.

Ambitie

De ambitie van het Centre of Expertise Health is dat iedereen een eerlijke kans heeft op een gezond leven. Daarvoor werken we samen met zorgorganisaties, overheid, bedrijfsleven, burgers en andere kennispartners. We hebben een brede kijk op gezondheid: het gaat ook over preventie, gezond gedrag, leefstijl en vaardigheden. We richten ons op technische en sociale innovatie. We verbinden onderwijs, onderzoek en praktijk. Vanuit die rol jagen wij onderzoek en innovatie aan en brengen we partijen bij elkaar. Het Centre of Expertise Health is een publiek-private samenwerking met in het bestuur Slimmer Leven, Pharos, GGD-BZO, Transvorm, Fontys Mens en Gezondheid en Fontys Paramedisch.

Lees het programmaplan

Theory of Change

De Theory of Change is de basis voor het werk van het Centre of Expertise Health. Het laat onze activiteiten zien, die effect hebben op korte, middellange en lange termijn. Met als uiteindelijke doel: impact maken, zodat iedereen een eerlijke kans heeft op een gezond leven.

Bekijk de Theory of Change

DE STAP naar gezonder

Fontys is partner in DE STAP naar gezonder, hét regioplatform gericht op positieve gezondheid en preventie.

Netwerk Age & Ageing

Het netwerk voor Fontysmedewerkers om meer aandacht te besteden aan veroudering en vergrijzing in het Fontysonderwijs.

Onderzoeksprojecten


Impact for Health: onderzoeksprojecten met een missie

Het Centre of Expertise Health vertaalt haar missie ‘een eerlijke kans op een gezond leven voor iedereen’ door het versterken van onderzoek en innovatie. Interdisciplinaire samenwerking staat hierbij centraal. In dit kader is voor 2023 en 2024 een onderzoekscall uitgezet: Impact for Health. Het doel is nieuwe initiatieven te stimuleren, samenwerkingen te versterken en een impuls te geven aan de doorwerking van onderzoek. Meer informatie over de onderzoeken vind je via onderstaande buttons.

Onderzoeken Impact for Health 2023 Onderzoeken Impact for Health 2024

Thema's


Met praktijkgericht onderzoek en innovatie richten we ons binnen het Centre of Expertise Health op drie thema’s: gezondheidsvaardigheden, gezonde fysieke en sociale leefomgeving en samenzorg voor de toekomst.

Thema

Gezondheidsvaardigheden

Om een eerlijke kans te hebben op een gezond leven, is het een voorwaarde dat je in staat bent om voor je eigen gezondheid te zorgen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het thema ‘gezondheidsvaardigheden’ besteedt daar aandacht aan.

We kijken in de eerste plaats naar informatievaardigheden en digitale vaardigheden met betrekking tot gezondheidsonderwerpen. Daarnaast kijken we naar de rol van (toekomstige) professionals daarin en de (cultuur)sensitiviteit in hun werkzaamheden. Daarbij zetten wij sterk in op inclusief onderzoek en co-creatie met gebruikers met lage gezondheidsvaardigheden.

Sfeerafbeelding Fontys

In samenwerking met

Contact

Foto van persoon

Prof. Dr. E.J.M. (Eveline) Wouters

Lector Health Innovations & Technology | Fontys Paramedisch
Foto van persoon

Dr. Ir. A.A.G. (Anne-mie) Sponselee

Docent-onderzoeker

Sfeerafbeelding Fontys
Thema

Gezonde fysieke en sociale leefomgeving

Een gezonde leefomgeving draagt direct bij aan gelijke kansen op gezondheid en het terugdringen van gezondheidsverschillen. Dat gaat bijvoorbeeld over schonere lucht en een groene omgeving, maar over een goede sociale en financiële omgeving - denk aan stabiel inkomen, waardoor je bestaanszekerheid hebt. Het is belangrijk dat we blijven inzetten op een gezonde leefomgeving die mensen en hun netwerk stimuleert tot participatie, ontmoeting en een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld door te werken aan beweegvriendelijke omgevingen in de wijk, op het werk en op school. Of door te bouwen aan een sociale leefomgeving waarin mensen zelf én samen kunnen zorgen voor een gezond leven.

Documenten

Fontys project: Bruggenbouwers

Hittestress in steden

Verhitte steden, koele oplossingen: ruimtelijke adaptaties en maatregelen in grijze structuren om hittestress te verlagen in de stad.

Onderzoeksrapport Infographic
Fontys project: Interlocality

Groene stedelijke leefomgeving

Onderzoek naar de vraag: wat is het effect van een groene stedelijke omgeving op de gezondheid?

Onderzoeksrapport Infographic
Fontys project: Ontwikkelfasen

Gezonde voedselomgeving

Een menukaart voor een omgeving waarin de gezonde voedselkeuze ook de makkelijke, logische en aantrekkelijke is.

Onderzoeksrapport Infographic
Bovenstaande documenten zijn ook als drukwerk verkrijgbaar. Interesse? Stuur een berichtje naar health@fontys.nl

Contact

Foto van persoon

Dr. E.C. (Eric) Schoenmakers

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Dr. C.J. (Cees-Jan) Pen

Lector De ondernemende regio
Foto van persoon

Dr. K. (Kyra) Theunissen

Docent-onderzoeker

Thema

Samenzorg voor de toekomst

Zorg en welzijn zijn volop in beweging. We zien bijvoorbeeld de vraag naar zorg toenemen, terwijl er steeds minder mensen in de zorg werkzaam zijn. Ook het werk van verpleegkundigen en andere professionals verandert. Ze werken steeds meer samen met zorgvragers (patiënten), mantelzorgers, familie, vrienden en buren. Daarnaast groeit de inzet van technologie in de zorg. Ook dat brengt uitdagingen met zich mee.

Netwerk

Fontys wil bijdragen aan oplossingen voor deze uitdagingen. Daarom onderzoeken en versterken we ‘samenzorg’. Dat betekent zorgen voor jezelf, in combinatie met zorg door een netwerk van personen en (zorg)organisaties, ondersteund door (technische) hulpmiddelen.

Dagelijks leven

Wij ontwerpen oplossingen, in samenwerking met alle betrokkenen. We vinden het belangrijk dat iedereen op zijn eigen manier kan meedoen. In onze aanpak zijn we creatief, kijken we kritisch naar het proces en gebruiken we ervaringen uit het verleden. Zo ontwikkelen we samen kennis, die mensen in hun dagelijkse leven kunnen toepassen. Kennis die mensen ondersteunt bij lichamelijke, geestelijke of sociale uitdagingen. Ons doel: mensen zo lang mogelijk een betekenisvol leven laten leiden, met aandacht voor de eigen regie.

Sfeerafbeelding Fontys

Projecten

Fontys project: Bruggenbouwers

Lerend innoveren...

... met verhalen over technologie. We onderzoeken hoe technologie op een persoonsgerichte manier toegepast kan worden in samenzorg

Fontys project: Interlocality

RN2Blend

RN2Blend staat voor Registered nurses to Blend. Een programma naar gedifferentieerd verpleegkundig werk en de betekenis voor de beroepsuitoefening.

Fontys project: Ontwikkelfasen

Nursefluencers

Een groep ‘nursefluencers’ mengt zich online in het debat rondom het zorginfarct. Dit SIA KIEM-project onderzoekt de invloed van deze groep.

Contact

Foto van persoon

Dr. T.J. (Teatske) van der Zijpp

Lector Technologie in het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving

Partners: verbinding onderzoek, onderwijs en praktijk


Binnen het Centre of Expertise Health zijn meerdere lectoraten actief. Lectoraten verrichten praktijkgericht onderzoek, verzorgen onderwijs en helpen de beroepspraktijk te innoveren. Een lectoraat staat onder leiding van de lector, die expert is in een bepaald vakgebied. De lector werkt samen met een kenniskring, docenten, studenten en (externe) experts. Het Centre of Expertise Health is ook aangesloten bij landelijke lectorenplatforms.

Gezamenlijke aanpak

De partners van het Centre of Expertise Health werken samen aan het aanpakken van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Samenwerking gebeurt zowel tussen onderzoek, onderwijs en praktijk als tussen disciplines en sectoren. Het Centre of Expertise stimuleert en ondersteunt deze verbindingen. Een voorbeeld zijn de hybride leeromgevingen, waar studenten, docenten en werkveld samen leren, werken en onderzoeken. Een ander voorbeeld is PITCH (Platform to Innovate, Test & Connect in Health).

Lees verder over PITCH

Het Centre of Expertise Health is vertegenwoordigd in verschillende netwerken, zoals Coalitie Vitaal in Brainport en Alliantie Gezondheidsvaardigheden en we werken samen met (mkb-)technologieontwikkelaars. Slimmer Leven, Pharos, GGD-BZO, Transvorm, Fontys Mens en Gezondheid en Fontys Paramedisch vormen het bestuur van het Centre of Expertise Health.

Sfeerafbeelding Fontys

Fontys Health

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Health etalage


Podcasts

Er is veel te vertellen over eerlijke kansen op een gezond leven. Erik van Roon neemt er de tijd voor, vindt er de juiste mensen bij en maakt er fraaie podcasts van, voor het Centre of Expertise Health. Luister mee op Spotify!

Hoe kunnen we professionals in zorg en welzijn nog beter laten samenwerken met het vrijwilligersnetwerk en daarbij technologie als hulpmiddel inzetten? Teatske van der Zijpp en Maja Rocak praten erover met Erik van Roon. Een samenwerking van Centre of Expertise Inclusive Society en Centre of Expertise Health.

Luister naar de podcast 'Zoek het uit!' waarin Els De Maeijer (teamleider bij Fontys Centrum voor Ondernemerschap) praat met Fred Holtkamp en Geert-Jos van der Maazen, over hoe het onderzoek SmartScan bijdraagt aan een vitale, duurzame en inclusieve samenleving. Het project Smartscan sleepte de tweede prijs in de wacht bij de SIA-RAAK awards (2023).

Health agenda

Online lunchseminar netwerk Age & Ageing: TOPICS

event type
Webinar

Neem deel aan de het online lunchseminar van het netwerk Age & Ageing. We bespreken TOPICS: een kansrijke samen-zorg-tool voor ouderen met complexe zorgbehoeften.

-

Ook samen onderzoek doen?

Heb je een innovatief vraagstuk, dat je wilt onderzoeken met docenten en studenten van Fontys Hogeschool? Neem dan contact met ons op.

Foto van persoon

Dr. J.A. (Janienke) Sturm

Lector Mens en Technologie
Foto van persoon

Lieky van Beek

Kwartiermaker Health
Foto van persoon

Thom Rutten

Directeur Fontys Paramedisch

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen, evenementen, mijlpalen en manieren om samen te werken met het Centre of Expertise Health? Schrijf je in voor onze e-nieuwsbrief, die vijf keer per jaar verschijnt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Placeholder for Fontys video
Bij het Centre of Expertise Health zetten we de stap om samen met de regio intensief te werken aan kennisontwikkeling en onderzoek.
Lees er alles over in het magazine Health